Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Letní kurz angličtiny v severní Anglii – léto 2024
Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Dějepis v 21.století

V lednu 2012 zahájila naše škola účast v projektu „Dějěpis v 21. století“.

Tento projekt probíhá v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 • Trvání projektu: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Zadavatel projektu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Strukturální fondy EU: Operační program Vzdělávání pro konkureceschopnost.
 • Obecný cíl projektu : Příspěvek k zvýšení kvality dějepisného vzdělávání na SŠ a ZŠ.
 • Klíčové aktivity:
  • Tvorba výukových DVD k moderním dějinám.
  • Komplexní webový portál k výuce moderních dějin.
  • Realizace projektového vyučování a pilotování multimediálních výukových materiálů na spolupracujících školách.
  • Tvorba metodiky projektového vyučování v dějepise.
  • Tvorba metodiky pro využití moderních médií ve výuce dějepisu.
  • Metodický kurz pro učitele Využití médií při výuce dějepisu.
 • Role pilotujícího učitele
  • Pilotuje – testuje a ověřuje – dodané výukové aplikace ve výuce: zejména DVD, ale i další dodané materiály.
  • O své činnosti podává zprávu: datum provedení pilotáže a popis třídy, ve které pilotáž proběhla.
  • Dokládá pilotáž v smluvně zadaném rozsahu 2 tříd a 40 žáků, kopií třídní knihy.
  • Dává informaci Ústavu o termínu pilotáže předem. Některých hodin se zúčastní lektor Ústavu.
  • Dodává písemné zprávy: v roce 2013 průběžnou a v roce 2014 souhrnnou.
  • Zprávy obsahují analýzu průběhu pilotáže, zjištění z praxe, doporučení
  • k zvýšení výnosnosti, informace o silných a slabých místech aplikací, zpětnou vazbu žáků, postřehy a náměty atd.
  • Pilotování je propojeno s tvorbou metodiky.
  • Spolupracuje při vypracování monitorovacích zpráv, dodává výkazy práce, průběžně kooperuje s pracovníky Ústavu.
  • Absolvuje kurz „Využití médií při výuce dějepisu“.

logo-eu

Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 12/2023

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení