Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Certifikát – 800 stromů pro Opavu

75. let výročí naší školy

Náš svět technologií

Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Dějepis v 21.století

V lednu 2012 zahájila naše škola účast v projektu „Dějěpis v 21. století“.

Tento projekt probíhá v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 • Trvání projektu: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Zadavatel projektu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Strukturální fondy EU: Operační program Vzdělávání pro konkureceschopnost.
 • Obecný cíl projektu : Příspěvek k zvýšení kvality dějepisného vzdělávání na SŠ a ZŠ.
 • Klíčové aktivity:
  • Tvorba výukových DVD k moderním dějinám.
  • Komplexní webový portál k výuce moderních dějin.
  • Realizace projektového vyučování a pilotování multimediálních výukových materiálů na spolupracujících školách.
  • Tvorba metodiky projektového vyučování v dějepise.
  • Tvorba metodiky pro využití moderních médií ve výuce dějepisu.
  • Metodický kurz pro učitele Využití médií při výuce dějepisu.
 • Role pilotujícího učitele
  • Pilotuje – testuje a ověřuje – dodané výukové aplikace ve výuce: zejména DVD, ale i další dodané materiály.
  • O své činnosti podává zprávu: datum provedení pilotáže a popis třídy, ve které pilotáž proběhla.
  • Dokládá pilotáž v smluvně zadaném rozsahu 2 tříd a 40 žáků, kopií třídní knihy.
  • Dává informaci Ústavu o termínu pilotáže předem. Některých hodin se zúčastní lektor Ústavu.
  • Dodává písemné zprávy: v roce 2013 průběžnou a v roce 2014 souhrnnou.
  • Zprávy obsahují analýzu průběhu pilotáže, zjištění z praxe, doporučení
  • k zvýšení výnosnosti, informace o silných a slabých místech aplikací, zpětnou vazbu žáků, postřehy a náměty atd.
  • Pilotování je propojeno s tvorbou metodiky.
  • Spolupracuje při vypracování monitorovacích zpráv, dodává výkazy práce, průběžně kooperuje s pracovníky Ústavu.
  • Absolvuje kurz „Využití médií při výuce dějepisu“.

logo-eu

Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 4/2024

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení