boženy němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Zkoumavé čtení

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

NNTB – Nenech to být

Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Nenech to být!

Klikni zde!

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Dějepis v 21.století

V lednu 2012 zahájila naše škola účast v projektu „Dějěpis v 21. století“.

Tento projekt probíhá v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 • Trvání projektu: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Zadavatel projektu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Strukturální fondy EU: Operační program Vzdělávání pro konkureceschopnost.
 • Obecný cíl projektu : Příspěvek k zvýšení kvality dějepisného vzdělávání na SŠ a ZŠ.
 • Klíčové aktivity:
  • Tvorba výukových DVD k moderním dějinám.
  • Komplexní webový portál k výuce moderních dějin.
  • Realizace projektového vyučování a pilotování multimediálních výukových materiálů na spolupracujících školách.
  • Tvorba metodiky projektového vyučování v dějepise.
  • Tvorba metodiky pro využití moderních médií ve výuce dějepisu.
  • Metodický kurz pro učitele Využití médií při výuce dějepisu.
 • Role pilotujícího učitele
  • Pilotuje – testuje a ověřuje – dodané výukové aplikace ve výuce: zejména DVD, ale i další dodané materiály.
  • O své činnosti podává zprávu: datum provedení pilotáže a popis třídy, ve které pilotáž proběhla.
  • Dokládá pilotáž v smluvně zadaném rozsahu 2 tříd a 40 žáků, kopií třídní knihy.
  • Dává informaci Ústavu o termínu pilotáže předem. Některých hodin se zúčastní lektor Ústavu.
  • Dodává písemné zprávy: v roce 2013 průběžnou a v roce 2014 souhrnnou.
  • Zprávy obsahují analýzu průběhu pilotáže, zjištění z praxe, doporučení
  • k zvýšení výnosnosti, informace o silných a slabých místech aplikací, zpětnou vazbu žáků, postřehy a náměty atd.
  • Pilotování je propojeno s tvorbou metodiky.
  • Spolupracuje při vypracování monitorovacích zpráv, dodává výkazy práce, průběžně kooperuje s pracovníky Ústavu.
  • Absolvuje kurz „Využití médií při výuce dějepisu“.

logo-eu

Plán akcí na červen 2021

1. 6. Út

 • Netradiční soutěže pro děti – akce ŠD
 • Den dětí pro děti z MŠ Heydukova – IX.B (MŠ + školní pozemek)

2. 6. St

 • Exkurze do Arboreta III.A

3. 6. Čt

 • Topografická vycházka VI.A
 • 14:30 Provozní porada
 • 16:30 Třídní schůzky s volbou do ŠKOLSKÉ RADY

4. 6. Pá

 • Den dětí pro 1. – 3. třídy (IX.A)

7. 6. Po

 • Třída vynálezců IX.B (začátek 10:00)

8. 6. Út

 • Třída vynálezců IX.B (začátek 10:00)
 • Cyklovýlet Jilešovice VIII.A
 • DVPP Dopravní výchova – Matušek

9. 6. St

 • Třída vynálezců IX.B (začátek 10:00)
 • Dopravní výchova III.B

10. 6. Čt

 • Třída vynálezců IX.B (začátek 10:00)
 • Den památky obětí vyhlazení obce Lidice

11. 6. Pá

 • Třída vynálezců IX.B

14. 6. Po

 • Třída vynálezců IX.A (začátek 10:00)

15. 6. Út

 • Třída vynálezců IX.A (začátek 10:00)
 • Cyklovýlet Žimrovice VIII.A
 • Výlet Slavkov VIII.B
 • 16:00 Schůzka rodičů budoucích šesťáků

16. 6. St

 • Třída vynálezců IX.A (začátek 10:00)

17. 6. Čt

 • Třída vynálezců IX.A (začátek 10:00)
 • Dopravní výchova IV.B
 • Výlet Cvilín, Úvalno III.A

18. 6. Pá

 • Třída vynálezců IX.A

21. 6. Po

 • Výlet II.A

22. 6. Út

 • 16:00 Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
 • Výlet VIII.A

23. 6. St

 • Výlet Kravaře VIII.B
 • 14:30 Pedagogická rada

24. 6. Čt

 • 16:00 Školská rada
 • Výlet Teplice nad Bečvou VI.A

25. 6. Pá

 • Výlet Jakartovice III.A
 • Výlet Krnov, Úvalno VI.A + IV.A

28. 6. Po

 • Třídnické práce, výměna učebnic,…
 • Dopravní výchova III.A

29. 6. Út

 • Třídnické práce

30. 6. St

 • Předávání vysvědčení
Jazyková škola HELLO – partner školy
Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Žákovský parlament