boženy němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Městský biatlon

Dne 26. 5. 2023 se konala v Opavě soutěž Městský biatlon, kterou pořádalo Středisko volného času (SVČ). Této akce se zúčastnily týmy chlapců a dívek, které se utkaly v napínavých soubojích. Mezi těmito soutěžícími se pyšnila i naše škola, která vyslala celkem čtyři týmy.  Jejich výkony byly opravdu skvělé a díky jejich týmové spolupráci se podařilo dosáhnout vynikajících výsledků. Obzvláště týmy děvčat z 6. třídy a chlapců ze 7. třídy se umístily na úžasných 2. místech! Chtěl bych touto cestou poděkovat všem žákům za to, že skvěle reprezentovali naši školu. Velké díky také patří pořadatelům soutěže, SVČ Opava, za skvělou organizaci a příležitost, kterou poskytli našim žákům.

Dne 5. května se vybraní žáci sedmých a osmých tříd zúčastnili přírodovědné soutěže Zlatý list v Břidličné. Soutěž probíhala na mnoha stanovištích, kde žáci museli prokázat mnohé znalosti z různých oblastí, které souvisí s přírodou a ochranou životního prostředí. V hojném počtu družstev z celého kraje se nakonec umístili na 3. a 9. místě. Tímto jim moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů, nejen na poli soutěžním.

V tomto školním roce jsme se v návaznosti n péči o naši lidickou hrušeň zúčastnili mezinárodní vědomostní soutěže Lidice pro 21. století vyhlašované Památníkem Lidice, Ústavem pro studium totalitních režimů Praha a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.

V obrovské konkurenci několika tisíc zúčastněných ze 135 škol se do finále probojovaly i dvě žákyně naší školy Ema Vaňková z 8.B a Klára Hrušková z 9.B. Velikým úspěchem je absolutní vítězství Emy Vaňkové v mladší kategorii, která nejlépe zvládla jak vědomostní test, tak i napsání eseje.

Obě děvčata se ve čtvrtek 25.5. v Centru současného umění DOX v Praze za přítomnosti významných osobností zúčastnily slavnostního vyhlášení výsledků a předání ocenění.

Gratulujeme

Ve středu 24. 5. 2023 proběhlo na naší škole velké finále počítačové soutěže Bajtík, na které odborná porota pozvala z celkem 62 účastníků 13 nejlepších soutěžících z 15 škol okresu Opava. Tématem 16. ročníku soutěže byl „HMYZ“. Žáci kategorie Kilobajtík kreslili v malování „Nový druh hmyzu“, kategorie Megabajtík tvořila v PowerPointu prezentaci na téma „Zástupce říše hmyzu dle tvé fantazie“ a Gigabajtíci vymýšleli v aplikaci Scratch příběh, povídku nebo hru na téma „V říši hmyzu“. Žákům se podařilo přenést nás do světa fantazie, jejich vyprávění o říši hmyzu bylo napínavé a plné dobrodružství a kresby nového druhu hmyzu byly neuvěřitelně detailní a originální. Tyto prvky přispěly k celkovému dojmu z jejich práce. Nicméně ve finále šlo o více než jen o vizuální prvky a programování. Soutěžící se museli také odvážit vystoupit před publikum a představit svou práci i verbálně. Měli tak příležitost zdůraznit klíčové prvky své práce a ukázat, jakým způsobem se liší od ostatních soutěžících.

Porota, kterou tvořili zástupci škol pozvaných finalistů, rozhodla o pořadí soutěžících takto:

Konečné výsledky soutěže:

Pokračovat ve čtení

Také v letošním roce jsme se zúčastnili Okresního kola soutěže Mladých zdravotníků, ale i po pečlivé přípravě a velkém nasazení naši soutěžící neuspěli tak, jako v loňském roce. Přesto si zaslouží velkou pochvalu a poděkování za odvahu soutěž absolvovat. Dle fotografií zjistíte, jak reálně jsou namaskována jednotlivá zranění a jak se soutěžící snažili. Kromě pěti soutěžních stanovišť si mohly děti ověřit své znalosti na třech nesoutěžních stanovištích a také si vyzkoušet vesty a oblečení zdravotníků a prohlédnout zdravotnickou brašnu.

Děkujeme družstvu 1. stupně: Honzovi K, Terezce Sm., Terezce St., Míšovi R., Kubovi J., a  družstvu 2. stupně: Verči J, Julči G., Elen B., Julči P. a Klárce Z.. Draha Stuchlíková a Ema Šlezingrová

Dne 3. 5. 2023 se konala na ZŠ Kylešovice Dopravní soutěž školních družin 1. – 4. ročníků. Krásné první místo ve třetích třídách získala Amálka K..

Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným. Svaťa Pavlíčková, vychovatelka ŠD.

Zeměpisná olympiáda 2023

Tak jako každý rok, i letos v únoru, se žáci z naší školy zúčastnili okresního kola zeměpisné olympiády.

V kategorii A nás reprezentoval P. Bartošík a získal 4. místo, v kategorii C to byl M. Vícha, obsadil 25. místo a v kategorii B to byla J. Dostálová, která získala krásné 2. místo, ta také postoupila do krajského kola, kde vybojovala nádherné 4. místo! 

Všem zúčastněným žákům moc děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme

Plán školních akcí
Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení