Boženy Němcové 2
Pohádkový svět

Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Úvodní slovo dne 6. 12. 2023, patřilo řediteli turnaje Ing. Karlovi Záleskému asi deset minut po deváté hodině. Zpoždění bylo zapříčiněno nezvykle vysokým počtem přihlášených hráčů hned z jedenácti škol. Hra měla dle pokynů pořadatele probíhat švýcarským systémem na sedm kol. Postup do krajského kola zaručovalo pouze umístění na prvních dvou místech v okresním kole. Organizátor kvůli zúžené časové dotaci stanovil všem účastníkům poměrně striktní podmínky, přičemž se mělo hrát bez předem určených přestávek, vyjma těch, které vyplynuly z dříve ukončené hry jednotlivých aktérů. Startovní kolo pro naše zástupce měli obstarat chlapci z týmu „Špekulanti“ z Dolního Benešova. Prvního vítězství krátce po zahájení dosáhl náš kapitán. Nepotřeboval přitom více nežli pět minut. Další dva hráči následovali příklad svého vedoucího a získali plné dva body. K pozoruhodným momentům prvního kola patřila hra čtvrtého z našich hráčů. Punc výlučnosti spočíval také v tom, že se jednalo o nového žáka naší školy. Ovšem svými přesvědčivými výsledky na podzim tohoto roku si rovnou řekl o nominaci na okresní turnaj v šachu. Oprávněnost své účasti měl možnost předvést hned v prvním kole. Pokračovat ve čtení

Ve středu 6.12.  soutěžilo celkem 20  žáků z osmých ročníků ve svých znalostech z oblasti zemědělství v soutěži pojmenované Mladý zemědělec. V letošním prvním ročníku této soutěže prokázali nejlepší znalosti, dosáhli  tedy ve školním kole nejvyššího počtu bodů a zároveň v nejrychlejším čase, soutěžící z 8.A třídy – Jana, Vojta a Vali, kteří budou naši školu reprezentovat v průběhu měsíce dubna v oblastním kole pořádaném Masarykovou střední zemědělskou školou v Opavě. Postupujícím žákům přejeme v dalších kolech mnoho štěstí.

Soutěž mladých zoologů

Ve čtvrtek 9.11.2023 se vybraní žáci 2. stupně zúčastnili Soutěže mladých zoologů v Zoo Ostrava. Všichni soutěžící se poctivě připravovali a jeden z týmů, tvořen žáky 9.B a 8.B, postoupil ve velké konkurenci do finálového kola, které se konalo v sobotu 25.11. Nakonec vybojovali krásné 8. místo a my jim moc děkujeme za reprezentaci školy. Poděkování patří samozřejmě i těm, kteří se do finále neprobojovali.

V letošním roce jsme se  opět jako třídní celek zapojili do celonárodní výzvy  Pěšky do školy, probíhající v rámci Evropského týdne mobility  v týdnu 18. – 22. 9. Poctivě jsme vyplňovali celý týden, po který soutěž probíhala, požadované  údaje „o chození do školy“  v aplikaci a připojili jsme také několik motivačních videí, jež nám zřejmě dopomohla k celkové výhře v rámci všech  městem zřizovaných opavských škol. Jako vítězové opavské sekce soutěže jsme byli pozváni k převzetí výhry – Poděkování pana primátora a  zároveň částky 3000,– na zážitkové aktivity, kterých si máme v plánu  jako třída společně užít koncem letošního školního roku. V rámci slavnostního přebírání vítězného ocenění jsme byli zároveň pozváni na prohlídku Hlásky, kde nás provedla  paní  Michaela Býmová z odboru rozvoje města Opavy a zároveň nás seznámila  se zajímavostmi o této významné architektonické památce. Přestože jsme na Hlásku vystoupili v polovině listopadu, počasí k nám bylo mimořádně shovívavé a pohled na podzimní slunečné opavské centrum byl doslova fascinující.

Bobřík informatiky 2023

V listopadu proběhlo národní kolo soutěže Bobřík informatiky. Jedná se o předmětovou soutěž, která je podporovaná Ministerstvem školství. Soutěžící vyplňují online test, ve kterém odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Soutěž probíhala na počítačích v počítačových učebnách školy. Na naší škole organizujeme tuto soutěž od 4. ročníku. Na zpracování 12 otázek testu bylo dáno 40 minut, pouze u Kategorie Mini – 1. stupeň ZŠ – mělo na 12 otázek 30 minut.
V letošním roce 2023 došlo ke změně ve věkových kategoriích, v jejich přiřazení věku žáka. Hranice mezi nimi byly posunuty o rok níže. Proto soutěž byla pro naše deváťáky letos náročnější a pouze 6 soutěžících devátých tříd se stalo úspěšnými řešiteli.

Výsledky soutěže:

Pokračovat ve čtení

Žáci vytvořili pocitový chodníček

Třeťáci navštěvující  v loňském roce družinu se zapojili do soutěže vyhlášené MMO ke Dni Země. Navrhli, že by se jim líbil na školním dvoře pocitový chodníček. Nápad se líbil a v soutěži pro děti a žáky ke Dni Země 2023 získali 3. místo. To znamenalo, že na realizaci svého nápadu mohli využít 2600 Kč. S nákupem potřebného materiálu jim pomohly paní učitelky a paní sekretářka. Starší žáci jim pomohli s přípravou místa – odstranili drny. V další fázi potřebovali nařezat a sestavit dřevěný rám. Tato část také proběhla ve spolupráci se staršími žáky ve školní dílně. Půlkulatinu museli rozměřit a nařezat. Chodník podložili netkanou textilií a vzniklé prostory vysypali připraveným vhodným materiálem. Použili kaštany, šišky, písek a kameny rozmanitých struktur a barev. Své čerstvě dokončené dílo neváhali někteří hned vyzkoušet.

Matematická soutěž MaSo

MaSo je týmová matematická soutěž pro žáky šestých až devátých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Žáci počítají matematické příklady a řeší různé logické úlohy. Za jejich vyřešení pak mohou odehrávat tahy ve hře. Kromě samostatné činnosti je důležitá i koordinace a vzájemná spolupráce.  Za spočítané příklady získávají týmy tahy do hry, která je pak hlavním zdrojem jejich bodů do celkového hodnocení. Nás reprezentovali dva kluci z devátého ročníku – Dominik R., Karel G., osmý ročník reprezentoval Jakub A. a šestý ročník Adam Ž.. Soutěž se konala na Slezské univerzitě v Opavě. Kluci se v okresu umístili na krásném 9. místě, v rámci celé republiky poté získali 130. místo.

Gratuluji a děkuji za účast

Marie Černá

Plán školních akcí
Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení