Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

75. let výročí naší školy

Náš svět technologií

Letní kurz angličtiny v severní Anglii – léto 2024

Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Dne 6. května 2024 zabojovaly dva týmy ZŠBN – kluků a holek z osmých tříd – v branně vědomostní soutěži Wolfram 2024. Soutěžily v tradičních disciplínách jako byl vědomostní test o členech paravýsadku Wolfram, zdravovědě, vytrvalostním běhu na 1 km, silovém trojboji, bojové dráze, hodu granátem, střelbě ze vzduchové zbraně, ale i v nové disciplíně – stavbě Da Vinciho mostu.

Kvalita všech zúčastněných družstev každým rokem stoupá, proto byl souboj s ostatními dvaceti družstvy velmi těžký.

Přesto se jednomu družstvu podařilo obsadit velmi pěkné sedmé místo a druhému družstvu dokonce druhé místo, což je postupové místo do krajského finálového kola pořádaného ve velmi atraktivním prostředí vojenského újezdu Libavá. Tohoto kola se však postupové družstvo zúčastní až na začátku deváté třídy, v říjnu.

Oběma družstvům OBROVSKÉ PODĚKOVÁNÍ za perfektní přípravu na soutěž a skvělou reprezentaci naší školy!!!

Volejbalový turnaj děvčat

V pondělí 29. 4. 2024 se naše děvčata zúčastnila volejbalového turnaje základních škol. Naše skupina se odehrála v tělocvičně Elim. Soupeřkami byla děvčata z Velkých Hoštic a ze ZŠ Vrchní. Všechny týmy bojovaly o každý bod. Nakonec se z vítězství ve skupině radovala děvčata z Velkých Hoštic, na druhém místě se umístily naše holky a na třetím místě se umístily dívky ze ZŠ Vrchní.

Všem moc děkuji za reprezentaci školy, Mgr. Jan Hruška

Velkého úspěchu dosáhl žák II.B třídy, Šimon Blaha, který v krajské výtvarné a literární soutěži Policie ČR s názvem Bezpečná doprava budoucnosti, získal skvělé 2. místo. Vzhledem k obrovskému množství výtvarných prací je to výborný výsledek. Svou cenu převzal za přítomnosti maminky ve čtvrtek  18. dubna v Ostravě.

Blahopřejeme.

Ve středu 27.3.  2024 se na Masarykově střední zemědělské škole konalo oblastní kolo soutěže Mladý zemědělec, do níž se žáci v průběhu roku aktivně zapojili. Do oblastního kola postoupili celkem tři soutěžící z osmého ročníku, kteří dosáhli ve školním kole soutěže nejvíce bodů. Žáci měli k dispozici studijní materiály, z nichž čerpali vědomosti nutné ke zdárnému vypracování teoretického testu,a další část soutěže se skládala z části praktické, jejíž součástí byly dovednosti, bez nichž se opravdový zemědělec v praxi neobejde – od poznávání osiva, přes dojení krávy, určování komponentů zemědělských strojů až po dovednosti spojené s ovládáním strojů a zemědělského nářadí. Zatímco soutěžící se doslova potili u plnění poměrně složitých úkolů, pro pedagogický dozor byly připraveny aktivity v podobě exkurze do závodu produkujícího zemědělské stroje – konkrétně Opal Agri v Životicích, jednotliví vyučující nás provedli a dokonale seznámili s možnostmi, které skýtá studium na zemědělské škole – provedli učitele zúčastněných soutěžících nejen učebnami, ale měli možnost  navštívit také  skleníky, prodejnu rostlin, seznámit se s  drobnochovem ve stájích a chlévech a prohlédnout si  dílny, v nichž probíhá technická výuka. Soutěž byla skvěle zorganizována,  děti si odnesly řadu suvenýrů a celý soutěžní den  si všichni maximálně užili, za tento skvělý zážitek bychom chtěli co nejsrdečněji poděkovat. I když naši zástupci do celostátního kola nepostoupili, už se těšíme  na příští ročník této soutěže.

Naše škola se tradičně účastní soutěže „Prezentace“, kterou pořádá Střední škola průmyslová a umělecká v Opavě. Žáci v rámci předmětu informatika tvořili prezentace a 8 nejlepších prací jsme poslali do soutěže. K našemu potěšení byli vybrány do finále hned tři práce (Daniel Czech – Šachy, Richard Zlámal – Opavské planety a Jakub Štindl – Včely). Tito žáci ve středu 27. března 2024 na SŠPU v Opavě soutěžili ve finále Prezentace 2024. Do finále postoupilo celkem 13 soutěžících a ti před zaplněnou aulou předvedli své práce. V tomto ročníku zvítězil z naší školy Daniel Czech ze 7. třídy, který zaujal nejen svou prezentací o historii i současnosti šachové hry, ale rovněž vlastním programem rozeznávajícím šachové figurky.
Další ocenění, cenu poroty, získal Jakub Štindl ze 7. třídy za velmi zdařilou prezentaci  o včelách doplněnou vlastním videem.

Oběma žákům moc gratulujeme

Ve středu 14.2.2024 se na ZŠ Ilji Hurníka Opava konala Pěvecká soutěž školních družin, kde se naše děti umístily na krásných prvních místech – ve zlatém pásmu. Moc blahopřejeme všem zpěvačkám! Ti, kteří se tentokrát nemohli pro nemoc účastnit, drželi palce a v příštím roce to určitě vyjde.  😆

Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 4/2024

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení