Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Certifikát – 800 stromů pro Opavu

75. let výročí naší školy

Náš svět technologií

Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Kariérový koučink do škol

V září 2012 se naše škola zapojila do projektu Karierový koučink do škol.

 • Zadavatel projektu:
  Škola manažerského rozvoje s.r.o., Technologická 372/2, Ostrava – Pustkovec, IČ 64611876, DIČ CZ64611876
 • Obecný cíl projektu :
  Posílení klíčových kompetencí žáků, jejich zplnomocnění k převzetí zodpovědnosti za svůj vlastní život a budoucí profesní dráhu a tím úspěšnější vstup na trh práce. Podpora spolupráce základních a středních škol s firmami v regionu a motivace studentů k dokončení středoškolského studia – formou nových nástrojů kariérového poradenství – koučinku.
 • Cílové skupiny projektu:
  • žáci 9. tříd základních škol
  • studenti 3. a 4. ročníků středních škol
  • výchovní poradci
 • Studenti absolvují tyto čtyři aktivity:
  • Profesní diagnostika – interaktivní zkušenostní workshop a kariérní testování formou assessment centra pomohou účastníkům při rozhodování o jejich dalším studiu v návaznosti na volbu povolání
  • Kariérový koučink – série schůzek vedených formou systemického kariérového koučování zajistí individuální přístup ke každému žákovi
  • Kompetence pro trh práce – účastníci se metodou zážitkového učení budou rozvíjet v základních kompetencích nutných pro uplatnění na trhu práce – efektivní komunikaci, asertivitě, sebeprezentaci, time managementu a práci s informacemi
  • Kulatý stůl – setkání se zástupci regionálních zaměstnavatelů, vzdělavatelů a žáků zajistí přísun aktuálních informací z lokálního trhu práce
 • Organizace programu Kariérový koučink do škol:
  • profesní diagnostika o systemický workshop (1 vyučovací hodina) o seminář sebepoznání – assesment centrum (4 vyučovací hodiny) o testování – kariérové testy – on-line
  • kariérový koučink (4 hodiny) – individuální rozbor výstupů testů a assessment centra a 3 koučovací rozhovory
  • kompetence pro trh práce – zážitkové učení (6 vyučovacích hodin)
  • kulatý stůl (5 hodin) – setkání žáků se zaměstnavateli, vzdělavateli, studenty
 • Ke stažení:
Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 4/2024

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení