Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Letní kurz angličtiny v severní Anglii – léto 2024
Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Kariérový koučink do škol

V září 2012 se naše škola zapojila do projektu Karierový koučink do škol.

 • Zadavatel projektu:
  Škola manažerského rozvoje s.r.o., Technologická 372/2, Ostrava – Pustkovec, IČ 64611876, DIČ CZ64611876
 • Obecný cíl projektu :
  Posílení klíčových kompetencí žáků, jejich zplnomocnění k převzetí zodpovědnosti za svůj vlastní život a budoucí profesní dráhu a tím úspěšnější vstup na trh práce. Podpora spolupráce základních a středních škol s firmami v regionu a motivace studentů k dokončení středoškolského studia – formou nových nástrojů kariérového poradenství – koučinku.
 • Cílové skupiny projektu:
  • žáci 9. tříd základních škol
  • studenti 3. a 4. ročníků středních škol
  • výchovní poradci
 • Studenti absolvují tyto čtyři aktivity:
  • Profesní diagnostika – interaktivní zkušenostní workshop a kariérní testování formou assessment centra pomohou účastníkům při rozhodování o jejich dalším studiu v návaznosti na volbu povolání
  • Kariérový koučink – série schůzek vedených formou systemického kariérového koučování zajistí individuální přístup ke každému žákovi
  • Kompetence pro trh práce – účastníci se metodou zážitkového učení budou rozvíjet v základních kompetencích nutných pro uplatnění na trhu práce – efektivní komunikaci, asertivitě, sebeprezentaci, time managementu a práci s informacemi
  • Kulatý stůl – setkání se zástupci regionálních zaměstnavatelů, vzdělavatelů a žáků zajistí přísun aktuálních informací z lokálního trhu práce
 • Organizace programu Kariérový koučink do škol:
  • profesní diagnostika o systemický workshop (1 vyučovací hodina) o seminář sebepoznání – assesment centrum (4 vyučovací hodiny) o testování – kariérové testy – on-line
  • kariérový koučink (4 hodiny) – individuální rozbor výstupů testů a assessment centra a 3 koučovací rozhovory
  • kompetence pro trh práce – zážitkové učení (6 vyučovacích hodin)
  • kulatý stůl (5 hodin) – setkání žáků se zaměstnavateli, vzdělavateli, studenty
 • Ke stažení:
Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 12/2023

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení