boženy němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Aktuálně

Po delší pauze opět proběhne na naší škole již 15. ročník regionální počítačové soutěže Bajtík.

Více informací: zde

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Zkoumavé čtení

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Společná cesta (Šablony II.)

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009052 Společná cesta (Šablony II.)

Projekt byl realizován v období od 1.1.2019 – 30.6.2021, škole byla poskytnuta finanční podpora ve výši 1 884 159,-Kč.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a podpora extrakurikulárních rozvojových aktivit.

V rámci personální podpory bude z projektu financována činnost:

  • Školního speciálního pedagoga
  • Školního psychologa
  • Školního asistenta ve školní družině a ve škole

V rámci osobnostně profesního rozvoje budou proškoleny vychovatelky školní družiny v oblasti ICT a 1 pedagog v oblasti polytechnická výchova.

Z projektu budou podpořeny extrakurikulární (mimoškolní) aktivity žáků, a to v klubech zábavné logiky a deskových her a badatelském klubu. Budou také realizovány projektové dny mimo školu, projektové dny ve školní družině a mimo školní družinu.

Přílohy: