Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Letní kurz angličtiny v severní Anglii – léto 2024
Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI)

Naše škola spolupracuje od školního roku 2022-2023 na výzkumu s MŠMT, Masarykovou univerzitou, Univerzitou Karlovou a Akademií věd ČR. Cílem výzkumu je zjistit, jaké faktory na úrovni žáků, výuky a školy ovlivňují výsledky žákovského učení. Výzkum se soustředí na žáky 6. tříd ze 150 základních škol v ČR. V naší škole se výzkum týká třídy VI. B. Na základě souhlasů zákonných zástupců budou žáci této třídy testováni v rámci matematiky a češtiny a následně vyplní dotazník. Dotazníkové šetření také proběhne u učitelů 2. stupně. Druhá část výzkumu proběhne v následujícím školním roce 2023-2024, kdy žáci VII. B budou opět testováni z matematiky a češtiny a vyplní sociometrický dotazník. Škola tak získá přehled v rámci srovnání s ostatními 149 školami. Za realizaci projektu je zodpovědný třídní učitel Mgr. Jan Hruška

Smlouva k projektu: zde

Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 12/2023

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení