Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Letní kurz angličtiny v severní Anglii – léto 2024
Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Projekt O2 Chytrá škola

Projekt O2 Chytrá škola pomáhá především pedagogům a rodičům lépe se zorientovat v příležitostech i nástrahách digitálního světa.

Projekt O2 Chytrá škola je cílen na žáky, pedagogy i rodiče a jeho záměrem je lépe se zorientovat v příležitostech i nástrahách digitálního světa.

Nadace O2 podporuje základní školy při výuce digitální gramotnosti a internetové bezpečnosti. Pro školní rok 2020/2021 vypsala nadace již druhý ročník projektu, ve kterém bylo možné získat grant. Naší škole se to i podruhé podařilo.

Cílovou skupinou projektu „O2 – Chytrá škola“ jsou žáci 5. – 9. ročníku, rodiče žáků a pedagogové naší školy. Ústřední témata vzdělávacích akcí tvoří otázky kyberšikany a kybergroomingu. V rámci přednášek, školení a besed se všichni účastníci seznámí s otázkami z oblastí spojenými s rizikovým chováním na internetu a jeho následky. Besedy pro žáky se orientují především na prevenci v oblasti rizikové komunikace realizované pomocí internetu a mobilních telefonů.

O realizaci projektu se i v tomto ročníku postará organizace E-Bezpečí – Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, která se prevencí, vzděláváním, výzkumem, intervencí a osvětou spojenou s rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény zabývá.

Přehled online besed a přednášek pro žáky, učitele a rodiče

1)

ONLINE beseda E-Bezpečí pro žáky zaměřená na prevenci v oblasti rizikové komunikace realizované pomocí internetu a mobilních telefonů:

  1. 3. 2021 – 8. B, 7. A
  2. 3. 2021 – 7. B, 8. A
  3. 3. 2021 – 5. B, 6. B
  4. 3. 2021 – 5. A, 6. A
  5. 3. 2021 – 9. A, 9. B

2)

  1. 3. 2021 – ONLINE školení E-Bezpečí pro učitele (projekt O2 Chytrá škola), 1. část,
  2. 4. 2021 – ONLINE školení E-Bezpečí pro učitele (projekt O2 Chytrá škola), 2. část

3)

  1. – 30. 4. 2021 – ONLINE videokurz E-Bezpečí pro rodiče

Videokurz pro rodiče

Vážení rodiče, ráda bych Vás upozornila na možnost zúčastnit se interaktivního videokurzu, kterým Vás provedou zkušení lektoři E – Bezpečí – Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Kurz je zaměřen na klíčová témata spojená s rizikových chováním dětí v online prostředí, především na kyberšikanu, kybegrooming, sexting, rizikové výzvy, ale také na zásady prevence a intervence.
Díky projektu O2 Chytrá škola jsme získali grant, z něhož jsme uhradili online přednášky pro žáky 5. – 9. ročníku, školení pro učitele a také tento videokurz, který je určen Vám, rodičům našich žáků.

Byli bychom rádi, kdybyste se s danou problematikou seznámili, lépe se zorientovali v prostředí, v němž se Vaše děti pohybují každodenně a zjistili tak, jakým nástrahám jsou v online prostředí vystaveny. Myslíme si, že je vždycky lepší díky své informovanosti a svým znalostem problémům předcházet, než vzniklé problémy řešit.

Videokurzu se můžete zúčastnit kdykoliv v průběhu měsíce dubna. Můžete ho zhlédnout najednou nebo po částech, prostě tak, jak to bude nejlépe vyhovovat Vám.

Přístupové údaje Vám budou zaslány na edupage.

Uvítáme i Vaše reakce, pokud se budete chtít ke kurzu jakkoli vyjádřit.

S pozdravem

Pavla Sitmalidisová (metodička prevence)

Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 12/2023

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení