Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Certifikát – 800 stromů pro Opavu

75. let výročí naší školy

Náš svět technologií

Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Projekt O2 Chytrá škola

Projekt O2 Chytrá škola pomáhá především pedagogům a rodičům lépe se zorientovat v příležitostech i nástrahách digitálního světa.

Projekt O2 Chytrá škola je cílen na žáky, pedagogy i rodiče a jeho záměrem je lépe se zorientovat v příležitostech i nástrahách digitálního světa.

Nadace O2 podporuje základní školy při výuce digitální gramotnosti a internetové bezpečnosti. Pro školní rok 2020/2021 vypsala nadace již druhý ročník projektu, ve kterém bylo možné získat grant. Naší škole se to i podruhé podařilo.

Cílovou skupinou projektu „O2 – Chytrá škola“ jsou žáci 5. – 9. ročníku, rodiče žáků a pedagogové naší školy. Ústřední témata vzdělávacích akcí tvoří otázky kyberšikany a kybergroomingu. V rámci přednášek, školení a besed se všichni účastníci seznámí s otázkami z oblastí spojenými s rizikovým chováním na internetu a jeho následky. Besedy pro žáky se orientují především na prevenci v oblasti rizikové komunikace realizované pomocí internetu a mobilních telefonů.

O realizaci projektu se i v tomto ročníku postará organizace E-Bezpečí – Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, která se prevencí, vzděláváním, výzkumem, intervencí a osvětou spojenou s rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény zabývá.

Přehled online besed a přednášek pro žáky, učitele a rodiče

1)

ONLINE beseda E-Bezpečí pro žáky zaměřená na prevenci v oblasti rizikové komunikace realizované pomocí internetu a mobilních telefonů:

  1. 3. 2021 – 8. B, 7. A
  2. 3. 2021 – 7. B, 8. A
  3. 3. 2021 – 5. B, 6. B
  4. 3. 2021 – 5. A, 6. A
  5. 3. 2021 – 9. A, 9. B

2)

  1. 3. 2021 – ONLINE školení E-Bezpečí pro učitele (projekt O2 Chytrá škola), 1. část,
  2. 4. 2021 – ONLINE školení E-Bezpečí pro učitele (projekt O2 Chytrá škola), 2. část

3)

  1. – 30. 4. 2021 – ONLINE videokurz E-Bezpečí pro rodiče

Videokurz pro rodiče

Vážení rodiče, ráda bych Vás upozornila na možnost zúčastnit se interaktivního videokurzu, kterým Vás provedou zkušení lektoři E – Bezpečí – Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Kurz je zaměřen na klíčová témata spojená s rizikových chováním dětí v online prostředí, především na kyberšikanu, kybegrooming, sexting, rizikové výzvy, ale také na zásady prevence a intervence.
Díky projektu O2 Chytrá škola jsme získali grant, z něhož jsme uhradili online přednášky pro žáky 5. – 9. ročníku, školení pro učitele a také tento videokurz, který je určen Vám, rodičům našich žáků.

Byli bychom rádi, kdybyste se s danou problematikou seznámili, lépe se zorientovali v prostředí, v němž se Vaše děti pohybují každodenně a zjistili tak, jakým nástrahám jsou v online prostředí vystaveny. Myslíme si, že je vždycky lepší díky své informovanosti a svým znalostem problémům předcházet, než vzniklé problémy řešit.

Videokurzu se můžete zúčastnit kdykoliv v průběhu měsíce dubna. Můžete ho zhlédnout najednou nebo po částech, prostě tak, jak to bude nejlépe vyhovovat Vám.

Přístupové údaje Vám budou zaslány na edupage.

Uvítáme i Vaše reakce, pokud se budete chtít ke kurzu jakkoli vyjádřit.

S pozdravem

Pavla Sitmalidisová (metodička prevence)

Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 4/2024

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení