Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Letní kurz angličtiny v severní Anglii – léto 2024
Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Sportuj ve škole

Sportuj ve škole

Projekt „Hodina pohybu navíc“ (HPN), bude pokračovat v následujícím období pod názvem „Sportuj ve škole“, který bude na základě přidělené dotace MŠMT realizován od září 2018 prostřednictvím  Asociace školních sportovních klubů ČR.

Velké poděkování organizátorů patří naší škole, která v projektu HPN pokračovala v minulém školním roce i bez finanční podpory!

O projektu:

A) podmínkou účasti v projektu je členství školy v AŠSK.

B) informace k projektu:

 • V rámci školní družiny se budou přihlášení žáci věnovat 1x týdně pohybovým aktivitám.
 • Projekt je určen žákům 1.- 5. ročníku ZŠ (cvičit mohou max. 3 skupiny za školu).
 • Pro pohybové aktivity bude vyčleněno 45 minut týdně na jednu skupinu, cvičení bude probíhat v době provozu školní družiny
 • Škola zajistí vedení hodin prostřednictvím aprobovaných učitelů TV, případně trenérů s minimální licencí „B“ nebo vychovatelek školní družiny, které byly proškoleny či školení absolvují během školního roku
 • Škola zajistí vhodná sportoviště a vybavení pro celoroční realizaci programu.
 • Škola vyhodnotí průběh a výsledky projektu za příslušné období – formu zprávy a časový harmonogram zašle škole řídící tým projektu.
 • Za organizaci, zabezpečení a realizaci projektu včetně bezpečnosti a ochrany žáků odpovídá škola.
 • Finanční odměna (250,- Kč/hod.) bude zasílána učitelům/trenérům na základě výkazů práce (skutečně realizovaných hodin) jednou za 2 měsíce na základě uzavřené DOPP
 • Učitelé a trenéři obdrží prostřednictvím AŠSK ověřenou metodiku programu HPN pro všeobecný pohybový rozvoj a sporty: fotbal, basketbal, házená, volejbal, ragby a bruslení.
 • Školy a cvičitelé obdrží během podzimu materiální podporu projektu.
 • Veškeré potřebné informace obdrží účastníci projektu při vstupním semináři v září 2018.

 

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a jsme připraveni společně s Vámi úspěšně nastartovat pohybový projekt „Sportuj ve škole“ v 350 základních školách České republiky!

Mgr. Svatava Ságnerová, viceprezidentka AŠSK

Mgr. Dagrmar Hubáčková, koordinátorka projektu Sportuj ve škole

 

Kontakt:
Dagmar Hubáčková, e – mail sportujveskole@assk.cz, mobil 603372928, tel.: 220172145

 

Přílohy:

 1. Souhlas zákonného zástupce se zapojením dítěte/svěřence do projektu SPORTUJ ve ŠKOLE: zde
 2. Souhlas s pořízením a zpracováním osobních údajů a použitím fotografických a  audivizuálních záznamů osoby: zde
Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 12/2023

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení