boženy němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Více zde
Rezervace: zde

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Plán výchovně vzdělávací práce pro školní rok 2022/2023

Organizace ŠD

 • Provoz: 6:00 – 17:00

Počet oddělení: 6

 1. oddělení – Svatoslava Pavlíčková
 2. oddělení – Naděžda Weinholdová
 3. oddělení – Hana Lenartová
 4. oddělení – Dagmar Bereiterová
 5. oddělení – Drahomíra Stuchlíková
 6. oddělení – Martina Hlaváčková

Zájmové kroužky ŠD:

 • Keramický kroužek
 • Hrajeme si s angličtinou
 • Pohybové hry
 • Kroužek vaření
 • Výtvarný kroužek

Hlavní úkoly výchovně vzdělávací práce v jednotlivých měsících

Září

 1. Kreslení na asfalt: skupinky nebo jednotlivci kreslí křídami na asfalt v okolí školy na předem zadané téma
 2. Šipkovaná
 3. Ukliďme Česko
 4. Výtvarná akce pro děti s rodiči – podzimní tématika (v souladu s aktuální epidemiologickou situací – možnost přesunu na říjen)

Říjen

 1. Výtvarná akce pro děti s rodiči – podzimní tématika (v souladu s aktuální epidemiologickou situací
 2. Výlet (sobotní akce pro děti)
 3. Cesta za pokladem: skupinky mají za úkol nalézt poklad a to vzájemnou spoluprací

Listopad

 1. Vlaštovkové odpoledne: soutěž o výrobu nejlepší vlaštovky
 2. Výtvarné akce pro děti s rodiči – adventní výzdoba (v souladu s aktuální epidemiologickou situací)
 3. Brambory 6x jinak
 4. Příprava vánočních dílen

Prosinec

 1. Mikulášský míč
 2. Odpoledne společenských her
 3. Vánoční dílny

Leden

 1. Zimní sporty trochu jinak
 2. Zdobení stromku pro zvířátka
 3. Družinová Superstar

Únor

 1. Maškarní karneval: soutěžení, dovádění, hry
 2. Skákací odpoledne (sportovní akce)
 3. Hledej, poznej, odpověz

Březen

 1. Jednohubkové odpoledne
 2. Výtvarné akce pro děti s rodiči (v souladu s aktuální epidemiologickou situací)
 3. Příprava na velikonoční dílny

Duben

 1. Velikonoční výtvarné dílny
 2. LEGO soutěž

Květen

 1. Hliněná paráda
 2. Výtvarná akce – Den matek (projekt pro rodiče s dětmi)
 3. Diskotéka: tančíme a soutěžíme za zvuku oblíbených písniček

Červen

 1. Návštěva útulku, popřípadě výlet
 2. Netradiční soutěže pro děti
 3. Rozloučení s dětmi

Závěr

Plán výchovně vzdělávací práce vychází z ŠVP pro ŠD. Celoroční plán je pravidelně doplňován drobnějšími akcemi jednotlivých oddělení a také účastí na soutěžích pořádaných opavským kabinetem ŠD.

Děti i rodiče jsou o všem informování předem a to na nástěnce ŠD, umístěné ve vchodu školy a také na webových stránkách naší školy v rámci měsíčního plánu. Všechny akce jsou zaznamenány v kronice ŠD. Během celého školního roku také navštěvujeme s dětmi kulturní akce a  dobrovolnické úklidové akce, která probíhají na území celé České republiky.

V návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci a měnícími se opatřeními vlády aktualizujeme naše aktivity tak, abychom u všech činností spolu dodržovali všechny zásady spojené s ochranou zdraví
a bezpečnosti dětí a dospělých.

V Opavě dne 1. 9. 2022

Zpracovaly:     vychovatelky ŠD

Plán školních akcí
Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení