Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

75. let výročí naší školy

Náš svět technologií

Letní kurz angličtiny v severní Anglii – léto 2024

Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Plán výchovně vzdělávací práce pro školní rok 2023/2024

Organizace ŠD

 • Provoz: 6:00 – 17:00

Počet oddělení: 7

 1. oddělení – Martina Hlaváčková
 2. oddělení – Drahomíra Stuchlíková
 3. oddělení – Svatoslava Pavlíčková
 4. oddělení – Naděžda Weinholdová
 5. oddělení – Klára Thimelová
 6. oddělení – Mgr. Dagmar Bereiterová
 7. oddělení – Hana Lenartová

Zájmové kroužky ŠD:

 • Keramický kroužek
 • Hrajeme si s angličtinou
 • Pohybové hry
 • Taneční kroužek
 • Kroužek vaření
 • Výtvarný kroužek

Hlavní úkoly výchovně vzdělávací práce v jednotlivých měsících

Září

 1. Kreslení na asfalt: skupinky nebo jednotlivci kreslí křídami na asfalt v okolí školy na předem zadané téma
 2. Šipkovaná
 3. Ukliďme Česko
 4. Výtvarná akce pro děti s rodiči – podzimní tématika

Říjen

 1. Akce „DÝNĚ“
 2. Cesta za pokladem: skupinky mají za úkol nalézt poklad a to vzájemnou spoluprací
 3. Strašidelné odpoledne

Listopad

 1. Vlaštovkové odpoledne: soutěž o výrobu nejlepší vlaštovky
 2. Výtvarné akce pro děti s rodiči – adventní výzdoba (v souladu s aktuální epidemiologickou situací)
 3. Brambory 7x jinak
 4. Příprava vánočních dílen

Prosinec

 1. Mikulášský míč
 2. Odpoledne společenských her
 3. Vánoční dílny

Leden

 1. Zimní sporty trochu jinak
 2. Zdobení stromku pro zvířátka
 3. Družinová Superstar

Únor

 1. Maškarní karneval soutěžení, dovádění – klauniáda
 2. Skákací odpoledne (sportovní akce)
 3. Hledej, poznej, odpověz

Březen

 1. Jednohubkové odpoledne
 2. Výtvarné akce pro děti s rodiči
 3. Velikonoční výtvarné dílny

Duben

 1. LEGO soutěž
 2. Hliněná paráda (tvoření)
 3. Ukliďme Česko

Květen

 1. Výtvarná akce – Den matek (projekt pro rodiče s dětmi)
 2. Diskotéka: tančíme a soutěžíme za zvuku oblíbených písniček
 3. Sobotní výlet

Červen

 1. Návštěva zvířátek v SVČ Opava
 2. Netradiční soutěže pro děti
 3. Rozloučení s dětmi

Závěr

Plán výchovně vzdělávací práce vychází z ŠVP pro ŠD. Celoroční plán je pravidelně doplňován drobnějšími akcemi jednotlivých oddělení a také účastí na soutěžích pořádaných opavským kabinetem ŠD.

Děti i rodiče jsou o všem informováni předem a to na nástěnce ŠD, umístěné ve vchodu školy a také na webových stránkách naší školy v rámci měsíčního plánu. Všechny akce jsou zaznamenány v kronice ŠD. Během celého školního roku také navštěvujeme s dětmi kulturní akce.

Naše aktivity uskutečňujeme tak, abychom u všech činností dodržovali zásady spojené s ochranou zdraví a bezpečnosti dětí a dospělých.

 

V Opavě dne 4. 9. 2023

Zpracovaly:     vychovatelky ŠD

Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 4/2024

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení