Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

75. let výročí naší školy

Náš svět technologií

Letní kurz angličtiny v severní Anglii – léto 2024

Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Plán výchovně vzdělávací práce  pro školní rok 2021/2022

Organizace ŠD:

Provoz: 6:00 – 17:00

Počet oddělení: 6

 1. oddělení – Hana Lenartová
 2. oddělení – Svatoslava Pavlíčková
 3. oddělení – Drahomíra Stuchlíková
 4. oddělení – Martina Hlaváčková
 5. oddělení – Naděžda Weinholdová
 6. oddělení – Dagmar Bereiterová

Zájmové kroužky ŠD:

 • Kroužek vaření
 • Hrajeme si s angličtinou
 • Pohybové hry
 • Keramický kroužek
 • Výtvarný kroužek

Hlavní úkoly výchovně vzdělávací práce v jednotlivých měsících

Září

 1. Kreslení na asfalt: skupinky nebo jednotlivci kreslí křídami na asfalt v okolí školy na předem zadané téma
 2. Šipkovaná
 3. Výtvarná akce pro děti s rodiči – podzimní tématika (v souladu s aktuální epidemiologickou situací – možnost přesunu na říjen)

Říjen

 1. Akce „DÝNĚ“
 2. Cesta za pokladem: skupinky mají za úkol nalézt poklad a to vzájemnou spoluprací
 3. Strašidelné odpoledne

Listopad

 1. Vlaštovkové odpoledne: soutěž o výrobu nejlepší vlaštovky
 2. Výtvarné akce pro děti s rodiči – adventní výzdoba (v souladu s aktuální epidemiologickou situací)
 3. Brambory 6x jinak
 4. Příprava vánočních dílen

Prosinec

 1. Mikulášský míč
 2. Odpoledne společenských her
 3. Vánoční dílny

Leden

 1. Zimní sporty trochu jinak
 2. Zdobení stromku pro zvířátka
 3. Družinová Superstar

Únor

 1. Maškarní karneval soutěžení, dovádění – klauniáda
 2. Skákací odpoledne (sportovní akce)
 3. Hledej, poznej, odpověz

Březen

 1. Stavíme z papíru
 2. Výtvarné akce pro děti s rodiči (v souladu s aktuální epidemiologickou situací)
 3. Jednohubkové odpoledne

Duben

 1. Velikonoční výtvarné dílny
 2. LEGO soutěž
 3. Hliněná paráda

Květen

 1. Diskotéka: tančíme a soutěžíme za zvuku oblíbených písniček
 2. Výtvarná akce – Den matek (projekt pro rodiče s dětmi)
 3. Běžíme kolem Božky – běh na čas kolem ZŠ Boženy Němcové, malý a velký závod

Červen

 1. Návštěva zvířátek v SVČ Opava
 2. Netradiční soutěže pro děti
 3. Rozloučení s dětmi

 

Závěr

Plán výchovně vzdělávací práce vychází z ŠVP pro ŠD. Celoroční plán je pravidelně doplňován drobnějšími akcemi jednotlivých oddělení a také účastí na soutěžích pořádaných opavským kabinetem ŠD.

Děti i rodiče jsou o všem informování předem a to na nástěnce ŠD, umístěné ve vchodu školy a také na webových stránkách naší školy v rámci měsíčního plánu. Všechny akce jsou zaznamenány v kronice ŠD. Během celého školního roku také navštěvujeme s dětmi kulturní akce.

V návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci a měnícími se opatřeními vlády aktualizujeme naše aktivity tak, abychom u všech činností spolu dodržovali všechny zásady spojené s ochranou zdraví a bezpečnosti dětí a dospělých.

Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 4/2024

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení