boženy němcové 2
Aktuálně
 • ZÁPIS DO 1. TŘÍD
  výsledky:
  zde


 • Materiály, informace a online učebnice pro výuku a vzdělávání zdarma: zde

 • Návody pro žáka:
  • Jak na přihlašovací údaje: zde
  • Jak na domácí úkoly: zde
  • Nastavení mobilní aplikace: zde
Zkoumavé čtení

Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Klub rodičů ve šk. r. 2019/2020

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

NNTB – Nenech to být

Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Nenech to být!

Klikni zde!

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 -

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Žákovský parlament

Jazyková škola HELLO – partner školy
Provoz školy do konce školního roku 2019/2020 pro žáky 1. stupně

Provoz školy v období do konce školního roku 2019/2020

pro přihlášené žáky 1. stupně (od 25. 5.)

Informace k datu: 13. 5. 2020

Vážení rodiče,

prosím Vás o důkladné prostudování tohoto dokumentu, který vychází z metodických pokynů MŠMT, které jsme obdrželi 2. 5. 2020. Pokud se situace nějak pozmění, či budeme nuceni upřesnit, dáme okamžitě vědět.

PRAVIDLA:

 • Škola zajišťuje všechny potřebné podmínky ke vzdělávání v souvislosti s dodržením veškerých hygienických podmínek.
 • Všechny osoby, které přicházejí ke škole, mají nos a ústa zakrytá rouškou a dodržují odstup min. 1,5 m. (S výjimkou doprovodu dítěte členem rodiny.)
 • Škola zahajuje provoz v 8:00, ranní družina neprobíhá.
 • Pracovník školy organizuje vstup žáků do školy a zabraňuje shromažďování žáků před školou.
 • Do školy vstupují POUZE ŽÁCI nikoliv jejich zákonní zástupci.
 • Pedagogové odvádějí žáky po skupinách do tříd.
 • Žáci mají nasazenou roušku a náhradní roušku s sebou včetně sáčku na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla školy a pohybovat se pouze na místech, která mu jsou vyhrazena. PORUŠENÍ TĚCHTO PRAVIDEL je důvodem k vyloučení žáka ze skupiny.
 • Pokud žák nemá roušky, nemůže být vpuštěn do školy.
 • Po příchodu do školy musí každý žák použít dezinfekci na ruce.
 • Žáci jsou rozděleni do skupin po max. 15.
 • Skupiny jsou neměnné.
 • Ve třídě žák ani učitel nemusí mít nasazenu roušku, pokud je dodržen odstup min. 1,5 m.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školy vstoupit!
 • Při prvním vstupu do školy odevzdá žák Čestné prohlášení zákonného zástupce (ke stažení zde nebo klikněte na obrázek níže)

  Čestné prohlášení zákonného zástupce

 • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně pro přihlášené žáky každý den od 25. 5. do 30. 6. 2020.
 • Provoz školy je od 8:00 do 16:00.
 • Poplatek za ŠD se neplatí – nejedná se o klasický provoz ŠD.
 • Žák, který nebude součástí vzdělávací skupiny od 25. 5., nesmí být později přijat.
 • Dopoledne probíhá výuka, odpoledne zájmová činnost.
 • Hodnocení žáků bude zejména formativní. Výuka neprobíhá za účelem „sběru“ známek.
 • Výuka tělesné výchovy ani plavání neprobíhá.
 • Neproběhnou školy v přírodě, ani ozdravný pobyt a školní výlety.
 • Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci – učitelé, asistenti pedagoga a vychovatelé.
 • Pedagogové evidují absenci, která se nepočítá do celkové absence.
 • Pokud žák nepřijde do školy 3 dny bez omluvy, zjistí pedagog, co je důvodem a zda se ještě do skupiny vrátí.
 • Stravování pro žáky, kteří se účastní školní docházky je zajištěno. Objednávání obědů probíhá standardním způsobem.
 • Žádáme o vyplnění formuláře (zde) do 18. 5. nebo klikněte na obrázek níže.

Dotazník pro přihlášení žáků 1. stupně

S poděkováním za vstřícný přístup a s přáním krásných jarních dnů

Ivana Lexová

Informace k nastalé situaci
 • Vyhláška k hodnocení 2. pololetí školního roku 2019-2020 – (zde)
 • Harmonogram uvolňování opatření ve školství – (zde)
 • Metodika k ochraně zdraví ve školách – (zde)
 • Čestné prohlášení – (zde)

 • Jak správně umýt ruce?

Pomoci rytmické básničky naučte děti správný postup mytí rukou.
Metodický postup: zde


 • Nenudím se, mám co dělat!

 • Vláda ČR vydala nařízení, kterým se od středy 11. 3. 2020 ruší školní výuka na základních, středních a vysokých školách.

 • Toto nařízení platí do odvolání, aktuální informace budeme zveřejňovat v EŽK a na webových stránkách naší školy.

 • Dětem bude zasílána práce na doma z jednotlivých předmětů elektronicky.

 • Doporučujeme Vám rovněž sledovat programy UčíTelka na ČT1, ČT2.

 • Naše škola získala mimořádný balíček 56 interaktivních titulů pro výuku různých předmětů, které můžete nyní v této mimořádné situaci používat. Stačí kliknout na jeden z vybraných titulů a přihlásit se.Přihlásit se můžete přes internetový prohlížeč (Google Chrome, Mozilla Firefox) na adrese: zde