Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

75. let výročí naší školy

Náš svět technologií

Letní kurz angličtiny v severní Anglii – léto 2024

Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Provoz školy do konce školního roku 2019/2020 pro žáky 1. stupně

Provoz školy v období do konce školního roku 2019/2020

pro přihlášené žáky 1. stupně (od 25. 5.)

Informace k datu: 13. 5. 2020

Vážení rodiče,

prosím Vás o důkladné prostudování tohoto dokumentu, který vychází z metodických pokynů MŠMT, které jsme obdrželi 2. 5. 2020. Pokud se situace nějak pozmění, či budeme nuceni upřesnit, dáme okamžitě vědět.

PRAVIDLA:

 • Škola zajišťuje všechny potřebné podmínky ke vzdělávání v souvislosti s dodržením veškerých hygienických podmínek.
 • Všechny osoby, které přicházejí ke škole, mají nos a ústa zakrytá rouškou a dodržují odstup min. 1,5 m. (S výjimkou doprovodu dítěte členem rodiny.)
 • Škola zahajuje provoz v 8:00, ranní družina neprobíhá.
 • Pracovník školy organizuje vstup žáků do školy a zabraňuje shromažďování žáků před školou.
 • Do školy vstupují POUZE ŽÁCI nikoliv jejich zákonní zástupci.
 • Pedagogové odvádějí žáky po skupinách do tříd.
 • Žáci mají nasazenou roušku a náhradní roušku s sebou včetně sáčku na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla školy a pohybovat se pouze na místech, která mu jsou vyhrazena. PORUŠENÍ TĚCHTO PRAVIDEL je důvodem k vyloučení žáka ze skupiny.
 • Pokud žák nemá roušky, nemůže být vpuštěn do školy.
 • Po příchodu do školy musí každý žák použít dezinfekci na ruce.
 • Žáci jsou rozděleni do skupin po max. 15.
 • Skupiny jsou neměnné.
 • Ve třídě žák ani učitel nemusí mít nasazenu roušku, pokud je dodržen odstup min. 1,5 m.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školy vstoupit!
 • Při prvním vstupu do školy odevzdá žák Čestné prohlášení zákonného zástupce (ke stažení zde nebo klikněte na obrázek níže)

  Čestné prohlášení zákonného zástupce

 • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně pro přihlášené žáky každý den od 25. 5. do 30. 6. 2020.
 • Provoz školy je od 8:00 do 16:00.
 • Poplatek za ŠD se neplatí – nejedná se o klasický provoz ŠD.
 • Žák, který nebude součástí vzdělávací skupiny od 25. 5., nesmí být později přijat.
 • Dopoledne probíhá výuka, odpoledne zájmová činnost.
 • Hodnocení žáků bude zejména formativní. Výuka neprobíhá za účelem „sběru“ známek.
 • Výuka tělesné výchovy ani plavání neprobíhá.
 • Neproběhnou školy v přírodě, ani ozdravný pobyt a školní výlety.
 • Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci – učitelé, asistenti pedagoga a vychovatelé.
 • Pedagogové evidují absenci, která se nepočítá do celkové absence.
 • Pokud žák nepřijde do školy 3 dny bez omluvy, zjistí pedagog, co je důvodem a zda se ještě do skupiny vrátí.
 • Stravování pro žáky, kteří se účastní školní docházky je zajištěno. Objednávání obědů probíhá standardním způsobem.
 • Žádáme o vyplnění formuláře (zde) do 18. 5. nebo klikněte na obrázek níže.

Dotazník pro přihlášení žáků 1. stupně

S poděkováním za vstřícný přístup a s přáním krásných jarních dnů

Ivana Lexová

Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 4/2024

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení