Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Advent na zemědělce

V pátek 24.11. jsme se s našimi prvňáčky vypravili na Masarykovu střední školu v Opavě. Připravují tam již tradičně pro školy a veřejnost adventní akci připomínající vánoční zvyky a obyčeje. Součástí akce je také výtvarná soutěž pro školy – ta letošní na téma – dárek. Do soutěže jsme se také s dětmi zapojili, a tak jsme šli okouknout soutěžní práce, ale nejen to. Připraveny byly pro nás pohádky Červená Karkulka, O Mikešovi, pohladili jsme si nejrůznější mláďátka, okoukli zemědělskou techniku, vyzkoušeli si malování na perníčky, a protože se už blíží Mikuláš, někteří  navštívili dokonce i zdejší Peklo. Bylo to pestré dopoledne, které jsme si všichni užili.

Pohádkový svět je opět zpátky

„Chcete-li, aby byly vaše děti chytré, čtěte jim pohádky. Chcete-li, aby byly ještě chytřejší, čtěte jim více pohádek“  Albert Einstein

Krásného sobotního dopoledne  dne 25.11. 2023 jsme opět pro tento školní rok zahájili naši sérii pohádkových setkání pro předškolní děti a jejich rodiče. První v pořadí pohádkových  sobotních dopolední bylo věnováno   pohádce  O perníkové chaloupce. Podobně  jako  v minulých letech si naši pedagogové za vydatné technické podpory  ochotných pomocníků z řad žáků školy přichystali spoustu  zajímavých aktivit a na děti a jejich rodiče čekala  celá řada  překvapení. Škola se na toto jedno  dopoledne změnila v pohádkový les, v němž si děti užívaly plnění nejrůznějších úkolů   Hned v úvodu svého putování kouzelným lesem se v aktivitě „Pojďte s námi do pohádky“  seznámili s dějovou linií a uspořádáním hlavních  událostí v pohádce prostřednictvím omalovánek a skládáním puzlí. V tělocvičně, kde pro ně byla připravena aktivita „Ztraceni v lese“, si vyzkoušely projít překážkami, s nimiž se museli vypořádat Jeníček a Mařenka  při bloudění lesem. Kouzelnou a zároveň strašidelnou pouť si předškoláci prošli také v aktivitě „Cesta tajuplným lesem“. V jedné z dalších učeben byla připravena aktivita „Robot ve službách Jeníčka a Mařenky“,  a tady na ně čekali roztomilí robotci Ozobotci, jimž se snažily děti naprogramovat cestu tak, aby se  v lese neztratili. Předškoláci si   také mohli vyzkoušet, jak se  ve skutečnosti z perníkové chaloupky loupá perníček, při jedné z dalších četných aktivit si mohli sami vyrobit a vyzdobit svou perníkovu chaloupku, kterou si jako suvenýr odnášeli s radostí  domů. Naši amatérští, leč zkušení  a ostřílení herci z 8.A třídy, si pro děti připravili divadelní představení O perníkové chaloupce, které  ve dvou představeních sklidilo velký potlesk nadšeného obecenstva. Velmi příjemná  a uvolněná, pohodová atmosféra vládla v místnosti nazvané „Občerstvení u Jeníčka a Mařenky“ , kde si všichni návštěvníci pohádkové akce mohli  pochutnat  na čerstvě upečených  perníkových  buchtách a  posedět v klidu při kávičce, čaji či minerálce.

Přestože venku chumelilo a byť to bylo v letošním roce první setkání, zaznamenali jsme opravdu rekordní účast a to nás velmi těší. Jsme velmi rádi, že se naše pohádková dopoledne setkávají s  tak velkým zájmem z řad široké veřejnosti a chtěli bychom Vám Všem, kteří jste k nám dnes  zavítali,  co nejsrdečněji poděkovat. Rádi bychom věřili,  že se můžeme těšit na  další setkání s Vámi na některé  z příštích pohádkových sobot. Obrovské poděkování patří také žákům a zaměstnancům školy, kteří se podíleli na zdárném průběhu celé akce.

V letošním roce jsme se  opět jako třídní celek zapojili do celonárodní výzvy  Pěšky do školy, probíhající v rámci Evropského týdne mobility  v týdnu 18. – 22. 9. Poctivě jsme vyplňovali celý týden, po který soutěž probíhala, požadované  údaje „o chození do školy“  v aplikaci a připojili jsme také několik motivačních videí, jež nám zřejmě dopomohla k celkové výhře v rámci všech  městem zřizovaných opavských škol. Jako vítězové opavské sekce soutěže jsme byli pozváni k převzetí výhry – Poděkování pana primátora a  zároveň částky 3000,– na zážitkové aktivity, kterých si máme v plánu  jako třída společně užít koncem letošního školního roku. V rámci slavnostního přebírání vítězného ocenění jsme byli zároveň pozváni na prohlídku Hlásky, kde nás provedla  paní  Michaela Býmová z odboru rozvoje města Opavy a zároveň nás seznámila  se zajímavostmi o této významné architektonické památce. Přestože jsme na Hlásku vystoupili v polovině listopadu, počasí k nám bylo mimořádně shovívavé a pohled na podzimní slunečné opavské centrum byl doslova fascinující.

Přednáška o trestní odpovědnosti

První dvě hodiny ve čtvrtek 9.11. nás ve třídě VIII. A navštívili paní magistra Aneta Čáňová, kurátorka pro děti a mládež z oddělení sociálně-právního oddělení  ochrany dětí a pan  magistr Dušan Beyer, probační úředník, kteří nám přišli vysvětlit, jak se to má s trestní odpovědností žáků základních škol. Během  interaktivní přednášky nám objasnili a vysvětlili mnoho zajímavých pojmů, dověděli jsme se, jak se vlastně dělí trestné činy, seznámili nás s významem  některých pojmů z oblasti trestního práva, přiblížili  význam pojmů pachatel,  zatavili  se u objasňování pojmu mladistvý pachatel a  zmínili rovněž trestní sazbu, která těmto  pachatelům za spáchání trestného činu hrozí.  Podrobně nás seznámili také s rozsahem škod a dopady trestných činů na  psychiku obětí.  Součástí přednášky byla také anonymní prezentace  některých trestných činů, spáchaných  mladistvými pachateli, kdy se žáci pokoušeli  určit jejich závažnost. Přednáška byla vedena velice zajímavým a poutavým způsobem, dětem byly zodpovězeny všechny jejich zvídavé dotazy. Všichni žáci by uvítali  její  další pokračování.  Přednášejícím srdečně děkujeme za zajímavě strávené vyučovací hodiny.

Indiánský den

Není to tak dávno, kdy naši prvňáčci nastoupili do školy, a už se z nich pomalu stávají čtenáři. Protože tento týden jsme se po usilovné práci dostali k hlásce I, a tím i na konec naší Živé abecedy, připravili jsme pro malé žáčky z 1.A tzv. Indiánský den. Popovídali jsme si o indiánech a jejich zvycích, rozdělili se do 3 kmenů, naučili indiánskou písničku, vyrobili čelenku, a pak už děti usilovně pracovaly na získání 3 indiánských pírek. Procvičily si přitom důvtip, trpělivost i paměť. Na závěr tohoto slavného dne předaly Velká a Malá medvědice dětem jejich nové SLABIKÁŘE!  Howgh. 🙂

Osmáci navštívili Veletrh povolání

Třída  8.A  vyrazila dne 18.10,  na  Veletrh povolání, který pokládáme za skvělou příležitost pro načerpání  cenných  informací  k budoucímu profesnímu zaměření. V letošním roce zde střední školy a zaměstnavatelé představili více než 100 zaměstnání a oborů, jimž by se  v našem regionu mohli žáci naučit  a případně se jim věnovat v rámci zaměstnání ve firmách, podnicích a institucích, či ve svém vlastním podnikáni. Naskytla se jim výborná možnost nahlédnout do světa profesí, jež by je mohly zajímat, a zároveň měli možnost zeptat se odborníků přímo na otázky, které je aktuálně zajímaly. Zástupci středních škol ochotně odpovídali na dotazy týkající se délky, náročnosti studia, nabízených studijních oborů  a možnosti dalšího uplatnění na trhu práce. Součástí prezentace studia na jednotlivých školách byly také konkrétní ukázky toho, co se studenti ve škole při studiu opravdu naučí. A tak se naši kluci a holky ptali přímo studentů, ochutnávali, prohlíželi si výrobky, vyzkoušeli si některé činnosti přímo prakticky na místě. Letošní veletrh se opravdu povedl a osmáci odcházeli doslova nadšení. Možná, že právě dnes si někteří z nich vybrali svoje budoucí zaměstnání.

Přednáška pro naše prvňáčky

Ve středu 11.10. se naši nejmladší zúčastnili přednášky, které pro děti pravidelně připravuje opavská městská policie. Pan policista si s dětmi popovídal na téma jejich vlastního bezpečí. Zaměřil se nejen na bezpečnost na ulici – například při cestě do školy, ale také v domácnostech. Dnes jsme si ještě s dětmi popovídali o tom, co si z besedy zapamatovaly, a seznámili je s důležitými telefonními čísly.

Plán školních akcí
Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení