Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

75. let výročí naší školy

Náš svět technologií

Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Pondělí  20.5. ve třídě  8.B  a pátek 24.5.  v  8. A    proběhl ve znamení sebepoznávání se. Třídy se, rozděleny do dvou rozmanitých skupin, věnovaly pod vedením zkušených lektorů nejrůznějším činnostem – od diskuze po skupinovou práci či vyplňování pracovních listů.  Mimo jiné si  žáci měli možnost v průběhu workshopu  uvědomit , zda se  osobně více orientují na úspěch nebo na chybu, zda je  může chyba/úspěch  někam posunout, jak vnímají, když je někdo pozitivně/negativně ocení, co sami rádi dělají, co jim přináší radost, zda je činnosti, které je baví,  mohou  zároveň někam posunout, jestli je možno se svou  zábavou uživit.   Žáky nadchla společná  práce ve skupinách,  kdy  se zdokonalili  v  dovednosti prosazovat nejen   vlastní názory, ale také naslouchat názorům a potřebám druhých.

Workshop Sebepoznání pro žáky 8. tříd se uskutečnil pod záštitou organizace Místní akční skupina Opavsko z.s. , v rámci projektu MAP Opavsko. Lektorům  Františkovi, Andree a Hance bychom chtěli poděkovat za  příjemnou atmosféru a dvě pohodově  strávená dopoledne.

Ve čtvrtek 23.5.  jsme se společně s paní učitelkou Honajzerovou, paní učitelkou Svozilovou a panem učitelem Sedlářem  v brzkých ranních hodinách vydali na cestu do polské Osvětimi a Krakova. Po dálnici nám cesta ubíhala rychle a  v 8.25  (přesně podle časového plánu)  jsme se  ocitli před samotným koncentračním táborem. Překvapilo nás velké množství zahraničních návštěvníků, kteří spolu s námi čekali v poměrně dlouhých frontách, jež se však díky výborné organizaci brzy zkrátily a my mohli společně se svými průvodci po absolvování důkladné bezpečnostní kontroly vkročit do areálu. Seřídili jsme si sluchátka a začali jsme poslouchat poutavý výklad svých průvodců.   Atmosféra  tábora byla velmi ponurá,  vypravování  profesionálních průvodců bylo navíc  velmi sugestivní, a proto se někteří z nás neubránili silným emocím. Z prvního tábora jsme se zhruba po hodině a půl přesunuli do Osvětimi II. – Birkenau, kde podrobný výklad pokračoval. Rádi jsme tato smutná místa  před polednem opustili a pokračovali dále do Krakova. Zde jsme se prošli kolem královského hradu Wawelu do samotného historického centra, kde jsme se měli možnost porozhlédnout a občerstvit.  Obdivovali jsme středověké uličky města a  zároveň se kochali  jeho překrásnou architekturou. Počasí nám velmi přálo, byl to krásný slunečný den plný skvělých zážitků. Děkujeme organizátorům za vydařený, pohodový výlet.  Žáci VIII. A a VIII.B třídy

Ve středu 27.3.  2024 se na Masarykově střední zemědělské škole konalo oblastní kolo soutěže Mladý zemědělec, do níž se žáci v průběhu roku aktivně zapojili. Do oblastního kola postoupili celkem tři soutěžící z osmého ročníku, kteří dosáhli ve školním kole soutěže nejvíce bodů. Žáci měli k dispozici studijní materiály, z nichž čerpali vědomosti nutné ke zdárnému vypracování teoretického testu,a další část soutěže se skládala z části praktické, jejíž součástí byly dovednosti, bez nichž se opravdový zemědělec v praxi neobejde – od poznávání osiva, přes dojení krávy, určování komponentů zemědělských strojů až po dovednosti spojené s ovládáním strojů a zemědělského nářadí. Zatímco soutěžící se doslova potili u plnění poměrně složitých úkolů, pro pedagogický dozor byly připraveny aktivity v podobě exkurze do závodu produkujícího zemědělské stroje – konkrétně Opal Agri v Životicích, jednotliví vyučující nás provedli a dokonale seznámili s možnostmi, které skýtá studium na zemědělské škole – provedli učitele zúčastněných soutěžících nejen učebnami, ale měli možnost  navštívit také  skleníky, prodejnu rostlin, seznámit se s  drobnochovem ve stájích a chlévech a prohlédnout si  dílny, v nichž probíhá technická výuka. Soutěž byla skvěle zorganizována,  děti si odnesly řadu suvenýrů a celý soutěžní den  si všichni maximálně užili, za tento skvělý zážitek bychom chtěli co nejsrdečněji poděkovat. I když naši zástupci do celostátního kola nepostoupili, už se těšíme  na příští ročník této soutěže.

Pohádka O 12 měsíčkách

V pondělí 25. března jsme s našimi prvňáčky přijali pozvání na návštěvu třídy 6.B. Šesťáci si totiž nacvičili pohádkové představení, které velmi úspěšně předvedli o předchozím sobotním Pohádkovém světě pro předškoláčky. Pohádka O 12 měsíčkách se velmi líbila i nám a musíme jen potvrdit, že komediální nadání se u některých hlavních protagonistů nezapře. Děkujeme za pozvání!

Na podzim loňského roku jsme podobně jako v letech minulých obdrželi padesát cibulek žlutých krokusů od Židovského muzea v Praze, se kterým pravidelně spolupracujeme.  Původním realizátorem Projektu Krokus je  irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI)  a ta v českém prostředí spolupracuje s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Tento projekt – určený žákům starším 11 let – běží již několik let na školách nejen v Irsku, ale po celém světě.

Společně s žáky jsme  tedy cibulky zasadili v prostorách školního arboreta a těšili se, že opět vykvetou. Během zimních měsíců jsme do výuky pravidelně zařazovali problematiku holocaustu.

Obvykle se objeví  krásné žluté květy  krokusů, symbolizující Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit, v  březnu a letos  jsme si tak znovu  mohli připomenout, že   27.1. je  Mezinárodní den památky obětí holocaustu a zároveň den vzpomínek na   jeden a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jenž zemřely během šoa.

Stejně jako v letech minulých se i letos naše škole zapojila do soutěže Finanční gramotnost. Po úspěšném absolvování otázek školního kola, postoupili žáci, kteří test zvládli nejlépe,  do škola okresního. To proběhlo on-line   dne 26.1. 2024 a  naši žáci z 8. ročníku Jana, Lucka a Zdeněk, nakonec obsadili 2. místo, kdy  za vítězným týmem zaostali o pouhý jeden bod. Zúčastněným soutěžícím bychom chtěli poděkovat za krásnou reprezentaci naší školy a popřát jim mnoho úspěchů v této soutěži do příštího školního roku.

Advent na zemědělce

V pátek 24.11. jsme se s našimi prvňáčky vypravili na Masarykovu střední školu v Opavě. Připravují tam již tradičně pro školy a veřejnost adventní akci připomínající vánoční zvyky a obyčeje. Součástí akce je také výtvarná soutěž pro školy – ta letošní na téma – dárek. Do soutěže jsme se také s dětmi zapojili, a tak jsme šli okouknout soutěžní práce, ale nejen to. Připraveny byly pro nás pohádky Červená Karkulka, O Mikešovi, pohladili jsme si nejrůznější mláďátka, okoukli zemědělskou techniku, vyzkoušeli si malování na perníčky, a protože se už blíží Mikuláš, někteří  navštívili dokonce i zdejší Peklo. Bylo to pestré dopoledne, které jsme si všichni užili.

Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 4/2024

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení