Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

75. let výročí naší školy

Náš svět technologií

Letní kurz angličtiny v severní Anglii – léto 2024

Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Provoz školy do konce školního roku 2019/2020

Provoz školy v období do konce školního roku 2019/2020

pro přihlášené žáky 9. ročníku (od 11.5.)

a přihlášené žáky 1. stupně (od 25. 5.)

Informace k datu: 4. 5. 2020

Vážení rodiče,

prosím Vás o důkladné prostudování tohoto dokumentu, který vychází z metodických pokynů MŠMT, které jsme obdrželi dne 2. 5. 2020. Pokud se situace nějak pozmění, či budeme nuceni upřesnit, dáme okamžitě vědět. V současné chvíli řešíme záležitosti stravování.

SPOLEČNÁ PRAVIDLA:

 • Škola zajišťuje všechny potřebné podmínky ke vzdělávání v souvislosti s dodržením veškerých hygienických podmínek.
 • Všechny osoby, které přicházejí ke škole, mají nos a ústa zakrytá rouškou a dodržují odstup min. 1,5 m. (S výjimkou doprovodu dítěte členem rodiny.)
 • Škola zahajuje provoz v 8:00, ranní družina neprobíhá.
 • Pracovník školy organizuje vstup žáků do školy a zabraňuje shromažďování žáků před školou.
 • Do školy vstupují POUZE ŽÁCI nikoliv jejich zákonní zástupci.
 • Pedagogové odvádějí žáky po skupinách do tříd.
 • Žáci mají nasazenou roušku a náhradní roušku s sebou včetně sáčku na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla školy a pohybovat se pouze na místech, která mu jsou vyhrazena. PORUŠENÍ TĚCHTO PRAVIDEL je důvodem k vyloučení žáka ze skupiny.
 • Pokud žák nemá roušky, nemůže být vpuštěn do školy.
 • Po příchodu do školy musí každý žák použít dezinfekci na ruce.
 • Žáci jsou rozděleni do skupin po max. 15.
 • Skupiny jsou neměnné.
 • Ve třídě žák ani učitel nemusí mít nasazenu roušku, pokud je dodržen odstup min. 1,5 m.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školy vstoupit!
 • Při prvním vstupu do školy odevzdá žák Čestné prohlášení zákonného zástupce (ke stažení zde nebo klikněte na obrázek níže)

Čestné prohlášení zákonného zástupce

A. Žáci 9. ročníku – příprava na přijímací zkoušky od 11. 5.

 1. Příprava na přijímací zkoušky probíhá pro předem přihlášené žáky v PONDĚLÍ, STŘEDU A PÁTEK od 11. 5. 2020.
 2. V těchto dnech je organizována výuka ve dvou dvouhodinových blocích s přestávkou. 8:00 – 9:30 a 10:00 – 11:30.
 3. Žák, který nebude součástí vzdělávací skupiny od 11. 5., nesmí být později přijat.
 4. Přípravu na přijímací zkoušky zabezpečí pouze učitelé českého jazyka a matematiky.
 5. Pokud žák nepřijde do školy, zjistí pedagog, co je důvodem a zda se ještě do skupiny vrátí.

B. Žáci 1. stupně – výuka od 25. 5.

 1. Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně pro přihlášené žáky každý den od 25. 5. do 30. 6. 2020.
 2. Provoz školy je od 8:00 do 16:00.
 3. Poplatek za ŠD se neplatí – nejedná se o klasický provoz ŠD. (Původně zaplacená částka za ŠD na 2. pololetí se bude řešit.)
 4. Žák, který nebude součástí vzdělávací skupiny od 25. 5., nesmí být později přijat.
 5. Dopoledne probíhá výuka, odpoledne zájmová činnost.
 6. Hodnocení žáků bude zejména formativní. Výuka neprobíhá za účelem „sběru“ známek.
 7. Výuka tělesné výchovy ani plavání neprobíhá.
 8. Neproběhnou školy v přírodě, ani ozdravný pobyt a školní výlety.
 9. Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci – učitelé, asistenti pedagoga a vychovatelé.
 10. Pedagogové evidují absenci, která se nepočítá do celkové absence.
 11. Pokud žák nepřijde do školy 3 dny bez omluvy, zjistí pedagog, co je důvodem a zda se ještě do skupiny vrátí.

DOUFÁM, ŽE VŠE SPOLEČNĚ ZVLÁDNEME 🙂

Ivana Lexová,
ředitelka školy

Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 4/2024

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení