Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

75. let výročí naší školy

Náš svět technologií

Letní kurz angličtiny v severní Anglii – léto 2024

Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Výlet VIII.B do Brna za poznáním aneb projekt Paměťové instituce do škol

Výukovou  exkurzi jsme  zahájili odjezdem z Opavy v úterý dne 2.4. v 6.00, odtud jsme odcestovali do Brna a v 9.00 jsme zahájili rozděleni do dvou skupin návštěvu Mendeliana a Biskupského dvora.

V  Mendelianu  nás  lektorka seznámila  s osobností J. G. Mendela, jeho životem i dílem, vědeckou činností a významem pro ustanovení genetiky jako nového vědního oboru. Podrobně vysvětlila, jak Mendel ve svých výzkumech postupoval, které vědecké spisy po sobě zanechal. Dále nás informovala  o přenosu dědičných vlastností z generace na generaci, využití známých informací v současné medicíně. Velmi zajímavé byly informace o klonování. Vše bylo   doprovázeno poutavými interaktivními materiály, jednoduše a přehledně podáno a vysvětleno. Dověděli  jsme se zajímavosti  stavbě buňky a podstatě fungování DNA v organismech. Pod vedením lektorky jsme  pracovali s několika druhy ovoce a sami si vyzkoušeli extrahování DNA z tohoto materiálu. Výklad byl zakončen pozorováním jednotlivých vzorků pod mikroskopy. Odtud jsme se přesunuli do Biskupského  dvora, abychom si prohlédli expozici Fauna Moravy, která je věnovaná živočišným organismům. Samotný výklad  byl rozdělen do několika částí –   postupovali   jsme od zástupců ryb, přes obojživelníky, ptáky k savcům. Lektorův výklad byl  velmi živý a podnětný. Dosavadní znalosti, které  jsme již  měli z hodin přírodopisu, byly prohloubeny o mnoho zajímavostí. Pak nás čekal  v jednu po poledni oběd v restauraci Špalíček a ve 14.00  jsme se ubytovali v hostelu Eleven. V podvečerních  hodinách jsme absolvovali  procházku městem spojenou  s návštěvou divadelního představení Prezidenti v divadle Polárka.

Druhý den jsme měli v plánu informacemi nabitý program, který jsme zahájili dopoledne  v Domě  Jiřího Gruši, zde jsme si vyslechli výklad o jednotlivých etapách české literatury z literárně historického hlediska. Vyzkoušeli jsme si naše znalosti  z vývoje slovní zásoby českého jazyka a mohli jsme vyvozovat význam některých archaismů a historismů, čímž jsme  prakticky a nenásilně rozšiřovali svoji  aktivní  lexikální zásobu. Povídali jsme si o významu četby  pro náš  praktický život. Také jsme zjistili, jakým způsobem je současný jazyk obohacován, zde se lektorka zaměřila na moderní obory a tvorbu nových odborných termínů a jejich pronikání do běžného každodenního života.

Odtud  jsme se  vydali na zhruba hodinovou cestu do Kralic nad Oslavou, kde jsme  navštívili  Památník Bible kralické. I zde se nám dostalo milého přijetí. Ceníme si informací o působení Jednoty bratské na našem území, praktické ukázky dobového tisku Bible kralické.  Byli jsme také  podrobně seznámeni s jednotlivými životními etapami J. A. Komenského a také jeho historickým přínosem pro náš národ. Měli jsme možnost prohlédnout  si stálou expozici Labyrint života Jana Ámose Komenského, prohlídková trasa rovněž obsahovala návštěvu sklepních prostor s hrobkou a návštěvu kostela.

Cestou domů jsme se po trase zastavili  na Rohlence na něco „dobrého“  a do Opavy jsme dorazili kolem 16. hodiny  odpolední.

Celkově lze realizovaný  projekt „Paměťových institucí – Brno“ hodnotit velice kladně, jako přínosný, zajímavý, vhodně obohacující  naše dosavadní znalosti.

Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 4/2024

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení