Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Letní kurz angličtiny v severní Anglii – léto 2024
Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

1 2 3 9

Stejně jako v letech minulých se i letos naše škole zapojila do soutěže Finanční gramotnost. Po úspěšném absolvování otázek školního kola, postoupili žáci, kteří test zvládli nejlépe,  do škola okresního. To proběhlo on-line   dne 26.1. 2024 a  naši žáci z 8. ročníku Jana, Lucka a Zdeněk, nakonec obsadili 2. místo, kdy  za vítězným týmem zaostali o pouhý jeden bod. Zúčastněným soutěžícím bychom chtěli poděkovat za krásnou reprezentaci naší školy a popřát jim mnoho úspěchů v této soutěži do příštího školního roku.

Ve středu 6.12.  soutěžilo celkem 20  žáků z osmých ročníků ve svých znalostech z oblasti zemědělství v soutěži pojmenované Mladý zemědělec. V letošním prvním ročníku této soutěže prokázali nejlepší znalosti, dosáhli  tedy ve školním kole nejvyššího počtu bodů a zároveň v nejrychlejším čase, soutěžící z 8.A třídy – Jana, Vojta a Vali, kteří budou naši školu reprezentovat v průběhu měsíce dubna v oblastním kole pořádaném Masarykovou střední zemědělskou školou v Opavě. Postupujícím žákům přejeme v dalších kolech mnoho štěstí.

Pohádkový svět je opět zpátky

„Chcete-li, aby byly vaše děti chytré, čtěte jim pohádky. Chcete-li, aby byly ještě chytřejší, čtěte jim více pohádek“  Albert Einstein

Krásného sobotního dopoledne  dne 25.11. 2023 jsme opět pro tento školní rok zahájili naši sérii pohádkových setkání pro předškolní děti a jejich rodiče. První v pořadí pohádkových  sobotních dopolední bylo věnováno   pohádce  O perníkové chaloupce. Podobně  jako  v minulých letech si naši pedagogové za vydatné technické podpory  ochotných pomocníků z řad žáků školy přichystali spoustu  zajímavých aktivit a na děti a jejich rodiče čekala  celá řada  překvapení. Škola se na toto jedno  dopoledne změnila v pohádkový les, v němž si děti užívaly plnění nejrůznějších úkolů   Hned v úvodu svého putování kouzelným lesem se v aktivitě „Pojďte s námi do pohádky“  seznámili s dějovou linií a uspořádáním hlavních  událostí v pohádce prostřednictvím omalovánek a skládáním puzlí. V tělocvičně, kde pro ně byla připravena aktivita „Ztraceni v lese“, si vyzkoušely projít překážkami, s nimiž se museli vypořádat Jeníček a Mařenka  při bloudění lesem. Kouzelnou a zároveň strašidelnou pouť si předškoláci prošli také v aktivitě „Cesta tajuplným lesem“. Pokračovat ve čtení

V letošním roce jsme se  opět jako třídní celek zapojili do celonárodní výzvy  Pěšky do školy, probíhající v rámci Evropského týdne mobility  v týdnu 18. – 22. 9. Poctivě jsme vyplňovali celý týden, po který soutěž probíhala, požadované  údaje „o chození do školy“  v aplikaci a připojili jsme také několik motivačních videí, jež nám zřejmě dopomohla k celkové výhře v rámci všech  městem zřizovaných opavských škol. Jako vítězové opavské sekce soutěže jsme byli pozváni k převzetí výhry – Poděkování pana primátora a  zároveň částky 3000,– na zážitkové aktivity, kterých si máme v plánu  jako třída společně užít koncem letošního školního roku. V rámci slavnostního přebírání vítězného ocenění jsme byli zároveň pozváni na prohlídku Hlásky, kde nás provedla  paní  Michaela Býmová z odboru rozvoje města Opavy a zároveň nás seznámila  se zajímavostmi o této významné architektonické památce. Přestože jsme na Hlásku vystoupili v polovině listopadu, počasí k nám bylo mimořádně shovívavé a pohled na podzimní slunečné opavské centrum byl doslova fascinující.

Přednáška o trestní odpovědnosti

První dvě hodiny ve čtvrtek 9.11. nás ve třídě VIII. A navštívili paní magistra Aneta Čáňová, kurátorka pro děti a mládež z oddělení sociálně-právního oddělení  ochrany dětí a pan  magistr Dušan Beyer, probační úředník, kteří nám přišli vysvětlit, jak se to má s trestní odpovědností žáků základních škol. Během  interaktivní přednášky nám objasnili a vysvětlili mnoho zajímavých pojmů, dověděli jsme se, jak se vlastně dělí trestné činy, seznámili nás s významem  některých pojmů z oblasti trestního práva, přiblížili  význam pojmů pachatel,  zatavili  se u objasňování pojmu mladistvý pachatel a  zmínili rovněž trestní sazbu, která těmto  pachatelům za spáchání trestného činu hrozí.  Podrobně nás seznámili také s rozsahem škod a dopady trestných činů na  psychiku obětí.  Součástí přednášky byla také anonymní prezentace  některých trestných činů, spáchaných  mladistvými pachateli, kdy se žáci pokoušeli  určit jejich závažnost. Přednáška byla vedena velice zajímavým a poutavým způsobem, dětem byly zodpovězeny všechny jejich zvídavé dotazy. Všichni žáci by uvítali  její  další pokračování.  Přednášejícím srdečně děkujeme za zajímavě strávené vyučovací hodiny.

Osmáci navštívili Veletrh povolání

Třída  8.A  vyrazila dne 18.10,  na  Veletrh povolání, který pokládáme za skvělou příležitost pro načerpání  cenných  informací  k budoucímu profesnímu zaměření. V letošním roce zde střední školy a zaměstnavatelé představili více než 100 zaměstnání a oborů, jimž by se  v našem regionu mohli žáci naučit  a případně se jim věnovat v rámci zaměstnání ve firmách, podnicích a institucích, či ve svém vlastním podnikáni. Naskytla se jim výborná možnost nahlédnout do světa profesí, jež by je mohly zajímat, a zároveň měli možnost zeptat se odborníků přímo na otázky, které je aktuálně zajímaly. Zástupci středních škol ochotně odpovídali na dotazy týkající se délky, náročnosti studia, nabízených studijních oborů  a možnosti dalšího uplatnění na trhu práce. Součástí prezentace studia na jednotlivých školách byly také konkrétní ukázky toho, co se studenti ve škole při studiu opravdu naučí. A tak se naši kluci a holky ptali přímo studentů, ochutnávali, prohlíželi si výrobky, vyzkoušeli si některé činnosti přímo prakticky na místě. Letošní veletrh se opravdu povedl a osmáci odcházeli doslova nadšení. Možná, že právě dnes si někteří z nich vybrali svoje budoucí zaměstnání.

Devátý ročník je pro každého žáka zásadním mezníkem v rozhodování jakým směrem se ve svém dalším životě vydat, jakou vhodnou profesi do budoucna zvolit. Mnozí žáci již mají vybráno, někteří ještě stále nad výběrem vhodné střední školy, či odborného učiliště váhají a své konečné rozhodnutí nechávají na poslední chvíli. Jedním z míst, které mohou pomoci při rozhodování o budoucí kariéře a výběru střední školy, je Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Opavě, jež naši deváťáci měli možnost  3.10, navštívit. V rámci exkurze byli seznámeni se samotnou činností Úřadu práce, jeho jednotlivými sekcemi, úkoly, kterými se zabývají. Dozvěděli se, s čím vším jim pracovníci ÚP mohou pomoci – počínaje kariérním poradenstvím, nabídkou rekvalifikačních kurzů, možnostech dalšího vzdělávání až po pomoc při hledání profese obecně či změně aktuální profese,  nebo  finanční podporou nejen v době nezaměstnanosti,  ale v obtížných životních situacích, v nichž se mohou ocitnout.  Zkušená odbornice je seznámila s mírou nezaměstnanosti v našem kraji, aktuálně nejžádanějšími profesemi na pracovním trhu, vysvětlila, jak postupovat při výběru budoucí profese, jaká kritéria jsou pro člověka při  samotné volbě povolání důležitá. Budoucí studenti získali přehled o aktuálních podmínkách přijímacího řízení na střední školy, informace o nabídce středoškolského vzdělávání v našem regionu, byla jim poskytnuta řada důležitých rad týkajících se profesního rozvoje. Sami  deváťáci si pak mohli nahlédnout do katalogů jednotlivých povolání a vyzkoušet si některé z počítačových aplikací pomáhajících s volbou povolání– co jimi zvolená pracovní pozice obnáší, jaké je její platové ohodnocení. V závěru byli také pozváni na Veletrh povolání, který je každoročně v Opavě pořádán a jehož se naši žáci 8. a 9. ročníků pravidelně v rámci kariérního poradenství účastní. Ani letos tomu nebude jinak. Věříme, že každý deváťák si  tu „svoji“ střední školu vybere naprosto správně a ke své vlastní spokojenosti.

1 2 3 9
Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 12/2023

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení