boženy němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

1 2 3 8

Devátý ročník je pro každého žáka zásadním mezníkem v rozhodování jakým směrem se ve svém dalším životě vydat, jakou vhodnou profesi do budoucna zvolit. Mnozí žáci již mají vybráno, někteří ještě stále nad výběrem vhodné střední školy, či odborného učiliště váhají a své konečné rozhodnutí nechávají na poslední chvíli. Jedním z míst, které mohou pomoci při rozhodování o budoucí kariéře a výběru střední školy, je Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Opavě, jež naši deváťáci měli možnost  3.10, navštívit. V rámci exkurze byli seznámeni se samotnou činností Úřadu práce, jeho jednotlivými sekcemi, úkoly, kterými se zabývají. Dozvěděli se, s čím vším jim pracovníci ÚP mohou pomoci – počínaje kariérním poradenstvím, nabídkou rekvalifikačních kurzů, možnostech dalšího vzdělávání až po pomoc při hledání profese obecně či změně aktuální profese,  nebo  finanční podporou nejen v době nezaměstnanosti,  ale v obtížných životních situacích, v nichž se mohou ocitnout.  Zkušená odbornice je seznámila s mírou nezaměstnanosti v našem kraji, aktuálně nejžádanějšími profesemi na pracovním trhu, vysvětlila, jak postupovat při výběru budoucí profese, jaká kritéria jsou pro člověka při  samotné volbě povolání důležitá. Budoucí studenti získali přehled o aktuálních podmínkách přijímacího řízení na střední školy, informace o nabídce středoškolského vzdělávání v našem regionu, byla jim poskytnuta řada důležitých rad týkajících se profesního rozvoje. Sami  deváťáci si pak mohli nahlédnout do katalogů jednotlivých povolání a vyzkoušet si některé z počítačových aplikací pomáhajících s volbou povolání– co jimi zvolená pracovní pozice obnáší, jaké je její platové ohodnocení. V závěru byli také pozváni na Veletrh povolání, který je každoročně v Opavě pořádán a jehož se naši žáci 8. a 9. ročníků pravidelně v rámci kariérního poradenství účastní. Ani letos tomu nebude jinak. Věříme, že každý deváťák si  tu „svoji“ střední školu vybere naprosto správně a ke své vlastní spokojenosti.

 

 

V úterý dne 26.9. 2023 se naši žáci Verunka a Vojta zúčastnili recitační soutěže konané každoročně u příležitosti  kulturního festivalu Bezručova Opava v Obecním domě. Tato soutěžní akce  je určena žákům všech opavských základních, a nově v letošním roce,  i středních škol. Jejím cílem je připomenout nejen světový význam díla Petra Bezruče, k jehož odkazu s Opava hrdě hlásí, ale především  rozvíjet dovednost recitace  i uměleckého přednesu mezi školní mládeží. Je třeba říci, že rok od roku je konkurence větší,  texty zvolené jednotlivými recitátory lepší a rovněž úroveň připravenosti dětí na stále vyšší úrovni. V kategorii určené žákům základních škol, letos  mimořádně dobře obsazené, se naše děti výborně prosadily, když Verunka obsadila celkově první místo a Vojta skončil na čtvrté pozici.

Je krásnou a milou „povinností“ předvést své umění na slavnostním Večeru vítězů, který se pravidelně koná a je přístupný široké veřejnosti  od 18 hodin v Památníku Petra Bezruče, kde vítězové jednotlivých kategorií mají možnost ukázat, co se naučili.

Verunce i Vojtovi patří velké poděkování za reprezentaci školy a  obrovské blahopřání ke krásnému výsledku.

Kurz první pomoci v 7.A

První a druhou čtvrteční hodinu dne  27.4.  navštívili naší třídu 7.A záchranáři opavské záchranné služby, kteří nás vzdělávali v oblasti poskytování první pomoci.  Seznámili nás s vybavením záchranářského vozu, prakticky nás naučili poskytovat pomoc zraněným. Každý z nás si vyzkoušel obvazování, přikládání tlakového obvazu, resuscitaci v případě přímého ohrožení života. Dověděli jsme se, jak nepodléhat panice a jaké pomůcky můžeme při záchraně života použít v případě, že nemáme k dispozici vybavenou lékárničku a je potřeba improvizovat. Mohli jsme se na cokoli zeptat a veškeré naše dotazy byly profesionálně zodpovězeny. Děkujeme pánům záchranářům, že s námi měli trpělivost, vše nám umožnili prakticky si vyzkoušet a na všechny naše zvídavé dotazy  nám odpověděli.

Návštěva VII.A LEGIOVLAKU v Opavě

Ve středu 26. 4. se naše třída 7.A vydala prozkoumat LEGIOVLAK, který v tomto týdnu našel své stanoviště na opavském Východním nádraží. Hned při příchodu k vlaku se nás ujal legionář Ondra, oblečený v dobovém obleku a ocitli jsme se ve vagónu, který sloužil jako promítací místnost a jakési dobové kino. Tam jsme zhlédli krátký zajímavý dokument o působení čsl. legií v Rusku. Po skončení filmu nám Ondra vysvětlil několik dobových skutečností a prováděl nás jednotlivými  vagóny vlaku, přičemž jsme v každém z nich  strávili několik minut a poslechli si zajímavý výklad. Dověděli jsme se mnoho zajímavého o tom, kdo vlastně legionáři byli, jak se ocitli v Rusku (ale nejen tam), jakým způsobem legie fungovaly a také  k čemu sloužily jednotlivé vagóny vlaku. Prošli jsme si důstojnický,  nemocniční, kuchyňský, poštovní vagón, pojízdnou „opravnu“, kovárnu, muniční vagón. Všude jsme měli možnost prohlédnout si dobové originály vybavení vozů a oblečení, pročíst si velké nástěnné informační tabule a vyzkoušet si některé zajímavé činnosti, jimž se museli ve službě věnovat samotní legionáři. Povídání bylo velice zajímavé a zhruba 1,5 hodinový výklad uběhl nesmírně rychle. Legionářům velice děkujeme za cenné informace.

V pondělí 24.4. 2023 se v ostravském středisku volného času Korunka konal další ročník krajského kola  Olympiády z jazyka ruského. Soutěž již tradičně probíhá v několika kategoriích – první kategorií, v níž jsme také měli zastoupení, je kategorie žáků ZŠ a víceletých gymnázií, další dvě kategorie pak tvoří žáci středních škol a v poslední  kategorii mezi sebou  soupeří ve znalosti ruštiny žáci rekrutující se  z rusky hovořících rodin. Naše škola měla v této soutěži, jejíž nedílnou součástí je  jednak poslech textu a následné odpovědi k slyšenému textu a jednak zhruba desetiminutová  konverzace  zahrnující různá témata běžného každodenního života v jazyce ruském probíhající mezi dvěma zkoušejícími komisaři a ´žákem, své žhavé želízko v ohni v podobě žákyně devátého ročníku. Naše soutěžící nás reprezentovala opravdu  důstojně a ve velké konkurenci, sestávající se nemalou měrou z žáků víceletých gymnázií, nakonec v kraji obsadila velmi pěkné 13. místo. Velice děkujeme a blahopřejeme ke krásnému umístění.

V letošním školním roce se družstvo složené z  našich deváťáků – Filip, Dominik  a Tobiáš zúčastnilo okresního kola 12. ročníku soutěže Finanční gramotnost, ve kterém obsadili krásné druhé místo.  Do krajského kola postupují však jen vítězové jednotlivých okresních kol – zvítězili reprezentanti ze Základní školy a gymnázia Vítkov, přičemž našim zástupcům utekl postup o pouhý jeden bod. Probojovat se do okresního kola nebylo přitom vůbec jednoduché, kluci museli projít   v průběhu měsíce prosince sítem školního kola, v němž na naší škole soutěžilo celkem 47 žáků osmých a devátých ročníků. Chlapcům k úžasnému výkonu blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy.

Pokračovat ve čtení

Cesta dějinami města (7.A)

Mrazivého  rána dne 7. února se naše 7.A vydala směrem k Obecnímu domu, aby se  podrobněji seznámila s dějinami vzniku měst. V interaktivním  programu trvajícím 1,5 hodiny jsme se skrze mnoho zajímavých aktivit dověděli mnohé o tom, jak vznikla města, ve kterém období byla nejvíce v českých zemích zakládána, připomněli jsme si krásné období posledních Přemyslovců a zajímavosti týkající se vedlejší větve Přemyslovců v našem regionu. Při práci s komiksem jsme „domýšleli“, jak by mohly české dějiny pokračovat ve středověku jinak, zjistili jsme, co byly cechy, jaká  městská práva města získávala a jaká řemesla se nejčastěji ve městech praktikovala. Program jsme zakončili společně s paní lektorkou povídáním o nejzajímavějších vystavených exponátech a také jsme se   zastavili u plastického modelu města Opavy a povídali si o založení našeho města. Tentokrát jsme při výuce neseděli  ve školních  lavicích, ale mohli jsme si některé zkušenosti středověkého člověka zažít na vlastní kůži , třeba si obléci část jeho vybavení do bitvy, konkrétně jsme zjistili, jak dokázala být na hlavě těžká kroužková zbroj. Chtěli bychom velice poděkovat opavské kulturní agentuře OKO za zprostředkování programu a milé paní lektorce za laskavý a poutavý výklad.

1 2 3 8
Plán školních akcí
Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení