boženy němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Více zde

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

1 2 3 7

V letošním školním roce se družstvo složené z  našich deváťáků – Filip, Dominik  a Tobiáš zúčastnilo okresního kola 12. ročníku soutěže Finanční gramotnost, ve kterém obsadili krásné druhé místo.  Do krajského kola postupují však jen vítězové jednotlivých okresních kol – zvítězili reprezentanti ze Základní školy a gymnázia Vítkov, přičemž našim zástupcům utekl postup o pouhý jeden bod. Probojovat se do okresního kola nebylo přitom vůbec jednoduché, kluci museli projít   v průběhu měsíce prosince sítem školního kola, v němž na naší škole soutěžilo celkem 47 žáků osmých a devátých ročníků. Chlapcům k úžasnému výkonu blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy.

Pokračovat ve čtení

Cesta dějinami města (7.A)

Mrazivého  rána dne 7. února se naše 7.A vydala směrem k Obecnímu domu, aby se  podrobněji seznámila s dějinami vzniku měst. V interaktivním  programu trvajícím 1,5 hodiny jsme se skrze mnoho zajímavých aktivit dověděli mnohé o tom, jak vznikla města, ve kterém období byla nejvíce v českých zemích zakládána, připomněli jsme si krásné období posledních Přemyslovců a zajímavosti týkající se vedlejší větve Přemyslovců v našem regionu. Při práci s komiksem jsme „domýšleli“, jak by mohly české dějiny pokračovat ve středověku jinak, zjistili jsme, co byly cechy, jaká  městská práva města získávala a jaká řemesla se nejčastěji ve městech praktikovala. Program jsme zakončili společně s paní lektorkou povídáním o nejzajímavějších vystavených exponátech a také jsme se   zastavili u plastického modelu města Opavy a povídali si o založení našeho města. Tentokrát jsme při výuce neseděli  ve školních  lavicích, ale mohli jsme si některé zkušenosti středověkého člověka zažít na vlastní kůži , třeba si obléci část jeho vybavení do bitvy, konkrétně jsme zjistili, jak dokázala být na hlavě těžká kroužková zbroj. Chtěli bychom velice poděkovat opavské kulturní agentuře OKO za zprostředkování programu a milé paní lektorce za laskavý a poutavý výklad.

Volba povolání je v současnosti  mimořádně aktuálním tématem právě pro deváté ročníky a v předmětu Člověk a svět práce se touto problematikou soustavně zabýváme. Proto se děvčata z IX. ročníku zúčastnila  dne 10.10. dvouhodinové lekce kariérního poradenství pod vedením lektorky paní Kateřiny Tvrdé (instituce Moravskoslezský  pakt zaměstnanosti). Děvčata se dověděla řadu cenných  informací –  kam a na koho  se při vyhledávání informací při volbě povolání obrátit, vyzkoušela si řadu interaktivních  zajímavých aktivit, uvědomila si, které faktory by měly zvážit při výběru budoucího povolání (mzda, osobní zájmy, budoucí uplatnění na trhu práce, pracovní prostředí,  studijní předpoklady, dovednosti, vlastnosti kreativita, spolehlivost…). Děvčata si prošla kvízem Kahoot – zaměřeným na finanční gramotnost a volbu povolání a vítězka byla odměněna sladkou odměnou, pracovala s  aplikací Můj život po škole. Stejným programem si v minulém týdnu prošli také žáci osmých ročníků. Paní lektorce děkujeme za příjemně strávený čas ve vyučování a cenné rady.

Ve slavnostním prostředí Sálu purkmistrů opavského Obecního domu se  ve čtvrtek 29.9. 2022 konal již čtvrtý ročník recitační soutěže Stužkonoska modrá, pořádaný pro děti opavského regionu a hlásící se k odkazu básníka Petra Bezruče. Tohoto soutěžního klání se účastnili také dva zástupci naší školy a v silné konkurenci ostatních recitátorů doslova zazářili, když obsadili celkově první a druhé místo. Verča a Vojta při přípravě na soutěž neponechali nic náhodě  a na jejich výkonu to rozhodně bylo znát. Součástí této umělecké soutěže, neboť probíhá pod záštitou festivalu Bezručova Opava,  je již tradičně  také  slavnostní závěrečný Večer vítězů, kde děti od 18 hodin prezentují své  skvělé výkony před širokou veřejností a vítězové jsou odměněni hodnotnými cenami. Verunce a Vojtovi blahopřejeme ke skvělému výsledku a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy.

Protože se nám v červnu ve Slavkově na LASERTAGU  u pana Kociána moc líbilo,  slíbili  jsme si, že se sem  jako třída zase co nejdříve vrátíme. A protože si u laserového střílení  si užíváme  spoustu legrace a musíme se sehrát v jednotlivých týmech, jako velice vhodná doba  se nám jevil začátek září, kdy se vracíme zpátky do školních lavic a zase si na sebe  pomalu zvykáme. Vybrali jsme tedy datum 12.září. Původně velice příznivá předpověď počasí  se však v průběhu noci  dramaticky změnila a počasí si s námi vyloženě pohrálo. Ráno velice deštivo a sychravo, což nás jako správnou partu od společného výletu vůbec neodradilo. Vydali jsme se pěšky směr Slavkov a po hodině dorazili na místo, kupodivu nám nepršelo, i když déšť  celou dobu doslova visel na vlásku. V pohodě jsme si užili svoje naplánované  hry a autobusem se vrátili do školy na oběd. Naši třídu zkrátka nerozhodí jako celek absolutně  nic  a jsme holky a kluci  do nepohody.

6.A ve Velkém světě techniky

Také šesťáci se se svou třídní učitelkou Lenkou Svozilovou a paní asistentkou Martinou Hlaváčkovou vydali ve čtvrtek 23.6. 2022 do Světa techniky, kde byl pro ně zarezervován zábavný výukový program pod názvem Ínávorfiš aneb tajemství podivných zpráv. Ve Světě techniky se naše třída rozdělila do dvou skupin, první skupina se už od 9.00 vrhla na šifrování a druhá skupina mohla objevovat krásy a tajemství, která v sobě Svět techniky ukrývá. Od 11. hodiny si svá místa jednotlivé skupiny vyměnily.  Každý z nás  si mohl vyzkoušet to, co jeho samotného zajímalo. Některé děti navštívily představení ve 3D kině, jiné se zabývaly vystavenými  exponáty a zkoušely nejrůznější pokusy. Ve volném čase si kluci vyzkoušeli také sportovní náčiní, které je umístěno hned u recepce a je dětem  k dispozici. Z výletu si odnášíme mnoho nových vědomostí a znalostí, a také  poznání, že cestování  vlaky  s českými drahami může být někdy velice zdlouhavé a plné  nečekaných překvapení.

Projekt Zkoumavého čtení se na naší škole v letošním školním roce definitivně blíží ke konci a my jsme se se třídami VI. B (3.6.2022)  a VI.A (10.6.2022) vydali do městské knihovny, abychom společně s paní knihovnicí Pavlou Novákovou podnikli netradiční dílnu čtení, tentokrát pod názvem „V čem je hrdina knihy výjimečný?“. Paní knihovnice si pro děti připravila texty přibližující životní osudy výjimečných dětí, jež se proslavily po celém světě, byly odměněny za své činy významnými světovými cenami, nebo dosáhly mimořádných úspěchů v nejrůznějších oborech lidské činnosti. Děti se rozdělily do skupinek, četly připravené texty, spolupracovaly při plnění jednotlivých úkolů, které z četby vyplývaly. Práce byla naprosto odlišná od té, na kterou si zvykly ve svých třídách, změna prostředí, pohyb při práci, netradiční a zajímavé prostředí knihovny jistě přispělo k atraktivnosti a celkové úspěšnosti těchto dílen čtení. Po návratu do tříd jsme pak pokračovali v práci v klasické dílně tak, jak jsme si během tohoto školního roku zvykli. Na minilekci jsme si ukázali, jak dále pracovat s texty ve svých knihách a jak úkoly, které na nás dále čekaly, zpracovat. Je třeba podotknout, že dílny čtení patří již tradičně k nejoblíbenějším vyučovacím hodinám, protože děti si při čtení odpočinou, naučí se v knihách hledat to, co by v minulosti vůbec nehledaly, s radostí si  sdělují zážitky z četby a vzájemně se inspirují ke čtení dalších knih.

1 2 3 7
Plán školních akcí
Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení