Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Certifikát – 800 stromů pro Opavu

75. let výročí naší školy

Náš svět technologií

Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

1 2 3 8

V pondělí 17.6 se němčináři z 8.A a 8.B zúčastnili velmi zajímavého projektu ECHOS, a to ve spolupráci s Metodickým centrem ProLingua při SLU v Opavě. Motivační hra ECHOS nám přinesla velmi příjemné osvěžení závěrečných hodin německého jazyka a hravou formou všechny zúčastněné seznámila s osobnostmi a pohádkami bratří Grimmů. Na téma jedné z grimmovských pohádek, Brémští muzikanti,  vznikla „audioskládačka“, jejíž dílky žáci řadili pomocí obrázků do chronologického pořadí. Správnost svých odpovědí si ověřovali v aplikaci na mobilech či tabletech v moderní multimediální učebně Slezské univerzity. Na první část hry navazoval workshop, dílna tvůrčího psaní. Jednotlivé pracovní skupinky vytvořily zajímavé a vtipné komiksy v němčině, které byly následně sdíleny a prezentovány. Už nyní se těšíme na podzim příštího školního roku, kdy jsme byli přizváni k účasti na podobné akci – únikové hře zaměřené na další hlubší poznávání německých reálií.

Sadili jsme stromy k výročí

Úterý 21.5. byl velký den. Zasadili jsme společnými silami 6 stromů, abychom tak podpořili projekt 800 stromů pro Opavu. K výsadbě jsme vybrali sakuru, která krásně doplní současnou dvojici sakur v arboretu, ale také 5 ovocných stromů v rámci projektu rozšíření naší Stezky pěti smyslů. O výsadbu se zasloužili žáci z prvního i druhého stupně – vykopali jámy obohatili zeminu o hnojiva, zasadili a zalili vysazované stromy. V zalévání budeme pokračovat, ať se stromům u nás u školy líbí a poslouží tak i dalším generacím.

Pondělí  20.5. ve třídě  8.B  a pátek 24.5.  v  8. A    proběhl ve znamení sebepoznávání se. Třídy se, rozděleny do dvou rozmanitých skupin, věnovaly pod vedením zkušených lektorů nejrůznějším činnostem – od diskuze po skupinovou práci či vyplňování pracovních listů.  Mimo jiné si  žáci měli možnost v průběhu workshopu  uvědomit , zda se  osobně více orientují na úspěch nebo na chybu, zda je  může chyba/úspěch  někam posunout, jak vnímají, když je někdo pozitivně/negativně ocení, co sami rádi dělají, co jim přináší radost, zda je činnosti, které je baví,  mohou  zároveň někam posunout, jestli je možno se svou  zábavou uživit.   Žáky nadchla společná  práce ve skupinách,  kdy  se zdokonalili  v  dovednosti prosazovat nejen   vlastní názory, ale také naslouchat názorům a potřebám druhých.

Workshop Sebepoznání pro žáky 8. tříd se uskutečnil pod záštitou organizace Místní akční skupina Opavsko z.s. , v rámci projektu MAP Opavsko. Lektorům  Františkovi, Andree a Hance bychom chtěli poděkovat za  příjemnou atmosféru a dvě pohodově  strávená dopoledne.

Kdo najde Černého Petra?

V březnu jsme pro děti na 1. stupni obdrželi pracovní sady se semínky barevných rajčátek v rámci školního projektu Ovoce a zelenina do škol – Černý Petr se vrací! Cílem této akce bylo probudit v dětech zvědavost, naučit je pěstovat a zažít si celou cestu od semínka pro šťavnatý plod. V dnešní uspěchané a přetechnizované společnosti je to takový malý návrat ke kořenům a přírodě. Děkujeme společnosti COME vending s.r.o. za tuto velmi potřebnou aktivitu. Děti si tak ve třídách vyzkoušely setí a předpěstování svých rajčátek. Rostlinky si už nyní odnášely domů na rozsazení a dopěstování na balkonech nebo v zahradě. Možná mezi těmi svými rajčátky najdou i zvláštní odrůdu s názvem „Černý Petr“. Přejeme všem, ať se zadaří!

Stezka pěti smyslů je dokončena

Základní škola Boženy Němcové v Opavě měla příležitost obohatit prostranství školy o zážitkovou, edukativní stezku díky dotaci Moravskoslezského kraje v programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí. Škola získala 70 000,-Kč a za tuto částku vybudovala Stezku pěti smyslů, která si dala za cíl rozvinout smyslové vnímání žáků.

Stezka se skládá z vysazených aromatických rostlin. Ty povedou žáky k rozvoji čichu i k možnosti prakticky je využít při přípravě pokrmů v rámci výuky. Dále se skládá z různě barevně kvetoucích trvalek a cibulovin, které jednak zvýší biodiverzitu prostředí, jednak budou sloužit jako zdroj pylu a nektaru pro hmyz a v neposlední řadě budou přitahovat zrakovou pozornost žáků při jejich vlastním zkoumání okolí školy. Škola myslela i na chuťové pohárky dětí a byly vysazeny ovocné keře. Sluch a hmat posílí používání dendrofonu společně s ukázkami kůr našich dřevin – žáci jejich dřevo nejen uvidí, ale mohou si na něj i sáhnout, zahrát nebo udělat frotáž z kůry.

Pokračovat ve čtení

Dva květnové čtvrtky se naši šesťáci seznamovali s různorodostí ekosystému naživo. Byla pro ně nachytané stezka v raduňském lesoparku. Na stezce plnili úkoly, které byly zaměřeny na jednotlivé charakteristické znaky ekosystému lesa, rybníka a louky. Těmito aktivitami si žáci prakticky zopakovali to, co doposud probrali v hodinách přírodopisu. Žáci pracovali badatelsky s pomocí speciálních lup na mobilní telefony a vyzkoušeli si i aplikaci na tabletech na rozpoznávání druhů rostlin.

V úterý 3. 1. do naší školy zavítal doc. PhDr. René Szotkowski, Ph.D., který si pro rodiče našich žáků připravil přednášku na téma „Nebezpečí internetu“.

Přednáška se uskutečnila v rámci „Klubů rodičů“ a byla zaměřena především na bezpečnost dětí v online prostředí. Nejen rodičům, ale také jejich dětem, doporučujeme webové stránky

https://www.e-bezpeci.cz/, které se velmi erudovaně, srozumitelně a výstižně danou problematikou zabývají. Mimo dalších materiálů je zde nabízena ke stažení zdarma také kvalitní a přehledná elektronická příručka Bezpečné chování na internetu pro kluky a pro holky.

1 2 3 8
Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 4/2024

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení