Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Certifikát – 800 stromů pro Opavu

75. let výročí naší školy

Náš svět technologií

Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Projekt „Třídnické hodiny“

 

 

 

 

 

„Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2019/2020“

 Projekt: „Třídnické hodiny“

Primární prevence rizikového chování a zvyšování kompetencí pedagogů jsou klíčovými oblastmi, na které se naše škola systematicky a dlouhodobě zaměřuje. Hlavním smyslem a cílem naší práce v těchto oblastech je snaha o soustavné zlepšování celkového klimatu školy.

Snažíme se o posilování tolerance, respektu, ohleduplnosti a pozitivních hodnot a hlavně
o upevňování dobrých vzájemných vztahů mezi žáky, učiteli i rodiči.

V rámci primární prevence na škole každoročně realizujeme řadu aktivit a programů pro žáky, rodiče i pedagogy. Získané informace a znalosti se snažíme uplatnit také v třídnických hodinách, které probíhají ve všech třídách jednou za měsíc.

V letošním roce se nám v rámci dotace Moravskoslezského kraje podařilo uspět s projektem, ve kterém se budeme tématem třídnických hodin podrobně zabývat.

Projekt „Třídnické hodiny“ je zaměřen na zvyšování diagnostické, komunikativní, osobnostní
a prosociální kompetence pedagogů. Učitelé budou mít možnost získat praktické zkušenosti pod vedením a supervizí odborných lektorů.

Smlouva o poskytnutí dotace: zde

Třídnické hodiny – dotazník: zde

Třídnické hodiny – proškolení pedagogů 1: zde

Třídnické hodiny – proškolení pedagogů 1- fotodokumentace:

Třídnické hodiny – supervize 1: zde

Třídnické hodiny – supervize 1 – fotodokumentace:

 

Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 4/2024

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení