Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Letní kurz angličtiny v severní Anglii – léto 2024
Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Učebna pod širým nebem – přírodní zahrada

Projekt „Učebna pod širým nebem – přírodní zahrada“ se týká školní zahrady (parc. č. 2657/46). Na pozemku stojí budova sloužící jako sklad a přístřešek. Celková plocha zahrady je 1 763 m2, tvoří ji nerovný trávník s minimem rostlin a dřevin, jsou zde 4 malé políčka určené k pěstování zeleniny a 1 skleník.

Cílem projektu je proměna současné školní zahrady ve víceúčelový prostor = obnova zahrady tak, aby zde vznikl jednak studijní, ale i relaxační prostor pro žáky, jejich učitele a rodiče. Na zahradě se nejdříve uskuteční terénní úpravy, dojde k propojení budovy s pěstební i výukovou plochou. Dojde k vytýčení pochozích a pěstebních ploch. Bude zbudován dřevěný altán s lavicemi a stoly pro vyučování, vyvýšené pěstební záhony, postavěn nový skleník.
Dojde k prořezání a odstranění nevhodných stromů. Bude založeno několik biotopů (kvetoucí i ovocný záhon, bylinková zahrádka, ovocný sad, kvetoucí louka), kde bude vysázeno několik nových ovocných stromů, keřů a trvalek. V prostoru mezi budovou /skladem a původním skleníkem bude vytvořena zpevněná plocha s vyvýšenými pěstebnímu záhony, která bude propojena s výukovým altánem. Dojde k srovnání terénu, odstranění, položení obruby, textilií proti prorůstání plevelů, plocha bude
oblázky a šlapáky pro snadnější údržbu, pochůznost a dostupnost při péči o rostliny. Tato plocha bude tvořena ze dvou kruhů, kde centrální částí jednoho bude kruhová lavice, kolem které budou pak vyvýšené pěstební záhony. Druhá menší kruhová plochy bude výukovým altánem s lavicemi. Podél spojovací cestička mezi budovou a pěstební plochou budou umístěny tabule. Za touto zpevněnou plochou pak budou tři pěstební záhony, skleníky – 1 původní a 1 nový a v pozadí pak záhon s drobným ovocem. K urychlení kompostování a k demonstraci porovnání doby kompostování běžným způsobem a pomocí kompostéru bude na zahradě umístěno několik kompostérů.

Více informací se dozvíte níže:

Řez stromů

Workshop zaměřený na řez ovocných stromů byl součástí projektu nazvaného Učebna pod širým nebem – přírodní zahrada. Účastníci se dozvěděli typy řezů – výchovný, zmlazovací, udržovací nebo tvarovací. Seznámili se také s tím, jak správné řez provést. Řez by měl být proveden nad pupenem nebo ve větvení, vždy přibližně půl centimetru nad pupenem. Pupen nesmí být poškozen. Na slabší větve je vhodné použít zahradnické nůžky, na silnější větve je vhodnější použít pákové nůžky nebo pilky. Každý řez by měl být hladký a čistý.

Jarní práce na školním pozemku

Naše škola je zapojena do projektu „Učebna pod širým nebem – přírodní zahrada“ , který je realizován  také v letošním roce. I přes nouzový stav stále pokračujeme ve zvelebování naší školní zahrady. Po zimě vypadala zpustle a neupraveně, nezbývalo než přikročit k ráznému řešení. Jarní práce proběhly v několika fázích a stále trvají. Již v minulém roce byla zrekonstruována budova na školním pozemku, nyní na jaře byly práce dovedeny do finální podoby, včetně úklidu vnitřních prostor.

Nezbývalo než s plnou vervou se vrhnout na venkovní údržbu zahrady. Co vše už jsme zvládli ?

 • Důkladné prořezání starých jabloní , odstranění starých větví, celkové omlazení stromů.
 • Stříhání zbylých ibišků v nově založených okrasných záhonech, prostříhávání levandulí.
 • Odstranění suchého plevele, uschlých stvolů a nepořádku v květné louce.
 • Pletí kolem broukoviště, likvidace krtinců.
 • Revitalizace již existujícího jahodového záhonu, založení fólie, výsadba nových sazenic.
 • Odstraňování přerostlého plevele a náletových dřevin podél plotů.
 • Revitalizace trávníku po zimě, vysoké suché stvoly odstraňovány křovinořezem, 3 x sekání, vyhrabávání.
 • Usazení rezervoárů na vodu.
 • Odstranění konstrukce fóliovníku, rušení záhonu.
 • Odstranění starého, již nefunkčního skleníku, který byl zničen vichřicemi
 • Zrušení starého kompostéru, využití veškeré zeminy z kompostéru k částečnému srovnání terénu.
 • Výstavba nového, funkčního kompostéru.
 • Srovnání již nepotřebných pěstebních políček a zasazení travního semene.
 • Založení nových pěstebních políček, rytí, odstranění plevele, příprava půdy na výsadbu plodin.
 • Zasazení semen do květináčů k budoucí sadbě.
 • Úklid nářaďovny a vnitřku budovy.
 • Celkový úklid, přistavení kontejneru a svoz vzniklého odpadu.

Velice děkujeme všem kolegům, kteří přiložili ruku k dílu.

Workshopy na školním pozemku, tentokrát na téma KOMPOSTOVÁNÍ a BYLINKY NÁS BAVÍ

Realizace přerodu naší školní zahrady  v rámci projektu „Učebna pod širým nebem – přírodní zahrada“ se pomalu chýlí ke konci.  Proto jsme se rozhodli zpřístupnit  takto krásně zmodernizovaný pozemek případným zájemcům a uskutečnili další z dlouho plánovaných workshopů, tentokrát na téma KOMPOSTOVÁNÍ a BYLINKY NÁS BAVÍ.

K realizaci  kompostování máme nyní ideální  podmínky,  o čemž se účastníci tohoto  workshopu mohli přesvědčit na vlastní oči.  Naše zahrada je vybavena celkem třemi klasickými plastovými kompostéry, letos na jaře k nim přibyl ještě další velkoobjemový, celodřevěný. A co je hlavní, na  naší zahradě je opravdu dostatek materiálu, který naprosto bezproblémově kompostovat lze. Při zakládání nového kompostu jsme se  samozřejmě řídili radami a doporučeními  zkušených odborníků. Kombinujeme ve správném poměru pevný materiál, zejména dřevěný nadrcený odpad z ořezaných stromů, který vzniká při jejich pravidelném jarním ořezu a dále zelený odpad vznikající pravidelným sekáním trávy a pletím záhonů.  Pravidelně tento materiál zavlažujeme, přehazujeme hráběmi a vidlemi a neváháme využít ani „přátelských“ bakterií, které celý proces zkvalitňují a urychlují. Čekáme, že se nám rozmnoží žížaly a další živé organismy,  jež rozklad materiálu ještě více podpoří. Samozřejmě nám dělá radost, že nijak nezatěžujeme přírodní prostředí (eliminace ukládání odpadu do plastových pytlů a následný svoz odpadu a s tím související užití dopravních prostředků) a těšíme se na vlastnoručně vyprodukovanou kvalitní zeminu. Nejvíce nás však potěšil zájem příchozích z řad veřejnosti, byli jsme rádi, že dokážeme zodpovědět  dotazy vztahující se k dané problematice, ještě více nás potěšilo, že jsme mohli  ukázat prakticky, jak ke kompostování citlivě přistupovat..

Workshop na téma „Bylinky nás baví“

V průběhu letošního června také na  školní zahradě  vyrostly  velké, dřevěné vyvýšené záhony, které jsou osázeny mnoha druhy bylinek. Najdeme zde různé druhy  máty, pelyněk coca-cola, česnekovou pažitku, petržel, celer, citrónovu trávu, bazalku… Kromě těchto záhonů prakticky po celé zahradě najdeme samozřejmě i další druhy, jako je šalvěj, různé druhy máty, tymián,  echinaceu, měsíček, rukolu, cibuli zimní… Tento workshop byl věnován využití bylinek v rámci přírodní medicíny,  jejich prospěšnost pro uchování pevného zdraví i jejich využití v kuchyni.  Zmínili jsme dobu sběru, které části využít ke konzumaci, jak přistupovat k sušení a uchovávání bylinek pro další využití v pozdějším zimním období. Z pohledu zahradníka jsme se věnovali také podmínkám, které vytvořit bylinkám pro jejich intenzivní růst a  jak je  případně správně ošetřovat proti škůdcům. Protože jsou bylinky v současnosti velmi módní záležitostí, setkali jsme se s příznivými ohlasy a těšíme se na případné další budoucnosti realizované workshopy.

Přestože je letošní červen na dešťové srážky mimořádně štědrý, počasí nám tentokrát přálo, a proto jsme si mohli společně užít příjemného odpoledne.

Máme hotovo 🙂

V rámci projektu Učebna pod širým nebem – přírodní zahrada jsme vybudovali překrásnou zahradu s možností pěstování, pozorování, výuky i volnočasového využití. 1. července jsme se na zahradě sešli s autorkou projektu, zahradní architektkou paní Ing. Martinou Mederlyovou, která nám předala cenné informace, jak o přírodní zahradu dále pečovat. Dobrá věc se podařila a vše je připraveno k využití pro všechny naše žáky v rámci výuky i školní družiny.

Prezentace: Učebna pod širým nebem

 • formát PDF: zde
 • formát PSP: zde

Publicita:

 • článek z novin: zde
 • školní časopis Podlavičník: zde
 • brožurka k 70. výročí naší školy: zde
Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 12/2023

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení