Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Letní kurz angličtiny v severní Anglii – léto 2024
Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Projekt „Třídnické hodiny“

 

 

 

 

 

„Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2019/2020“

 Projekt: „Třídnické hodiny“

Primární prevence rizikového chování a zvyšování kompetencí pedagogů jsou klíčovými oblastmi, na které se naše škola systematicky a dlouhodobě zaměřuje. Hlavním smyslem a cílem naší práce v těchto oblastech je snaha o soustavné zlepšování celkového klimatu školy.

Snažíme se o posilování tolerance, respektu, ohleduplnosti a pozitivních hodnot a hlavně
o upevňování dobrých vzájemných vztahů mezi žáky, učiteli i rodiči.

V rámci primární prevence na škole každoročně realizujeme řadu aktivit a programů pro žáky, rodiče i pedagogy. Získané informace a znalosti se snažíme uplatnit také v třídnických hodinách, které probíhají ve všech třídách jednou za měsíc.

V letošním roce se nám v rámci dotace Moravskoslezského kraje podařilo uspět s projektem, ve kterém se budeme tématem třídnických hodin podrobně zabývat.

Projekt „Třídnické hodiny“ je zaměřen na zvyšování diagnostické, komunikativní, osobnostní
a prosociální kompetence pedagogů. Učitelé budou mít možnost získat praktické zkušenosti pod vedením a supervizí odborných lektorů.

Smlouva o poskytnutí dotace: zde

Třídnické hodiny – dotazník: zde

Třídnické hodiny – proškolení pedagogů 1: zde

Třídnické hodiny – proškolení pedagogů 1- fotodokumentace:

Třídnické hodiny – supervize 1: zde

Třídnické hodiny – supervize 1 – fotodokumentace:

 

Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 12/2023

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení