Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Certifikát – 800 stromů pro Opavu

75. let výročí naší školy

Náš svět technologií

Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Bobřík informatiky 2023

V listopadu proběhlo národní kolo soutěže Bobřík informatiky. Jedná se o předmětovou soutěž, která je podporovaná Ministerstvem školství. Soutěžící vyplňují online test, ve kterém odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Soutěž probíhala na počítačích v počítačových učebnách školy. Na naší škole organizujeme tuto soutěž od 4. ročníku. Na zpracování 12 otázek testu bylo dáno 40 minut, pouze u Kategorie Mini – 1. stupeň ZŠ – mělo na 12 otázek 30 minut.
V letošním roce 2023 došlo ke změně ve věkových kategoriích, v jejich přiřazení věku žáka. Hranice mezi nimi byly posunuty o rok níže. Proto soutěž byla pro naše deváťáky letos náročnější a pouze 6 soutěžících devátých tříd se stalo úspěšnými řešiteli.

Výsledky soutěže:

Pokračovat ve čtení

Výsledky Bobřík informatiky

V měsíci listopadu proběhla na naší škole předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem školství, Bobřík informatiky. Soutěž byla realizována v rámci hodin informatiky, a to formou online testu, ve kterém žáci odpovídali na otázky z oblastí informatického myšlení a digitální gramotnosti. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Výsledky soutěže naleznete níže.

 • Soutěž probíhala na počítačích v počítačových učebnách školy.
 • Na zpracování 12 otázek testu je dáno 40 minut
 • Kategorie Mini – 1. stupeň ZŠ – má na 12 otázek 30 minut.
 • Každý soutěžící začíná se startovním počtem 48 bodů.
 • Maximální počet bodů, které lze v testu získat, je 192 bodů.
 • Úspěšným řešitelem je ten, kdo získá 120 bodů.

A jak letos naši žáci uspěli?

V kategorie Mini (žáci 4. a 5. tříd) :
Celkem se v kategorii MINI zúčastnilo 85 žáků a z toho bylo 26 úspěšných řešitelů.

V kategorie Benjamin (žáci 6. a 7. tříd) :
V kategorii Benjamin se žádnému ze soutěžících nepodařilo získat plný počet 192 bodů. Ale přesto úspěšných řešitelů bylo 38 žáků ze 103.

V kategorie Kadet (žáci 8. a 9. tříd) :
Z celkového počtu soutěžících 84 se stalo úspěšnými řešiteli pouze 7 žáků.

Letošní soutěž dopadla velmi dobře pro kategorie Mini a Benjamin, o něco hůře se dařilo žákům z kategorie Kadet, možná proto, že úlohy byly dost náročné a také limit 40 minut byl pro většinu žáků velmi krátký.

Výsledky nejlepších žáků umístíme na nástěnku našeho školního systému Edupage.

V 2. a 3. listopadovém týdnu proběhl na naší škole již 14. ročník soutěže BOBŘÍK INFORMATIKY. Jedná se o předmětovou soutěž, která je podporovaná Ministerstvem školství.

 • Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií.
 • Klade si za cíl seznamovat žáky s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.
 • Soutěží se ve třech věkových kategoriích od 4. ročníku ZŠ.
 • Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.
 • Soutěžící vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce.
 • Soutěžení probíhá na počítačích, v počítačových učebnách školy.
 • Na zpracování 12 otázek testu je dáno 40 minut
 • Kategorie Mini – 1. stupeň ZŠ – má na 12 otázek 30 minut.
 • Každý soutěžící začíná se startovním počtem 48 bodů.
 • Maximální počet bodů, které lze v testu získat, je 192 bodů.
 • Úspěšným řešitelem je ten, kdo získá 120 bodů.

Tak, jak letos uspěli naši žáčci?

V kategorii Mini (žáci 4. a 5. tříd) :
 Celkem se v kategorii MINI zúčastnilo 73 žáků a z toho bylo 14 úspěšných řešitelů.

V kategorii Benjamin (žáci 6. a 7. tříd) :
V kategorii Benjamin se žádnému ze soutěžících nepodařilo získat plný počet 192 bodů. Ale přesto úspěšných řešitelů bylo 31 žáků ze 103.

V kategorii Kadet (žáci 8. a 9. tříd) :
Vůbec největší počet úspěšných řešitelů a dokonce získání plného počtu bodů 192 se podařilo žákům 8. a 9. tříd v kategorii Kadet. Z celkového počtu soutěžících 98 se stalo úspěšnými řešiteli 61 žáků.

Letošní soutěž dopadla velmi dobře, zvláště gratulujeme žákům 8. a 9. tříd, kterým se to moc povedlo. Výsledky nejlepších žáků umístíme do našeho školního systému Edupage.

Soutěž Bobřík informatiky má letos již 13. ročník. Naše škola se pravidelně účastní již od prvního ročníku. U nás tradičně soutěží všichni žáci, kteří se učí informatiku.
I přesto, že se momentálně žáci a učitelé nesetkávají osobně, v uplynulých dvou týdnech se povedlo úspěšně zorganizovat zapojení 304 soutěžících do celostátní online soutěže Bobřík informatiky. Pro získání pomyslného poháru a titulu úspěšný řešitel bylo podmínkou získání alespoň 120 z maximálních 192 bodů. To se povedlo 82 žákům, přičemž Valentýně Boháčové se povedlo vyřešit zapeklité algoritmické úlohy na plný počet bodů! Přinášíme přehled našich nejlepších řešitelů ze všech tří věkových kategorií.

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme.

Pokračovat ve čtení

Ve dnech 4. 11. až 15. 11. 2019 se žáci 4. až 9. tříd zúčastnili soutěže Bobříka informatiky. Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Žáci odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti a vyplňovali online test, v němž vybírali z několika odpovědí nebo přemisťovali objekty na obrazovce.
Pokud žák dosáhl 120 bodů, stal se úspěšným řešitelem a získává také diplom. V naší škole se to letos povedlo 31 žákům za kategorii MINI, 28 žákům za kategorii BENJAMIN a 27 žákům za kategorii KADET a my jim za to moc gratulujeme. Výsledky soutěže najdete v pokračování tohoto článku.
Pokračovat ve čtení

Soutěž Bobřík informatiky

Ve dnech 5. až 16. listopadu 2018 se žáci naší školy zúčastnili předmětové soutěže Bobřík informatiky, která je podporována Ministerstvem školství.

 • Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií.
 • Klade si za cíl seznamovat žáky s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.
 • Žáci soutěží ve třech věkových kategoriích od 4. ročníku po 9. ročník.
 • Žáci odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.
 • Žáci vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce.

Této soutěže se zúčastnili všichni žáci 4. až 9. tříd ve třech kategoriích Mini, Benjamin a Kadet. Žáci vyplňují test na počítači v prostředí webového prohlížeče. Na zpracování 15 otázek testu je dáno 40 minut. Kategorie Mini – 1. stupeň ZŠ – má na 12 otázek 30 minut. Úspěšným řešitelem se stává žák, který obdrží 150 bodů, u kategorie Mini 120 bodů. V tabulkách pod tímto textem najdete jména žáků, kteří se stali úspěšnými řešiteli této soutěže. Gratulujeme všem úspěšným řešitelům!

Pokračovat ve čtení

V týdnu od 6. do 10. listopadu 2017 proběhl 10. ročník mezinárodní soutěže Bobřík informatiky.  Bobřík je předmětová soutěž, která si klade za cíl prohloubit a formovat zájem mládeže o ICT. Je cílena na běžného bystrého žáka, složením úloh podobná Matematickému klokanovi. Soutěž proběhla v PC učebnách na 1. a 2. stupni. Soutěžící ve webovém online testu odpovídal na 15 otázek (kategorie Kadet a Benjamin) a 12 otázek (kategorie Mini) z oblastí digitální gramotnosti, algoritmizace, porozumění informacím a řešení problémů. Ihned po skončení testu se žák dozvěděl, kolik bodů získal a zda se stal úspěšným řešitelem. Max počet bodů byl 240. Každý, kdo měl více než 150 bodů (kategorie Kadet a Benjamin) a 120 bodů (kategorie Mini) získal bobříka – gratulujeme! Pokračovat ve čtení

Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 4/2024

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení