boženy němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Dne 5. května se vybraní žáci sedmých a osmých tříd zúčastnili přírodovědné soutěže Zlatý list v Břidličné. Soutěž probíhala na mnoha stanovištích, kde žáci museli prokázat mnohé znalosti z různých oblastí, které souvisí s přírodou a ochranou životního prostředí. V hojném počtu družstev z celého kraje se nakonec umístili na 3. a 9. místě. Tímto jim moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů, nejen na poli soutěžním.

V tomto školním roce jsme se v návaznosti n péči o naši lidickou hrušeň zúčastnili mezinárodní vědomostní soutěže Lidice pro 21. století vyhlašované Památníkem Lidice, Ústavem pro studium totalitních režimů Praha a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.

V obrovské konkurenci několika tisíc zúčastněných ze 135 škol se do finále probojovaly i dvě žákyně naší školy Ema Vaňková z 8.B a Klára Hrušková z 9.B. Velikým úspěchem je absolutní vítězství Emy Vaňkové v mladší kategorii, která nejlépe zvládla jak vědomostní test, tak i napsání eseje.

Obě děvčata se ve čtvrtek 25.5. v Centru současného umění DOX v Praze za přítomnosti významných osobností zúčastnily slavnostního vyhlášení výsledků a předání ocenění.

Gratulujeme

Dne 3. 5. 2023 se konala na ZŠ Kylešovice Dopravní soutěž školních družin 1. – 4. ročníků. Krásné první místo ve třetích třídách získala Amálka K..

Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným. Svaťa Pavlíčková, vychovatelka ŠD.

Druhý květnový den jsme se zúčastnili s vybranými dětmi školní družiny 10. ročníku turnaje školních družin v badmintonu.
Naši družinu reprezentovali žáci – Vojta S., Klárka E. a Ema S..
Z pořádaného turnaje jsme si donesli medailová umístění a to 2. místo –  Vojta S. v kategorii mladších žáků a 3. místo –  Ema S. v kategorii starších žákyň. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Dagmar Bereiterová, vychovatelka ŠD

V pondělí 24.4. 2023 se v ostravském středisku volného času Korunka konal další ročník krajského kola  Olympiády z jazyka ruského. Soutěž již tradičně probíhá v několika kategoriích – první kategorií, v níž jsme také měli zastoupení, je kategorie žáků ZŠ a víceletých gymnázií, další dvě kategorie pak tvoří žáci středních škol a v poslední  kategorii mezi sebou  soupeří ve znalosti ruštiny žáci rekrutující se  z rusky hovořících rodin. Naše škola měla v této soutěži, jejíž nedílnou součástí je  jednak poslech textu a následné odpovědi k slyšenému textu a jednak zhruba desetiminutová  konverzace  zahrnující různá témata běžného každodenního života v jazyce ruském probíhající mezi dvěma zkoušejícími komisaři a ´žákem, své žhavé želízko v ohni v podobě žákyně devátého ročníku. Naše soutěžící nás reprezentovala opravdu  důstojně a ve velké konkurenci, sestávající se nemalou měrou z žáků víceletých gymnázií, nakonec v kraji obsadila velmi pěkné 13. místo. Velice děkujeme a blahopřejeme ke krásnému umístění.

Zeměpisná olympiáda 2023

Tak jako každý rok, i letos v únoru, se žáci z naší školy zúčastnili okresního kola zeměpisné olympiády.

V kategorii A nás reprezentoval P. Bartošík a získal 4. místo, v kategorii C to byl M. Vícha, obsadil 25. místo a v kategorii B to byla J. Dostálová, která získala krásné 2. místo, ta také postoupila do krajského kola, kde vybojovala nádherné 4. místo! 

Všem zúčastněným žákům moc děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme

Ve středu 5. 4. 2023 proběhlo na SŠPU v Opavě finále soutěže Prezentace 2023 pro talentované žáky ze základních škol. Na základě hlasování diváků zvítězila prezentace Impresionismus v podání Anničky, žákyně 9 třídy. Třetí místo obsadil Štěpán, žák 9 .třídy, který velmi zdařile představil svůj atraktivní koníček v prezentaci Rýžování zlata. Čtvrté místo patří také našim dvěma žákyním 8. třídy – Soffi a Emě za prezentaci Bermudský trojúhelník. Pochválit musíme ale i Jakuba, žáka 6. třídy, který vystoupil se svou velmi hezkou prezentací Rybaření a věřím, že své zkušenosti z této soutěže uplatní i v budoucnu.

Děkujeme našim žákům za přípravu na soutěž, za skvělé vystoupení a představení své práce

Moc gratulujeme

Plán školních akcí
Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení