Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Letní kurz angličtiny v severní Anglii – léto 2024
Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

I tento školní rok se žáci 9. tříd zúčastnili soutěže Mladý chemik. Tato soutěž má čtyři kola: školní, krajské, regionální finále a celostátní finále. U 1. kola soutěže (školní) byl vědomostní test, který vypracovalo 10 žáků při hodině chemie. Po vyhodnocení testů postoupily do krajského kola 3 žákyně devátých tříd. Krajské kolo se konalo v prostorách SŠCHP Ostrava. Před samotným regionálním kolem byl pro soutěžící zorganizovaný přípravný kurz ve světě techniky Dolní oblasti Vítkovic. Úkolem žáků bylo vypracovat laboratorní úlohu, zaměřenou na titraci vody – stanovení její tvrdosti. Praktickou část úlohy doplnil krátký test z teoretických znalostí, zápisu rovnic a chemických výpočtů. Do dalšího regionálního kola postoupilo celkem 30 žáků z Moravskoslezského kraje. Jak celá soutěž na regionální úrovni dopadla, jsme se dozvěděli při slavnostním vyhlášení na VŠB, které proběhlo v úterý 30. ledna.  A naše žákyně Veronika z 9. třídy se umístila na krásném 19. místě.

Gratulujeme k tak velkému úspěchu

Krajský přebor v šachu

Ve středu 17. 1. 2024 se vybraní žáci (Šimon Š., Matěj Š., Matěj L., Daniel C.) zúčastnili Krajského přeboru v šachu 6. – 9.tříd, který se konal tradičně ve Frýdku – Místku. Chlapci se probojovali po opravdu náročných a velmi vypjatých partiích na krásné 3. místo s žáky víceletých gymnázií. I přesto, že neskončili mezi postupující, mají obrovskou šanci se díky „Divoké kartě “ přeci jen do státního přeboru dostat. Tímto jim držíme přinejmenším palce, děkujeme za skvělou reprezentaci a věříme, že tento úspěch není poslední.

Přírodovědná soutěž MGO

V pátek 15. 12. 2023 se uskutečnilo okresní kolo Přírodovědné soutěže na Mendelově gymnáziu v Opavě. Jejím tématem byla tentokrát Voda. Soutěžící si prověřili své znalosti z okruhů přírodopisu, chemie, fyziky, zeměpisu a ekologie a to jak po teoretické, tak i po praktické stránce. Naši školu reprezentovala 3 tříčlenná družstva vybraných žáků 9. tříd, přičemž nejlépe si vedl tým Agenti 009 (Veronika J., Julie P. a Julie G. z 9.B), který ve velké konkurenci 33 družstev vybojoval úžasné 2. místo. Před samotnou soutěží naše deváťačky vytvořily také video na téma Voda, kterého se zhostily s velkou dávkou odhodlání a trpělivosti, a jejich snaha byla oceněna rovněž 2. místem.

Všem našim přírodopiscům, kteří se soutěže zúčastnili, moc děkujeme a budeme držet palce do krajského kola soutěže 30.1.2024.

Úvodní slovo dne 6. 12. 2023, patřilo řediteli turnaje Ing. Karlovi Záleskému asi deset minut po deváté hodině. Zpoždění bylo zapříčiněno nezvykle vysokým počtem přihlášených hráčů hned z jedenácti škol. Hra měla dle pokynů pořadatele probíhat švýcarským systémem na sedm kol. Postup do krajského kola zaručovalo pouze umístění na prvních dvou místech v okresním kole. Organizátor kvůli zúžené časové dotaci stanovil všem účastníkům poměrně striktní podmínky, přičemž se mělo hrát bez předem určených přestávek, vyjma těch, které vyplynuly z dříve ukončené hry jednotlivých aktérů. Startovní kolo pro naše zástupce měli obstarat chlapci z týmu „Špekulanti“ z Dolního Benešova. Prvního vítězství krátce po zahájení dosáhl náš kapitán. Nepotřeboval přitom více nežli pět minut. Další dva hráči následovali příklad svého vedoucího a získali plné dva body. K pozoruhodným momentům prvního kola patřila hra čtvrtého z našich hráčů. Punc výlučnosti spočíval také v tom, že se jednalo o nového žáka naší školy. Ovšem svými přesvědčivými výsledky na podzim tohoto roku si rovnou řekl o nominaci na okresní turnaj v šachu. Oprávněnost své účasti měl možnost předvést hned v prvním kole. Pokračovat ve čtení

Ve středu 6.12.  soutěžilo celkem 20  žáků z osmých ročníků ve svých znalostech z oblasti zemědělství v soutěži pojmenované Mladý zemědělec. V letošním prvním ročníku této soutěže prokázali nejlepší znalosti, dosáhli  tedy ve školním kole nejvyššího počtu bodů a zároveň v nejrychlejším čase, soutěžící z 8.A třídy – Jana, Vojta a Vali, kteří budou naši školu reprezentovat v průběhu měsíce dubna v oblastním kole pořádaném Masarykovou střední zemědělskou školou v Opavě. Postupujícím žákům přejeme v dalších kolech mnoho štěstí.

Bobřík informatiky 2023

V listopadu proběhlo národní kolo soutěže Bobřík informatiky. Jedná se o předmětovou soutěž, která je podporovaná Ministerstvem školství. Soutěžící vyplňují online test, ve kterém odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Soutěž probíhala na počítačích v počítačových učebnách školy. Na naší škole organizujeme tuto soutěž od 4. ročníku. Na zpracování 12 otázek testu bylo dáno 40 minut, pouze u Kategorie Mini – 1. stupeň ZŠ – mělo na 12 otázek 30 minut.
V letošním roce 2023 došlo ke změně ve věkových kategoriích, v jejich přiřazení věku žáka. Hranice mezi nimi byly posunuty o rok níže. Proto soutěž byla pro naše deváťáky letos náročnější a pouze 6 soutěžících devátých tříd se stalo úspěšnými řešiteli.

Výsledky soutěže:

Pokračovat ve čtení

ŠD – Hliněná paráda

V pondělí 5. 6. 2023 proběhlo vyhlášení vítězů soutěže školních družin Hliněná paráda na téma „Co nám roste na zahradě“ spojené s malým pohoštěním. Náš Adam se umístil na krásném 2. místě v kategorii 3. – 4. tříd s keramickými hrachovými lusky. Ostatním soutěžícím také blahopřejeme, doufáme, že jim u nás líbilo a těšíme se na další ročník. Draha Stuchlíková, keramický kroužek.

Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 12/2023

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení