boženy němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Více zde

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Úspěch školní družiny

V úterý 7. února 2023 se naše školní družina zúčastnila sportovního klání ve vybíjené  4. a 5. tříd opavských školních družin.
Naše družstvo ve složení Žaneta K., Honza K., Richard K., Matěj C., Lukáš D., Patrik S., Matěj V., Tobiáš N.,Ondra M., Adam F.a Patrik Ž. obsadili fantastické 1.místo.

Našim sportovcům gratulujeme a přejeme další úspěchy v reprezentaci naší školy.

Florbalový turnaj opavských škol

V úterý 24. ledna se naše školní družina zúčastnila florbalového turnaje opavských škol 4. a 5. tříd.
V nabité konkurenci škol se naši sportovci neztratili, ba naopak. Uhájili a po těžkém boji obsadili ve složení  Žaneta K , Lukáš D., Matěj Š., Matěj V., Matěj Št., Adam P., Tomáš Fl., Patrik Ž. a Matěj Š. parádní 3. msto.

Našim sportovcům gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů v reprezentaci naší školy.
Dagmar Bereiterová
Pronájem tělocvičny

Od 1. února 2023 máme volnou tělocvičnu, nabízíme pronájem ve dnech:

  • úterý 18,00 – 21,00 hodin
  • středa 20,00 – 21,00 hodin
  • čtvrtek 19,00 – 21,00 hodin
  • pátek 16,00 – 17,30 hodin + 19,00 – 21,00 hodin

Cena 300,– Kč/hodina, smlouva by byla uzavřena na dobu určitou, maximálně do konce školního roku 2022/23.

Máte-li zájem, volejte 731 194 786, bližší informace podá p. Křížová.

Florbalový turnaj školních družin

Ve čtvrtek 19.1. 2023 se naše družina zúčastnila florbalového turnaje školních družin opavských škol.

Tým třeťáků ve složení –  Kryštof G., Max J., Kuba B., Kuba K. a Denis T. obsadili krásné 3. místo a domů si odváželi bronzovou medaili.

Našim sportovcům gratulujeme a přejeme další sportovní úspěchy.
Dagmar Bereiterová

Pokračovat ve čtení

Daktyloskopie na naší škole

Ve středu 11. 1. naši školu navštívil kriminalista Libor Gratza a vyprávěl našim žákům o kriminalistické metodě daktyloskopii. Dozvěděli jsme se, co to jsou papilární linie na našich rukou a konečcích prstů, prohlédli jsme si skutečné daktyloskopické předměty a potom jsme si zhotovili vlastní otisky. Tato beseda byla velmi poučná a všem se líbila.

Ve čtvrtek 8. a 9. prosince 2022 se žáci osmých tříd vydali na exkurzi do ČOV v Opavě.
Žáci se seznámili s celým technologickým postupem při čistění odpadních vod. Prošli jsme celý čistící proces od nátoku, přes česlovnu, lapač písků, usazovací a dosazovací nádrže, aktivaci, až ke konečnému výtoku vyčištěné vody, která odchází do řeky Opavy.
Dále jsme se seznámili s kalovým hospodařením a zjistili jsme, že kaly se ve vyhnívací nádrži uskladňují, vytváří bioplyn, který se spotřebovává na vytápění a ohřev teplé vody pro celou ČOV. Také jsme se dostali na dispečink, kde jsme viděli, jak celý komplex funguje, je řízen přes počítače, jak se jednotlivé hodnoty provozu aktuálně mění.

Celá akce byla pro žáky velmi přínosná, zejména proto, že na vlastní oči viděli, co se děje s odpadní vodou, a jak celý čistící proces probíhá. Tato exkurze také vhodně doplnila témata probíraná v hodinách chemie o čištění  odpadních vod.

Plán školních akcí
Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení