boženy němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Zkoumavé čtení

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Výsledky Bobřík informatiky

V měsíci listopadu proběhla na naší škole předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem školství, Bobřík informatiky. Soutěž byla realizována v rámci hodin informatiky, a to formou online testu, ve kterém žáci odpovídali na otázky z oblastí informatického myšlení a digitální gramotnosti. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Výsledky soutěže naleznete níže.

 • Soutěž probíhala na počítačích v počítačových učebnách školy.
 • Na zpracování 12 otázek testu je dáno 40 minut
 • Kategorie Mini – 1. stupeň ZŠ – má na 12 otázek 30 minut.
 • Každý soutěžící začíná se startovním počtem 48 bodů.
 • Maximální počet bodů, které lze v testu získat, je 192 bodů.
 • Úspěšným řešitelem je ten, kdo získá 120 bodů.

A jak letos naši žáci uspěli?

V kategorie Mini (žáci 4. a 5. tříd) :
Celkem se v kategorii MINI zúčastnilo 85 žáků a z toho bylo 26 úspěšných řešitelů.

V kategorie Benjamin (žáci 6. a 7. tříd) :
V kategorii Benjamin se žádnému ze soutěžících nepodařilo získat plný počet 192 bodů. Ale přesto úspěšných řešitelů bylo 38 žáků ze 103.

V kategorie Kadet (žáci 8. a 9. tříd) :
Z celkového počtu soutěžících 84 se stalo úspěšnými řešiteli pouze 7 žáků.

Letošní soutěž dopadla velmi dobře pro kategorie Mini a Benjamin, o něco hůře se dařilo žákům z kategorie Kadet, možná proto, že úlohy byly dost náročné a také limit 40 minut byl pro většinu žáků velmi krátký.

Výsledky nejlepších žáků umístíme na nástěnku našeho školního systému Edupage.

Milí žáci,

zapojte se do V. ročníku soutěže v technických dovednostech!

Odevzdání soutěžních prací probíhá v termínu od 24. 10. do 3. 11. 2022.

 

Soutěží se ve čtyřech kategoriích:

 1. Krátký film
 2. Fotografie
 3. Prostorová tvorba (3D tisk)
 4. Řemeslná tvorba (modely ze dřeva, plastů, kovu, kartonu apod.)

Formy a formáty prací:

 • Film – na CD/DVD/ÚSCHOVNA (zasláním poštou nebo pomocí elektronického odkazu,
  povolené formáty – formáty čitelné v běžných počítačích s Windows)
  Poznámka: není pořadatelem určena délka videa, tak je to na vás, jak dlouhý film budete mít
 • Fotografie – na CD/DVD/ ÚSCHOVNA společně s výtiskem na formát A2, A3 nebo A4
  Poznámka: vaše fotografie vytiskneme ve škole
 • Prostorová tvorba (velikost práce maximálně 50 x 50 x 50 cm, minimální rozměr – není
  omezen)
 • Řemeslná tvorba (velikost práce maximálně 50 x 50 x 50 cm, minimální rozměr – není
  omezen)

Můžeš soutěžit sám nebo ve skupince 2 až 3 žáků.

Pokud budeš chtít soutěžit, dej vědět paní učitelce Kristině Musilové, která pošle přihlášku a tvé práce do soutěže.

Tělocvična k pronájmu

Nabízíme od 5. 10. 2022 k pronájmu tělocvičnu v těchto dnech a čase:

 • úterý 16,00 – 17,30 hodin + 20,00 – 21,00 hodin
 • středa 20,00 – 21,00 hodin
 • pátek 16,00 – 17,00 hodin + 19,30 – 21,00 hodin

Cena 200,– Kč/hodina, smlouva by byla uzavřena do konce roku 2022.
Máte-li zájem, volejte 731 194 786, bližší informace podá p. Křížová

V pátek 13. května 2022 proběhl na naší škole již 15. ročník počítačové soutěže Bajtík. Zájem o tuto soutěž byl zase veliký. Ve třech věkových kategoriích soutěžilo celkem 54 žáků ze 12 základních škol. Tématem letošní soutěže byla „STAVBA BUDOUCNOSTI“.

Podívejme se na úkoly, které měli žáci soutěže Bajtík splnit:
 • V kategorii Kilobajtík měli žáci jako každoročně nakreslit obrázek v programu Malování, tentokrát na téma „Stavba budoucnosti“. Mohli znázornit svoji představu o bydlení v budoucnosti, tovární budovy nebo stavby sloužících k zábavě. Záleželo jen na jejich fantazii.
 • Úkolem Megabajtíků bylo vytvoření prezentace na téma „Architektura budoucnosti“. Téma bylo velmi obsáhlé. Soutěžící se mohli rozepsat o tom, jaké existují technologie, či materiály pro stavby budoucnosti, jak se bude v takových stavbách žít a bydlet, k čemu budou sloužit a podobně.
 • A protože vše se vyvíjí, rozhodli jsme se inovovat poslední kategorii Gigabajtík. Této kategorie se mohli poprvé účastnit žáci 6. – 9. ročníku. Jejich úkolem bylo zpracovat dva úkoly v programu Scratch. Prvním úkolem bylo nakreslit domeček, který musel splňovat dané podmínky. Druhým úkol bylo vytvoření programu na téma „Byl jednou jeden dům“.  Žáci vytvořili příběh, povídku nebo hru, ve které použili co nejvíce programových nástrojů (cyklus, podmínku, událost nebo proměnnou a jiné). Mohli kreslit vlastní postavy a jejich kostýmy nebo vlastní pozadí.

Žáci pracovali s velkou snahou, ale do finále mohli postoupit jen čtyři z každé kategorie. Velké finále proběhlo ve středu 25. května 2022. Tady už museli finalisté ukázat i druhou stránku soutěže – nebát se vystoupit před publikem a svými slovy svou práci prezentovat. Porota, kterou tvořili zástupci škol pozvaných finalistů, rozhodla o pořadí soutěžících takto:

Kategorie Jméno Škola Pořadí
Kilobajtík Inna Knapíková ZŠ Opava-Kylešovice 1. místo
Markéta Kolenovská ZŠ Opava, Boženy Němcové 2 2. místo
Václav  Sabaš ZŠ Opava, Englišova 82 3. místo
Tereza  Bartošková ZŠ TGM, Riegrova 13, Opava 4. místo
Megabajtík Tereza Kostihová ZŠ Opava, Boženy Němcové 2 1. místo
Jan Zálešák ZŠ Opava, Šrámkova 4 2. místo
Anna Fischerová ZŠ TGM, Riegrova 13, Opava 3. místo
Hynek Vícha ZŠ Hradec nad Moravicí 4. místo
Gigabajtík Bartoloměj Valtr ZŠ Opava, Englišova 82 1. místo
Adam Czech ZŠ Opava, Vrchní 19 2. místo
Tomáš Řehulek ZŠ Opava, Boženy Němcové 2 3. místo
Jan Riedl ZŠ gen. Heliodora Píky a MŠ Štítina 4. místo

Je dobojováno, je konec. Blahopřejeme vítězům, kteří si odnesli hodnotné ceny a diplomy, a vzdáváme čest poraženým. Poděkování patří nejen žákům za jejich pěkné práce, ale i všem pedagogům, kteří připravili své svěřence na tuto soutěž. Budeme se těšit, že příští rok na naší škole přivítáme a odměníme další talentované žáky!

Práce našich soutěžících:

 • kategorie KILOBAJTÍK: zde
 • kategorie MEGABAJTÍK: zde
 • kategorie GIGABAJTÍK: zde

Foto z okresního kola: zde

Foto z finále soutěže: zde