Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Letní kurz angličtiny v severní Anglii – léto 2024
Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Pohádkový svět – O Smolíčkovi

V sobotu 24. 2. proběhl na naší škole další Pohádkový svět. Tématem této akce pro předškoláky byla pohádka B. Němcové O Smolíčkovi. Děti se tak mohly setkat s jezinkami, které jim předvedly jednoduché chemické pokusy nebo je nechaly nahlédnout do mikroskopu. Jelenovi pomohly najít cestu ke Smolíčkovi a vyrobily si jeho zlaté parohy. Vyzkoušely si také odvyprávět celou pohádku nebo si společně s jelenem zaskotačily v tělocvičně. Na závěr se celá rodina mohla občerstvit dobrotami od jezinek.

Těšíme na poslední setkání 23.3., kdy tématem bude pohádka O dvanácti měsíčkách.

I tento školní rok se žáci 9. tříd zúčastnili soutěže Mladý chemik. Tato soutěž má čtyři kola: školní, krajské, regionální finále a celostátní finále. U 1. kola soutěže (školní) byl vědomostní test, který vypracovalo 10 žáků při hodině chemie. Po vyhodnocení testů postoupily do krajského kola 3 žákyně devátých tříd. Krajské kolo se konalo v prostorách SŠCHP Ostrava. Před samotným regionálním kolem byl pro soutěžící zorganizovaný přípravný kurz ve světě techniky Dolní oblasti Vítkovic. Úkolem žáků bylo vypracovat laboratorní úlohu, zaměřenou na titraci vody – stanovení její tvrdosti. Praktickou část úlohy doplnil krátký test z teoretických znalostí, zápisu rovnic a chemických výpočtů. Do dalšího regionálního kola postoupilo celkem 30 žáků z Moravskoslezského kraje. Jak celá soutěž na regionální úrovni dopadla, jsme se dozvěděli při slavnostním vyhlášení na VŠB, které proběhlo v úterý 30. ledna.  A naše žákyně Veronika z 9. třídy se umístila na krásném 19. místě.

Gratulujeme k tak velkému úspěchu

Vánoční dílny 2023

Ve čtvrtek 14. 12. jsme v naší vánoční škole uspořádali Vánoční odpoledne: kavárna, jarmark plný krásných výrobků našich dětí, vánoční výtvarné dílny a prodej výrobků našich žáků. Děkujeme rodičům, absolventům školy a dětem za návštěvu naší školy, za příznivé ohlasy, za vaši útratu na jarmarku, v  kavárně a u vstupného a přejeme všem krásné Vánoce, tentokráte již v klidu a pohodě doma.

Bobřík informatiky 2023

V listopadu proběhlo národní kolo soutěže Bobřík informatiky. Jedná se o předmětovou soutěž, která je podporovaná Ministerstvem školství. Soutěžící vyplňují online test, ve kterém odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Soutěž probíhala na počítačích v počítačových učebnách školy. Na naší škole organizujeme tuto soutěž od 4. ročníku. Na zpracování 12 otázek testu bylo dáno 40 minut, pouze u Kategorie Mini – 1. stupeň ZŠ – mělo na 12 otázek 30 minut.
V letošním roce 2023 došlo ke změně ve věkových kategoriích, v jejich přiřazení věku žáka. Hranice mezi nimi byly posunuty o rok níže. Proto soutěž byla pro naše deváťáky letos náročnější a pouze 6 soutěžících devátých tříd se stalo úspěšnými řešiteli.

Výsledky soutěže:

Pokračovat ve čtení

Vážení rodiče a milé děti,

v tomto odkazu najdete pestrou nabídku kroužků pro naše žáky včetně kroužků z družiny na tento nový školní rok.

Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 12/2023

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení