Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

75. let výročí naší školy

Náš svět technologií

Letní kurz angličtiny v severní Anglii – léto 2024

Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Vánoční Raduň

Na středu 13.12. jsme pro děti z badatelského kroužku a dívčího klubu připravili exkurzi na zámek v Raduni. Na zámku se nám věnovala kněžna Vanda a při komentované prohlídce jsme se dozvěděli o významu adventu a vánočních zvyků, které dodržovala místní šlechta. Slavnostní vánoční výzdoba jednotlivých pokojů nás okouzlila a naladila na vánoční svátky. Nejvíce nás zaujali slavnostně prostřené stoly s ukázkami tradičních vánočních pokrmů.

Alena Sokolová, Taťána Honajzerová, Lenka Bahenská

V letošním roce jsme se  opět jako třídní celek zapojili do celonárodní výzvy  Pěšky do školy, probíhající v rámci Evropského týdne mobility  v týdnu 18. – 22. 9. Poctivě jsme vyplňovali celý týden, po který soutěž probíhala, požadované  údaje „o chození do školy“  v aplikaci a připojili jsme také několik motivačních videí, jež nám zřejmě dopomohla k celkové výhře v rámci všech  městem zřizovaných opavských škol. Jako vítězové opavské sekce soutěže jsme byli pozváni k převzetí výhry – Poděkování pana primátora a  zároveň částky 3000,– na zážitkové aktivity, kterých si máme v plánu  jako třída společně užít koncem letošního školního roku. V rámci slavnostního přebírání vítězného ocenění jsme byli zároveň pozváni na prohlídku Hlásky, kde nás provedla  paní  Michaela Býmová z odboru rozvoje města Opavy a zároveň nás seznámila  se zajímavostmi o této významné architektonické památce. Přestože jsme na Hlásku vystoupili v polovině listopadu, počasí k nám bylo mimořádně shovívavé a pohled na podzimní slunečné opavské centrum byl doslova fascinující.

Návštěva u hasičů

V pátek 13.10. jsme s dětmi z 5.B navštívili opavské hasiče. V tento den se konal Den požární bezpečnosti a my jsme využili možnost prohlédnout si opavskou hasičskou stanici. Dozvěděli jsme se, co všechno musí hasiči zvládnout, prohlédli jsme si hasičskou výstroj, s napětím jsme sledovali, jak se zachraňují lidé z velké výšky a měli jsme možnost vidět ukázky hašení. Odnesli jsme si spoustu důležitých rad a informací a navíc jsme si to společně užili. 🙂

Devátý ročník je pro každého žáka zásadním mezníkem v rozhodování jakým směrem se ve svém dalším životě vydat, jakou vhodnou profesi do budoucna zvolit. Mnozí žáci již mají vybráno, někteří ještě stále nad výběrem vhodné střední školy, či odborného učiliště váhají a své konečné rozhodnutí nechávají na poslední chvíli. Jedním z míst, které mohou pomoci při rozhodování o budoucí kariéře a výběru střední školy, je Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Opavě, jež naši deváťáci měli možnost  3.10, navštívit. V rámci exkurze byli seznámeni se samotnou činností Úřadu práce, jeho jednotlivými sekcemi, úkoly, kterými se zabývají. Dozvěděli se, s čím vším jim pracovníci ÚP mohou pomoci – počínaje kariérním poradenstvím, nabídkou rekvalifikačních kurzů, možnostech dalšího vzdělávání až po pomoc při hledání profese obecně či změně aktuální profese,  nebo  finanční podporou nejen v době nezaměstnanosti,  ale v obtížných životních situacích, v nichž se mohou ocitnout.  Zkušená odbornice je seznámila s mírou nezaměstnanosti v našem kraji, aktuálně nejžádanějšími profesemi na pracovním trhu, vysvětlila, jak postupovat při výběru budoucí profese, jaká kritéria jsou pro člověka při  samotné volbě povolání důležitá. Budoucí studenti získali přehled o aktuálních podmínkách přijímacího řízení na střední školy, informace o nabídce středoškolského vzdělávání v našem regionu, byla jim poskytnuta řada důležitých rad týkajících se profesního rozvoje. Sami  deváťáci si pak mohli nahlédnout do katalogů jednotlivých povolání a vyzkoušet si některé z počítačových aplikací pomáhajících s volbou povolání– co jimi zvolená pracovní pozice obnáší, jaké je její platové ohodnocení. V závěru byli také pozváni na Veletrh povolání, který je každoročně v Opavě pořádán a jehož se naši žáci 8. a 9. ročníků pravidelně v rámci kariérního poradenství účastní. Ani letos tomu nebude jinak. Věříme, že každý deváťák si  tu „svoji“ střední školu vybere naprosto správně a ke své vlastní spokojenosti.

Třeťáci ve Vitaminátoru

Na poslední červnové pondělí jsme měli domluvenu návštěvu v rodinné firmě Vitaminátor v nedaleké obci Sosnová. Připravili si pro nás program s názvem Sadařův rok. Příjemná lektorka nás na začátku seznámila s historií firmy a způsobem péče o rostliny a rozlehlé pozemky. Při  procházce jsme nahlédli také do části se zvířaty. Některé děti měly poprvé příležitost mít v dlani králíčka a sáhnout si na prase. Děti cestou plnily společně úkoly a v horkém dni si užily také  aktivní odpočinek ve stínu v podobě lanové dráhy.

Po nadšených ohlasech účastníků loňského letního kurzu v Brightonu jsme se rozhodli i v letošním roce znovu kurz angličtiny ve Velké Británii uspořádat. Tentokrát se odehraje na překrásné Anglické riviéře v termínu 19. 8. – 26. 8. 2023.

Zájezd je realizován ve spolupráci s CK  Školní zájezdy, s.r.o., Brno, mobil: 602 766 845, web: www.skolnizajezdy.cz

Základní informace k programu  prostřednictvím EduPage nebo osobním emailem na matusek@zsbnopava.cz, popř. WhatsApp 602 810 408.

Ve čtvrtek 8. a 9. prosince 2022 se žáci osmých tříd vydali na exkurzi do ČOV v Opavě.
Žáci se seznámili s celým technologickým postupem při čistění odpadních vod. Prošli jsme celý čistící proces od nátoku, přes česlovnu, lapač písků, usazovací a dosazovací nádrže, aktivaci, až ke konečnému výtoku vyčištěné vody, která odchází do řeky Opavy.
Dále jsme se seznámili s kalovým hospodařením a zjistili jsme, že kaly se ve vyhnívací nádrži uskladňují, vytváří bioplyn, který se spotřebovává na vytápění a ohřev teplé vody pro celou ČOV. Také jsme se dostali na dispečink, kde jsme viděli, jak celý komplex funguje, je řízen přes počítače, jak se jednotlivé hodnoty provozu aktuálně mění.

Celá akce byla pro žáky velmi přínosná, zejména proto, že na vlastní oči viděli, co se děje s odpadní vodou, a jak celý čistící proces probíhá. Tato exkurze také vhodně doplnila témata probíraná v hodinách chemie o čištění  odpadních vod.

Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 4/2024

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení