boženy němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Cesta dějinami města (7.A)

Mrazivého  rána dne 7. února se naše 7.A vydala směrem k Obecnímu domu, aby se  podrobněji seznámila s dějinami vzniku měst. V interaktivním  programu trvajícím 1,5 hodiny jsme se skrze mnoho zajímavých aktivit dověděli mnohé o tom, jak vznikla města, ve kterém období byla nejvíce v českých zemích zakládána, připomněli jsme si krásné období posledních Přemyslovců a zajímavosti týkající se vedlejší větve Přemyslovců v našem regionu. Při práci s komiksem jsme „domýšleli“, jak by mohly české dějiny pokračovat ve středověku jinak, zjistili jsme, co byly cechy, jaká  městská práva města získávala a jaká řemesla se nejčastěji ve městech praktikovala. Program jsme zakončili společně s paní lektorkou povídáním o nejzajímavějších vystavených exponátech a také jsme se   zastavili u plastického modelu města Opavy a povídali si o založení našeho města. Tentokrát jsme při výuce neseděli  ve školních  lavicích, ale mohli jsme si některé zkušenosti středověkého člověka zažít na vlastní kůži , třeba si obléci část jeho vybavení do bitvy, konkrétně jsme zjistili, jak dokázala být na hlavě těžká kroužková zbroj. Chtěli bychom velice poděkovat opavské kulturní agentuře OKO za zprostředkování programu a milé paní lektorce za laskavý a poutavý výklad.

Ve čtvrtek 8. a 9. prosince 2022 se žáci osmých tříd vydali na exkurzi do ČOV v Opavě.
Žáci se seznámili s celým technologickým postupem při čistění odpadních vod. Prošli jsme celý čistící proces od nátoku, přes česlovnu, lapač písků, usazovací a dosazovací nádrže, aktivaci, až ke konečnému výtoku vyčištěné vody, která odchází do řeky Opavy.
Dále jsme se seznámili s kalovým hospodařením a zjistili jsme, že kaly se ve vyhnívací nádrži uskladňují, vytváří bioplyn, který se spotřebovává na vytápění a ohřev teplé vody pro celou ČOV. Také jsme se dostali na dispečink, kde jsme viděli, jak celý komplex funguje, je řízen přes počítače, jak se jednotlivé hodnoty provozu aktuálně mění.

Celá akce byla pro žáky velmi přínosná, zejména proto, že na vlastní oči viděli, co se děje s odpadní vodou, a jak celý čistící proces probíhá. Tato exkurze také vhodně doplnila témata probíraná v hodinách chemie o čištění  odpadních vod.

KLUB RODIČŮ

Dne 8.12. proběhlo další setkání Klubu rodičů, tentokrát zaměřené pro rodiče žáků 9.tříd. Účastníci se seznámili s aktuálním stavem zaměstnanosti v různých pozicích na trhu práce v našem okrese, získali přehled o perspektivních a neperspektivních profesích v Moravskoslezském kraji. Mohli si tak udělat představu, jakou střední školu bude pro budoucnost jejich dětí výhodná. Výchovná poradkyně rodiče informovala o postupu při přihlašování žáků na střední školy, seznámila je s termíny a náležitostmi přihlášek.

Děkujeme za účast a těšíme se na další společné setkání.

Šesťáci v muzeu

V pátek 2. prosince jsme se žáky 6. A vyměnili prostor třídy za Slezské zemské muzeum a hodinu výchovy k občanství jsme prožili tam. Tématem hodiny byla rodina a expozice v muzeu nás inspirovala k různým pohledům na naše téma. Podle fotografií, které znázorňovaly rodiny v různých obdobích a v různém prostředí, jsme odvozovali, jak se rodina a pohled na ni vyvíjel a měnil. Obrázky míst, kde rodiny žily nás zase nutily přemýšlet, jak nás prostředí ovlivňuje. A jelikož v historii byly rodiny velmi početné, vyzkoušeli jsme si i to, zda umíme všechny členy široké rodiny pojmenovat. Teď v dalším učivu už budeme pokračovat ve třídě, ale do muzea se v rámci projektu Za horizont – kreativní učení ještě podíváme.

 

Sázíme stromy

Začátkem listopadu dvě naše třídy sadily v okolí Zlatníků stromy. Nejprve se projektu zúčastnila 8. A, kterou v půli dne vystřídala 9. B, Obě třídy zasadily 15 stromů. Žáci se seznámili s problematikou rozšiřování zeleně a její důležitosti, získali znalosti o sázení ovocných stromů, které jistě v budoucnu ocení při realizaci na své zahrádce. Dále se žáci seznámili se zero waste filosofií, jako dárek dostali plátěný sáček na nákupy šitý vězenkyněmi opavské věznice a sladkou odměnu na závěr. Všechny účastníky sázení bavilo a všichni moc děkujeme společnosti „Sázíme stromy“ za možnost si tuto práci vyzkoušet.

Halloween

Na den 1. listopadu si třída 9. B připravila pro žáky nižšího stupně Halloweenské aktivity. Přišli v děsivém převleku a děti nižšího stupně postupně plnily různé úkoly na stanovištích od skákání přes příkop, vyrábění netopýra z papíru, halloweenské puzzle, hledání v tajemné krabici, pavučinu, nošení strašidelného oka na lžíci až po dýňový basketbal. Všem jsme rozdali sladké odměny a užili si spolu spoustu zábavy.

Plán školních akcí
Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení