Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Letní kurz angličtiny v severní Anglii – léto 2024
Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Pohádka O perníkové chaloupce

V rámci dramatické výchovy si žáci 6.B připravili představení pohádky O perníkové chaloupce pro naše nejmenší žáčky. Pohádku jim zahráli před vánočními prázdninami, aby je navnadili na čas klidu a pohody. I když byli herci i rekvizitáři po několika představeních značně unaveni, hřál je příjemný pocit z dobře odvedené práce a poděkování dětí, kterým se pohádka moc líbila.

Moc všem účinkujícím děkuji za jejich práci při přípravě pohádky a také za jejich skvělá představení.

Vážení,

v období velkých prázdnin bude naše škola ve spolupráci s CK Školní zájezdy Brno pořádat již třetí ročník letního kurzu angličtiny. Minulé roky jsme navštívili jižní Anglii s městem Londýn, anglickou riviéru, Cornwall a Devon, pro letošní rok jsme vybrali severní Anglii s městy York a Oxford.

Oba předchozí ročníky se velmi vydařily. Počasím, partou skvělých průvodců, řidičů, českých pedagogických pracovníků, výborných anglických učitelů, velmi milých a pečlivě vybraných hostitelských rodin a samozřejmě úžasných dětí, toužících nejen poznávat Anglii, místní zvyky, ale připravených navazovat nová přátelství v rodinách a zdokonalovat se v anglickém jazyce, a to i době prázdnin.

V příloze najdete detailní program zájezdu. V hrubém nástinu na zájemce čeká hlavní náplň – dopolední výuka angličtiny (město York), dále sportovní aktivity (vyzkoušení si typických anglických sportů), Lake District National Park, křídové útesy, přímořské lázeňské město Scarborough, Castle Howard, Oxford.

Termín je vypsán na 10. 8. – 18. 8. 2024.

Kontaktní osobou pro dotazy a informace k přihlášení se do letního kurzu angličtiny v Yorku je na naší škole p. uč. Petr Matušek. Ten bude zároveň jedním z pedagogických pracovníků doprovázející děti po celou dobu zájezdu.

Bližší informace můžete tedy získat na matusek@zsbnopava, osobně při jednání nebo přímo v cestovní kanceláři CK Školní zájezdy Brno (Školní zájezdy, s.r.o., cestovní kancelář, Srbská 3077/53a, 612 00 Brno, www.skolnizajezdy.cz, e-mail: info@skolnizajezdy.cz)

Program letního kurzu angličtiny v severní Anglii – klikněte zde

Vstupy pro letní kurz angličtiny v severní Anglii – klikněte zde

Úvodní slovo dne 6. 12. 2023, patřilo řediteli turnaje Ing. Karlovi Záleskému asi deset minut po deváté hodině. Zpoždění bylo zapříčiněno nezvykle vysokým počtem přihlášených hráčů hned z jedenácti škol. Hra měla dle pokynů pořadatele probíhat švýcarským systémem na sedm kol. Postup do krajského kola zaručovalo pouze umístění na prvních dvou místech v okresním kole. Organizátor kvůli zúžené časové dotaci stanovil všem účastníkům poměrně striktní podmínky, přičemž se mělo hrát bez předem určených přestávek, vyjma těch, které vyplynuly z dříve ukončené hry jednotlivých aktérů. Startovní kolo pro naše zástupce měli obstarat chlapci z týmu „Špekulanti“ z Dolního Benešova. Prvního vítězství krátce po zahájení dosáhl náš kapitán. Nepotřeboval přitom více nežli pět minut. Další dva hráči následovali příklad svého vedoucího a získali plné dva body. K pozoruhodným momentům prvního kola patřila hra čtvrtého z našich hráčů. Punc výlučnosti spočíval také v tom, že se jednalo o nového žáka naší školy. Ovšem svými přesvědčivými výsledky na podzim tohoto roku si rovnou řekl o nominaci na okresní turnaj v šachu. Oprávněnost své účasti měl možnost předvést hned v prvním kole. Pokračovat ve čtení

V letošním roce jsme se  opět jako třídní celek zapojili do celonárodní výzvy  Pěšky do školy, probíhající v rámci Evropského týdne mobility  v týdnu 18. – 22. 9. Poctivě jsme vyplňovali celý týden, po který soutěž probíhala, požadované  údaje „o chození do školy“  v aplikaci a připojili jsme také několik motivačních videí, jež nám zřejmě dopomohla k celkové výhře v rámci všech  městem zřizovaných opavských škol. Jako vítězové opavské sekce soutěže jsme byli pozváni k převzetí výhry – Poděkování pana primátora a  zároveň částky 3000,– na zážitkové aktivity, kterých si máme v plánu  jako třída společně užít koncem letošního školního roku. V rámci slavnostního přebírání vítězného ocenění jsme byli zároveň pozváni na prohlídku Hlásky, kde nás provedla  paní  Michaela Býmová z odboru rozvoje města Opavy a zároveň nás seznámila  se zajímavostmi o této významné architektonické památce. Přestože jsme na Hlásku vystoupili v polovině listopadu, počasí k nám bylo mimořádně shovívavé a pohled na podzimní slunečné opavské centrum byl doslova fascinující.

Přednáška o trestní odpovědnosti

První dvě hodiny ve čtvrtek 9.11. nás ve třídě VIII. A navštívili paní magistra Aneta Čáňová, kurátorka pro děti a mládež z oddělení sociálně-právního oddělení  ochrany dětí a pan  magistr Dušan Beyer, probační úředník, kteří nám přišli vysvětlit, jak se to má s trestní odpovědností žáků základních škol. Během  interaktivní přednášky nám objasnili a vysvětlili mnoho zajímavých pojmů, dověděli jsme se, jak se vlastně dělí trestné činy, seznámili nás s významem  některých pojmů z oblasti trestního práva, přiblížili  význam pojmů pachatel,  zatavili  se u objasňování pojmu mladistvý pachatel a  zmínili rovněž trestní sazbu, která těmto  pachatelům za spáchání trestného činu hrozí.  Podrobně nás seznámili také s rozsahem škod a dopady trestných činů na  psychiku obětí.  Součástí přednášky byla také anonymní prezentace  některých trestných činů, spáchaných  mladistvými pachateli, kdy se žáci pokoušeli  určit jejich závažnost. Přednáška byla vedena velice zajímavým a poutavým způsobem, dětem byly zodpovězeny všechny jejich zvídavé dotazy. Všichni žáci by uvítali  její  další pokračování.  Přednášejícím srdečně děkujeme za zajímavě strávené vyučovací hodiny.

Již tradičně se v polovině října vybraní žáci naší školy zúčastnili na SŠ stavební klání ve stavbě domu z Cheva kostek a nejpevnějšího mostu ze špejlí. O týden později poté bojovali v soutěži Geošifra.

Soutěže „Bridge Builder Game“ se zúčastnilo 20 čtyřčlenných týmů, jejichž úkolem bylo postavit co nejlehčí most ze špejlí, který snese velké zatížení.

Zástupci našich deváťáků ve složení Tomáš V., Ivan P., Daniel Ch., Honza K. se neztratili a obsadili parádní  3. místo.

V  soutěži „Bricks Game“ bylo cílem letošního ročníku postavit z Cheva kostek Addams Family House. Tady naše týmy sice neobsadily vítězné příčky, ale v nabité konkurenci se neztratily. Žáci se umístili na 16. a 21. místě.

V soutěži Geošifra se plnily geodetické úkoly a hledala šifra, na doplňkových stanovištích si žáci vyzkoušeli stavět věž, určit výměru, poměřili si síly v přetahování lanem a pracovali s geodetickou přístrojovou technikou z VŠB-TUO, katedry geodézie a důlního měřictví. Zde se naše dva týmy z devátých ročníku umístily na 14. a 27. místě.

Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Marie Černá a Dagmar Bereiterová

 

Osmáci navštívili Veletrh povolání

Třída  8.A  vyrazila dne 18.10,  na  Veletrh povolání, který pokládáme za skvělou příležitost pro načerpání  cenných  informací  k budoucímu profesnímu zaměření. V letošním roce zde střední školy a zaměstnavatelé představili více než 100 zaměstnání a oborů, jimž by se  v našem regionu mohli žáci naučit  a případně se jim věnovat v rámci zaměstnání ve firmách, podnicích a institucích, či ve svém vlastním podnikáni. Naskytla se jim výborná možnost nahlédnout do světa profesí, jež by je mohly zajímat, a zároveň měli možnost zeptat se odborníků přímo na otázky, které je aktuálně zajímaly. Zástupci středních škol ochotně odpovídali na dotazy týkající se délky, náročnosti studia, nabízených studijních oborů  a možnosti dalšího uplatnění na trhu práce. Součástí prezentace studia na jednotlivých školách byly také konkrétní ukázky toho, co se studenti ve škole při studiu opravdu naučí. A tak se naši kluci a holky ptali přímo studentů, ochutnávali, prohlíželi si výrobky, vyzkoušeli si některé činnosti přímo prakticky na místě. Letošní veletrh se opravdu povedl a osmáci odcházeli doslova nadšení. Možná, že právě dnes si někteří z nich vybrali svoje budoucí zaměstnání.

Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 12/2023

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení