Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Certifikát – 800 stromů pro Opavu

75. let výročí naší školy

Náš svět technologií

Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Akční výzva žákovského parlamentu

V 2. pololetí školního roku se náš žákovský parlament zúčastnil akční výzvy MAP Opavska a Vítkovska zaměřenou na zlepšení školního prostředí a podporu komunitního ducha mezi žáky. MAP podpořila žáky finanční částkou 5000,- Kč.

Žáci žákovského parlamentu se do výzvy vrhli s nadšením, rozhodli se pro výrobu laviček z palet. Museli vytvořit finanční rozpočet a přiložit ruku k opracování, broušení palet, skládání a natírání laviček. Nakonec museli svůj výsledek odprezentovat na konferenci před porotou a žáky dalších škol zapojených do projektu.

Pohled jedné z účastnic konference: Probíhalo to tak, že se nám představila porota. Seznámila nás s pravidly, a potom jsme si poslechly jednotlivé projekty všech škol.  Naší prezentaci vymyslely a představily Sofie a Veronika. Během přestávky pro nás bylo připraveno občerstvení (ovocné špízy, pizza a slazené nápoje).

Akční výzva žákovských parlamentů tak ukázala, že společná snaha a kreativita mohou vést k výraznému zlepšení školního prostředí a posílení komunitního ducha. Těšíme se na další projekty a iniciativy, které přijdou v budoucnosti.

Žáci ŽP

Muzeum břidlice – výuka jinak

Návštěva žáků ZŠ v Muzeu břidlice

Dne 29.5. se žáci 6. a 7. třídy, kteří projevili zájem,  vydali na exkurzi do Muzea břidlice v Budišově nad Budišovkou. Důvod této  návštěvy byl prohloubit jejich zájem o geologii a historii regionu.

Cesta do muzea byla sama o sobě zážitkem, protože vedla malebnou krajinou Moravskoslezských Beskyd. Po příjezdu do muzea byli žáci přivítáni průvodkyní, která je uvedla do fascinujícího světa břidlice. Expozice muzea je velmi interaktivní a zaměřuje se nejen na geologický původ a těžbu břidlice, ale i na její zpracování a využití v každodenním životě.  Žáci si mohli sami vyzkoušet štípání břidlice a vyrobit si malý suvenýr na památku. Součástí expozice byla i multimediální prezentace, která přiblížila historii těžby břidlice v regionu a ukázala, jak tento průmysl ovlivnil místní ekonomiku a společnost. Žáci se dozvěděli o těžké práci horníků, jejich denním životě a podmínkách, ve kterých pracovali.

Návštěva Muzea břidlice byla pro žáky nejen poučná, ale i zábavná. Díky interaktivním prvkům a praktickým ukázkám si mohli lépe představit, jak důležitá byla břidlice pro rozvoj jejich regionu a jak náročná byla její těžba a zpracování. Tento výlet jim poskytl cenné znalosti a zážitky, které si jistě budou pamatovat ještě dlouho.

Alena Sokolová, Lenka Bahenská

Pondělí  20.5. ve třídě  8.B  a pátek 24.5.  v  8. A    proběhl ve znamení sebepoznávání se. Třídy se, rozděleny do dvou rozmanitých skupin, věnovaly pod vedením zkušených lektorů nejrůznějším činnostem – od diskuze po skupinovou práci či vyplňování pracovních listů.  Mimo jiné si  žáci měli možnost v průběhu workshopu  uvědomit , zda se  osobně více orientují na úspěch nebo na chybu, zda je  může chyba/úspěch  někam posunout, jak vnímají, když je někdo pozitivně/negativně ocení, co sami rádi dělají, co jim přináší radost, zda je činnosti, které je baví,  mohou  zároveň někam posunout, jestli je možno se svou  zábavou uživit.   Žáky nadchla společná  práce ve skupinách,  kdy  se zdokonalili  v  dovednosti prosazovat nejen   vlastní názory, ale také naslouchat názorům a potřebám druhých.

Workshop Sebepoznání pro žáky 8. tříd se uskutečnil pod záštitou organizace Místní akční skupina Opavsko z.s. , v rámci projektu MAP Opavsko. Lektorům  Františkovi, Andree a Hance bychom chtěli poděkovat za  příjemnou atmosféru a dvě pohodově  strávená dopoledne.

Ve čtvrtek 23.5.  jsme se společně s paní učitelkou Honajzerovou, paní učitelkou Svozilovou a panem učitelem Sedlářem  v brzkých ranních hodinách vydali na cestu do polské Osvětimi a Krakova. Po dálnici nám cesta ubíhala rychle a  v 8.25  (přesně podle časového plánu)  jsme se  ocitli před samotným koncentračním táborem. Překvapilo nás velké množství zahraničních návštěvníků, kteří spolu s námi čekali v poměrně dlouhých frontách, jež se však díky výborné organizaci brzy zkrátily a my mohli společně se svými průvodci po absolvování důkladné bezpečnostní kontroly vkročit do areálu. Seřídili jsme si sluchátka a začali jsme poslouchat poutavý výklad svých průvodců.   Atmosféra  tábora byla velmi ponurá,  vypravování  profesionálních průvodců bylo navíc  velmi sugestivní, a proto se někteří z nás neubránili silným emocím. Z prvního tábora jsme se zhruba po hodině a půl přesunuli do Osvětimi II. – Birkenau, kde podrobný výklad pokračoval. Rádi jsme tato smutná místa  před polednem opustili a pokračovali dále do Krakova. Zde jsme se prošli kolem královského hradu Wawelu do samotného historického centra, kde jsme se měli možnost porozhlédnout a občerstvit.  Obdivovali jsme středověké uličky města a  zároveň se kochali  jeho překrásnou architekturou. Počasí nám velmi přálo, byl to krásný slunečný den plný skvělých zážitků. Děkujeme organizátorům za vydařený, pohodový výlet.  Žáci VIII. A a VIII.B třídy

Volejbalový turnaj děvčat

V pondělí 29. 4. 2024 se naše děvčata zúčastnila volejbalového turnaje základních škol. Naše skupina se odehrála v tělocvičně Elim. Soupeřkami byla děvčata z Velkých Hoštic a ze ZŠ Vrchní. Všechny týmy bojovaly o každý bod. Nakonec se z vítězství ve skupině radovala děvčata z Velkých Hoštic, na druhém místě se umístily naše holky a na třetím místě se umístily dívky ze ZŠ Vrchní.

Všem moc děkuji za reprezentaci školy, Mgr. Jan Hruška

Ve středu 27.3.  2024 se na Masarykově střední zemědělské škole konalo oblastní kolo soutěže Mladý zemědělec, do níž se žáci v průběhu roku aktivně zapojili. Do oblastního kola postoupili celkem tři soutěžící z osmého ročníku, kteří dosáhli ve školním kole soutěže nejvíce bodů. Žáci měli k dispozici studijní materiály, z nichž čerpali vědomosti nutné ke zdárnému vypracování teoretického testu,a další část soutěže se skládala z části praktické, jejíž součástí byly dovednosti, bez nichž se opravdový zemědělec v praxi neobejde – od poznávání osiva, přes dojení krávy, určování komponentů zemědělských strojů až po dovednosti spojené s ovládáním strojů a zemědělského nářadí. Zatímco soutěžící se doslova potili u plnění poměrně složitých úkolů, pro pedagogický dozor byly připraveny aktivity v podobě exkurze do závodu produkujícího zemědělské stroje – konkrétně Opal Agri v Životicích, jednotliví vyučující nás provedli a dokonale seznámili s možnostmi, které skýtá studium na zemědělské škole – provedli učitele zúčastněných soutěžících nejen učebnami, ale měli možnost  navštívit také  skleníky, prodejnu rostlin, seznámit se s  drobnochovem ve stájích a chlévech a prohlédnout si  dílny, v nichž probíhá technická výuka. Soutěž byla skvěle zorganizována,  děti si odnesly řadu suvenýrů a celý soutěžní den  si všichni maximálně užili, za tento skvělý zážitek bychom chtěli co nejsrdečněji poděkovat. I když naši zástupci do celostátního kola nepostoupili, už se těšíme  na příští ročník této soutěže.

Netradiční dvouhodinovou čtenářskou dílnu si zažili žáci VIII. A třídy ve středu 28.2., kdy nás ve výuce navštívila lektorka paní Petra Hniková Charmite z projektu Místního Akčního Plánu (MAP) rozvoje vzdělávání území Opavska. Společně s dětmi jsme se ponořili do čtení povídky Moje první já, jejíž autorkou je Petra Stará a  která stala se součástí knihy Kapuce od mikiny. Skrze děj povídky jsme se přenesli do  fantastického světa počítačových her a  virtuální reality, plnili jsme zajímavé úkoly a nakonec jsme se společně zamýšleli nad tím, co  a zda vůbec nám konkrétně  hraní her dává, kdy už se z pouhého hraní stává závislost, zda je vůbec možné a za jakých podmínek se zbavit nálepky gamera,  jak se hraní her nepoddávat a nenechat se odtrhnout od reality a plnění si svých povinností.  Společná debata byla velmi zajímavá a přínosná. Chtěli bychom organizátorům projektu poděkovat za velmi inspirativní a obohacující hodinu jazyka českého.

 

Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 4/2024

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení