Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Letní kurz angličtiny v severní Anglii – léto 2024
Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

1 2 3 5
Vánoční Raduň

Na středu 13.12. jsme pro děti z badatelského kroužku a dívčího klubu připravili exkurzi na zámek v Raduni. Na zámku se nám věnovala kněžna Vanda a při komentované prohlídce jsme se dozvěděli o významu adventu a vánočních zvyků, které dodržovala místní šlechta. Slavnostní vánoční výzdoba jednotlivých pokojů nás okouzlila a naladila na vánoční svátky. Nejvíce nás zaujali slavnostně prostřené stoly s ukázkami tradičních vánočních pokrmů.

Alena Sokolová, Taťána Honajzerová, Lenka Bahenská

Stezka odvahy

Dne 7. listopadu ve večerních hodinách se naše škola proměnila ve scénu dobrodružství a odvahy, když žáci vstoupili na Stezku Odvahy. Akce měla za cíl povzbudit každého žáka k překonání svého vlastního strachu a přemožení osobních výzev a poznat školu trochu z jiné strany. Stezka byla plná různorodých a náročných překážek, které si připravili žáci školního parlamentu. Bylo dojemné sledovat, jak se naše žáci postupně přeměňovali z nervózních jedinců na odvážné bojovníky, kteří čelí výzvám s úsměvem a odhodláním.

Postřehy organizátorů: Mám dojem, že tento rok se nám na Stezku odvahy povedla lépe než minulý rok, byl zábavnější a strašidelnější. Přišlo více lidí než jsme očekávali, za což jsme vděčni a děkujeme lidem, kteří dorazili. Tento rok se nám dokonce podařilo vybrat s bufetem nějaké peníze, takže můžeme na příští akci zase připravit něco zajímavého a zábavného

Žáci školního parlamentu

Veletrh povolání Opava 2023

I v letošním roce připravila Okresní hospodářská komora Opava ve spolupráci s Úřadem práce ČR pro  žáky a jejich rodiče Veletrh povolání Opava. Akce proběhne ve dnech 18. a 19. října 2023 opět v prostorách Víceúčelové haly Opava a jejím bezprostředním okolí. Vystavovat letos bude 36 středních škol a více než 50 zaměstnavatelů z Opavska a okolí. Návštěva veletrhu je vhodná nejen pro žáky devátých, ale také osmých tříd.

Stejně jako v předešlých ročnících, i letos bude pro školy, které přijíždějí z okolí Opavy zajištěna kyvadlová doprava.

Součástí veletrhu  je také ON-LINE setkání zaměřené na kariérové poradenství (pro žáky, jejich rodiče) – jak podporovat dítě při volbě povolání 5. 10. 2023 od 16:00 na Google Meet.Na akci se můžete přihlásit prostřednictvím QR kódu uvedeného v pozvánkách a na plakátech. Medailonky vystupujících a témata, o kterých budou hovořit naleznete na www.veletrhpovolani.cz

Astronomická olympiáda

Galerie obsahuje celkem 8 obrázků.

Astronomická olympiáda je předmětovou soutěží z oboru astronomie a příbuzných oborů, která je určena pro žáky základních a středních škol. Cílem olympiády je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst. Astronomická olympiáda probíhá ve třech základních kolech – školním, korespondenčním a celorepublikovým finále. Na naší škole se zúčastnilo necelých 30 žáků školního kola, ze kterého do korespondenčního postoupilo 14. Zde byl nejúspěšnější Cyril Dvořák, který se probojoval do celorepublikového finále, které proběhlo v pátek 26. 5. 2023 ve spolupráci s Planetum v Praze. Ve své kategorii FG končil na krásném 11. místě. Moc gratulujeme a přejeme i další úspěchy.

V pátek 26.5 2023 se žáci 8. ročníku zúčastnili exkurze do Památníku v Osvětimi, který v období 2. světové války sloužil jako největší nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor. Žáci si na místech, kde našlo smrt přes milion lidí různé národnosti, především Židů, připomněli to, co už znali z hodin dějepisu. Procházeli místa, kde byli lidé vystavováni těm nejkrutějším trestům, byli využíváni k otrocké práci a nakonec po tisících vražděni v plynových komorách. Děti si tak mnohem lépe dokázaly představit hrůzy, které zde lidé museli prožít.

V tomto školním roce jsme se v návaznosti n péči o naši lidickou hrušeň zúčastnili mezinárodní vědomostní soutěže Lidice pro 21. století vyhlašované Památníkem Lidice, Ústavem pro studium totalitních režimů Praha a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.

V obrovské konkurenci několika tisíc zúčastněných ze 135 škol se do finále probojovaly i dvě žákyně naší školy Ema Vaňková z 8.B a Klára Hrušková z 9.B. Velikým úspěchem je absolutní vítězství Emy Vaňkové v mladší kategorii, která nejlépe zvládla jak vědomostní test, tak i napsání eseje.

Obě děvčata se ve čtvrtek 25.5. v Centru současného umění DOX v Praze za přítomnosti významných osobností zúčastnily slavnostního vyhlášení výsledků a předání ocenění.

Gratulujeme

KLUB RODIČŮ

Dne 8.12. proběhlo další setkání Klubu rodičů, tentokrát zaměřené pro rodiče žáků 9.tříd. Účastníci se seznámili s aktuálním stavem zaměstnanosti v různých pozicích na trhu práce v našem okrese, získali přehled o perspektivních a neperspektivních profesích v Moravskoslezském kraji. Mohli si tak udělat představu, jakou střední školu bude pro budoucnost jejich dětí výhodná. Výchovná poradkyně rodiče informovala o postupu při přihlašování žáků na střední školy, seznámila je s termíny a náležitostmi přihlášek.

Děkujeme za účast a těšíme se na další společné setkání.

1 2 3 5
Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 12/2023

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení