Dne 7.12. a 24.1. proběhlo další setkání Klubu rodičů, tentokrát zaměřené pro rodiče žáků 9.tříd. Setkání bylo organizováno s cílem poskytnout rodičům prostor k výměně názorů a zkušeností týkajících se přijímacích zkoušek na střední školy, procesu přihlašování na střední školy a vývoje na trhu práce. Výchovná poradkyně rodiče informovala o postupu při přihlašování žáků na střední školy, seznámila je s termíny a náležitostmi přihlášek a s novým systémem pro podání přihlášek GIPSY.CZ, také poskytla užitečné tipy a doporučení ohledně výběru vhodného studijního programu a strategií pro úspěšné absolvování přijímacích zkoušek.

Děkujeme za účast a těšíme se na další společné setkání.