Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Letní kurz angličtiny v severní Anglii – léto 2024
Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Vandalismus

V pondělí 16.10. přišli mezi děti pátých tříd Mgr. Aneta Čáňová, sociální pracovnice a kurátorka pro děti a mládež z OSPOD Opava a Bc. Marek Dýčka, tiskový mluvčí Městské policie Opava. S dětmi si povídali o tom, co to Oddělení sociálně-právní ochrany dětí je a čím se zabývá. Popsali dětem náplň práce Městské policie a hlavně dlouho diskutovali o problému s názvem „vandalismus“. Děti dobře věděly, co všechno mezi vandalismus patří, uměly říct příklady tohoto chování, které vídají ve svém okolí a zajímaly se o to, jak bývají tyto projevy potrestány. Zjistily, že také dětem mohou být za toto chování uděleny různé formy trestu. Myslíme si, že nám tato setkávání a besedy s odborníky pomáhají nevhodným projevům u dětí a dospívajících předcházet.

Návštěva u hasičů

V pátek 13.10. jsme s dětmi z 5.B navštívili opavské hasiče. V tento den se konal Den požární bezpečnosti a my jsme využili možnost prohlédnout si opavskou hasičskou stanici. Dozvěděli jsme se, co všechno musí hasiči zvládnout, prohlédli jsme si hasičskou výstroj, s napětím jsme sledovali, jak se zachraňují lidé z velké výšky a měli jsme možnost vidět ukázky hašení. Odnesli jsme si spoustu důležitých rad a informací a navíc jsme si to společně užili. 🙂

Policie mezi dětmi

V pondělí 2.10. zavítal mezi naše čtvrťáky a páťáky policista prap. Michal Sitmalidis, který děti seznámil s náplní práce Policie ČR. Žáci se dozvěděli o tom, na jaká oddělení se policie dále rozděluje a co všechno musí příslušníci Policie ČR řešit. Děti také během besedy získaly odpovědi na spoustu zvídavých otázek a mohly si zblízka prohlédnout a vyzkoušet některé části policejní výstroje a výzbroje.

Tato část besedy sklidila, dle očekávání, největší úspěch. 🙂

V pondělí 16. 1. byla pro žáky pátých tříd připravena přednáška na téma vandalismus a trestná činnost. Strážníci z Městské policie v Opavě  žáky seznámili také s prací orgánu OSPOD. Na základě mnoha dotazů bylo zřejmé, že děti nejsou ke konání trestné činnosti  lhostejné, zajímaly se o postihy a mnoho dalších podrobností s tímto tématem souvisejících.

Daktyloskopie na naší škole

Ve středu 11. 1. naši školu navštívil kriminalista Libor Gratza a vyprávěl našim žákům o kriminalistické metodě daktyloskopii. Dozvěděli jsme se, co to jsou papilární linie na našich rukou a konečcích prstů, prohlédli jsme si skutečné daktyloskopické předměty a potom jsme si zhotovili vlastní otisky. Tato beseda byla velmi poučná a všem se líbila.

V úterý 3. 1. do naší školy zavítal doc. PhDr. René Szotkowski, Ph.D., který si pro rodiče našich žáků připravil přednášku na téma „Nebezpečí internetu“.

Přednáška se uskutečnila v rámci „Klubů rodičů“ a byla zaměřena především na bezpečnost dětí v online prostředí. Nejen rodičům, ale také jejich dětem, doporučujeme webové stránky

https://www.e-bezpeci.cz/, které se velmi erudovaně, srozumitelně a výstižně danou problematikou zabývají. Mimo dalších materiálů je zde nabízena ke stažení zdarma také kvalitní a přehledná elektronická příručka Bezpečné chování na internetu pro kluky a pro holky.

Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 12/2023

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení