Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

75. let výročí naší školy

Náš svět technologií

Letní kurz angličtiny v severní Anglii – léto 2024

Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

V úterý 20. února do naší školy zavítal mjr. Mgr. Radek Kubánek, policista z opavského oddělení PČR, který si pro rodiče našich žáků připravil přednášku na téma „Nebezpečí návykových látek“.

V průběhu přednášky se rodiče seznámili s problematikou zneužívání návykových látek dětmi a mladistvými a získali spoustu aktuálních informací k danému tématu. Mimo jiné se diskutovalo o kratomu, HHC, CBD, nikotinových sáčcích a také např. o žvýkacím tabáku. Všechny tyto látky a výrobky, jež je obsahují, se bohužel mezi dětmi objevují čím dál častěji. Všichni účastníci byli s přednáškou velice spokojeni a věřím, že si z našeho společného setkání odnesli mnoho nových poznatků a poučení.

Ve čtvrtek 2.11. jsme se, již tradičně, setkali s cestovateli Jiřím a Alenou Márovými. Tentokrát se s nimi žáci 5.A, 5.B a 4.B „vydali na cesty“ po Španělsku a Portugalsku. Dozvěděli se mnoho zajímavého o kultuře, architektuře, přírodě i obyvatelích těchto dvou zemí Pyrenejského poloostrova. Zhlédli zajímavá videa z věhlasných fotbalových stadiónů, přírodních parků a rezervací, seznámili se s podobou španělského flamenca i s podstatou kontroverzních býčích zápasů.

Dopoledne plné poutavého vyprávění, laskavého humoru a spousty zážitků se dětem velmi líbilo. Všichni se moc těšíme na příští setkání. 🙂

S knížaty u stolu

Dnes žáci 5.B v Obecním domě „hodovali“ společně se středověkými knížaty. Dozvěděli se, jak se v této době stolovalo, seznámili se s některými pokrmy a jejich přípravou a také ochutnali obilniny připravené rozličnými způsoby. Dále si prohlédli několik druhů nádobí a kuchyňských pomůcek, které se ve středověku používaly a hlavně společně pátrali, zkoumali a objevovali středověké „kulinářské umění“.

V dávné historii se na chvíli ocitli nejen díky tomu, že ochutnali dávné pokrmy, ale také proto, že si mohli vyzkoušet středověkou kroužkovou kuklu a stát se tak, alespoň na chvíli, středověkými rytíři.

Vandalismus

V pondělí 16.10. přišli mezi děti pátých tříd Mgr. Aneta Čáňová, sociální pracovnice a kurátorka pro děti a mládež z OSPOD Opava a Bc. Marek Dýčka, tiskový mluvčí Městské policie Opava. S dětmi si povídali o tom, co to Oddělení sociálně-právní ochrany dětí je a čím se zabývá. Popsali dětem náplň práce Městské policie a hlavně dlouho diskutovali o problému s názvem „vandalismus“. Děti dobře věděly, co všechno mezi vandalismus patří, uměly říct příklady tohoto chování, které vídají ve svém okolí a zajímaly se o to, jak bývají tyto projevy potrestány. Zjistily, že také dětem mohou být za toto chování uděleny různé formy trestu. Myslíme si, že nám tato setkávání a besedy s odborníky pomáhají nevhodným projevům u dětí a dospívajících předcházet.

Návštěva u hasičů

V pátek 13.10. jsme s dětmi z 5.B navštívili opavské hasiče. V tento den se konal Den požární bezpečnosti a my jsme využili možnost prohlédnout si opavskou hasičskou stanici. Dozvěděli jsme se, co všechno musí hasiči zvládnout, prohlédli jsme si hasičskou výstroj, s napětím jsme sledovali, jak se zachraňují lidé z velké výšky a měli jsme možnost vidět ukázky hašení. Odnesli jsme si spoustu důležitých rad a informací a navíc jsme si to společně užili. 🙂

Cesta dějinami města

V pondělí 9.10. se děti z 5.B vydaly na pomyslnou cestu napříč historií města Opavy. Opavská kulturní organizace OKO si pro žáky opavských škol připravila edukační program, ve kterém se žáci dozvěděli mnoho zajímavého o vývoji našeho města v průběhu několika století. Seznámili se s podobou Opavy ve středověku, zjistili, kdo městu vládl, jakými řemesly se tehdejší obyvatelé nejčastěji živili, jak Opava vlastně vypadala a jak se asi kdysi v našem městě žilo. Kromě poslechu informací, které jim předala paní lektorka, plnili také různé úkoly. Program se určitě vydařil a dětem se v krásných prostorách Obecního domu líbilo.

Policie mezi dětmi

V pondělí 2.10. zavítal mezi naše čtvrťáky a páťáky policista prap. Michal Sitmalidis, který děti seznámil s náplní práce Policie ČR. Žáci se dozvěděli o tom, na jaká oddělení se policie dále rozděluje a co všechno musí příslušníci Policie ČR řešit. Děti také během besedy získaly odpovědi na spoustu zvídavých otázek a mohly si zblízka prohlédnout a vyzkoušet některé části policejní výstroje a výzbroje.

Tato část besedy sklidila, dle očekávání, největší úspěch. 🙂

Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 4/2024

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení