Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Certifikát – 800 stromů pro Opavu

75. let výročí naší školy

Náš svět technologií

Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Nejlepší žáci školy

2024Veronika Jarošová, 9.B – Verča je po celou dobu školní docházky premiantkou třídy. Své nadání, zejména v přírodních vědách uplatnila také v mnoha soutěžích, ve kterých dosahovala vynikajících úspěchů, jak v rámci okresu, tak při postupu do krajských kol. Získala např. 2. místo v okresním kole biologické olympiády, 3. místo v přírodovědné soutěži Zlatý list, 2. místo v přírodovědné soutěži Mendelova gymnázia; postoupila do regionálního kola v soutěži Hledáme nejlepšího mladého chemika v ČR, do krajského kola Chemické olympiády a astronomické olympiády. S nadšením se pravidelně účastní také soutěže mladých zdravotníků, geošifry, mladých zoologů, vyzkoušela si i sportovní soutěže jako např. trojboj nebo městský biatlon. Dvakrát se účastnila celostátního kola školních časopisů, protože je také součástí redakčního týmu časopisu Podlavičník a po městě již několik let jezdí trolejbus Želvík, který zdobí Verčin obrázek. Veronika je také členkou žákovského parlamentu a podílí se na realizaci nápadů a akcí pro školu. 

2023 – Klára Hrušková, 9.B – Klárka po celou dobu školní docházky vykazuje průměr 1.0. Má mimořádný všeobecný přehled, jak v humanitních, tak v přírodovědných oblastech. Je všestranně nadaná a aktivní. Absolvovala desítky vědomostních i uměleckých soutěží, ve kterých dosahovala vynikajících úspěchů, jak v rámci okresu, tak při postupu do krajského kola. Např. „Ukaž, co umíš“, Zlepši si techniku“, „Bobřík informatiky“, „Dějepisná olympiáda“, „Přírodovědná soutěž Mendelova Gymnázia“, „Výtvarníci ZUŠ oživují město“, „Bezručova Opava“.
V tomto školním roce ji čekají ještě tři olympiády – z českého jazyka, dějepisu a fyziky a vědomostní soutěž Lidice pro 21. století. V budoucnu by se ráda stala učitelkou českého jazyka a historie.

2022 Anastasiia Shehda, 9.A – Nastia k nám do školy přišla z Ukrajiny, 1. září, před čtyřmi lety. Ačkoliv jí jazyk zpočátku dělal problémy, dokázala zabojovat a už na konci druhého pololetí dosáhla vyznamenání, které si udržela doposud. V tomto školním roce si troufla dokonce i na středoškoláky a v olympiádě ruského jazyka pro cizince v rámci Moravskoslezského kraje zvítězila a reprezentovala náš kraj v celostátním kole, kde skončila na krásném 5. místě. Nastia miluje Opavu a chtěla by v budoucnu žít a pracovat v ČR. Jejím životním cílem je stát se advokátkou a pomáhat lidem v těžkých životních situacích. Už nyní se zapojila do pomoci ukrajinským uprchlíkům.

2022 – Marek Ott, 9.A – Marek je po celou dobu školní docházky premiantem s mimořádným zájmem o humanitní předměty. Je milý, komunikativní a zodpovědný. Jeho velkou předností je všeobecný přehled a znalosti, kterých využívá při zapojení do vědomostních soutěží. Je velmi aktivní a jeho výraznou vlastností je ochota spolupodílet se na školních projektech i v rámci svého volného času. Marek by se v budoucnu rád stal učitelem anglického jazyka a historie. Ve volném čase se kromě hry na housle věnuje skautské činnosti, kde se prvním rokem zapojuje také do vedení mladších chlapců.

2021Martin Šlejmar, 9.A – Martin je po celou dobu školní docházky vynikajícím žákem s mimořádným zájmem o humanitní i přírodní vědy. Školu úspěšně reprezentoval v zeměpisné a biologické olympiádě a olympiádě z angličtiny. V tomto školním roce zvítězil v okresním kole olympiády z jazyka českého a úspěšně reprezentoval školu v krajském kole. Ve svém volném čase se věnuje hře na klavír, letos absolvuje již 7. ročník ZUŠ, umělecké fotografii se zaměřením na historické památky, studiu španělštiny a angličtiny, mnoho času tráví studiem odborné literatury a rád si přečte kvalitní knížku z oblasti fantasy. Je skromný, vždy ochotný pomoci, svědomitý, brilantně se vyjadřuje a za všech okolností vystupuje jako dokonalý gentleman.

2020 Filip Ruský, 9.A –  Filip úspěšně školu reprezentuje v soutěžích vědomostních a dovednostních. Ve školním roce 2019/2020 se se svým týmem umístil na prvním místě v soutěži Bridge Builder Game. Skvěle se umístil i v okresním kole Dějepisné olympiády. V soutěži Mladý chemik se zařadil mezi nejlepší řešitele. Aktivně je zapojen do dějepisného projektu Příběhy našich sousedů. V rámci tohoto projektu natáčel Filip se svým týmem životní příběh člověka, který byl v dětství vězněn v koncentračním táboře Terezín. Po studiu na střední škole by se Filip rád věnoval studiu na Technické univerzitě v Ostravě.

2019František Jaroš, 9.B – František vytvořil aplikaci na školních webových stránkách, jejímž prostřednictvím lze sledovat stáří stromu, který žáci školy zasadili ke stému výročí vzniku republiky. Vytvořil rezervační systém, jehož prostřednictvím si rodiče školy rezervují vstupenky na vánoční besídku a školní ples. Účastní se akcí školy, pořizuje fotografie, natáčí akce a následně zpracovává videa. Sám si připravuje pokusy do fyziky a chemie, které prezentuje třídě. Je vždy ochoten poradit s problémy s počítači a ve svém volném čase ochotně pomáhá s údržbou výpočetní techniky ve škole.

2018 – Michaela Valtrová, 8.B – za výborné výsledky po celou dobu školní docházky, dosahování předních míst v soutěžích, zodpovědnost, snahu, ochotu a píli.

2017Kateřina Michalisková, 9.A – za založení a vysílání školní televize Božka Zprávy, aktivní přístup na olympiádách a soutěžích, za výborné výsledky ve studiu, snahu, ochotu a píli.

2017Jiří Heralt, 9.A – za založení a vysílání školní televize Božka Zprávy, úspěchy v soutěžích, ochotu a píli.

2016Tomáš Kurka, 9.B – za výborné studijní výsledky, ochotu, svědomitost, kytarový doprovod pěveckého sboru a úspěchy v soutěžích.

2015Veronika Urbancová, 9.A – za velmi dobré studijní výsledky po celou dobu školní docházky, za aktivní přístup a ochotu při organizování různých akcí školy.

2014Marie Solná, 9.B – za vynikající studijní výsledky po celou dobu  školní docházky, vynikající umístění v několika školních soutěžích, ochotu a pomoc při organizování různých akcí.

2013Hana Rychtarová, 9.B – za vynikající studijní výsledky po celou dobu  školní docházky, výborné výsledky v soutěžích, ochotu a aktivitu.

2012 Matěj Mik, 9.A – za vynikající studijní výsledky po celou dobu školní docházky a výborné výsledky v soutěžích, zejména matematických, v anglickém jazyce a basketbalu.

2011 Kristýna Musilová, 9.B – za výborné studijní výsledky, ale také vynikající výsledky v počítačových soutěžích a pomoc při organizování mnoha školních akcí např. Všudybýlek, moderování besídky a další.

2010 Adéla Solská , 8.A – za vynikající úspěchy v plavání (opavský plavecký talent), ctižádost, pracovitost a výborné výsledky ve studiu.

2009 Alice Petlachová , 9.B – za všestrannost – úspěchy v soutěžích, pracovitost, ctižádost i výborné výsledky ve studiu.

2008 Vendula Čermáková, 9.A – za mimoškolní činnost a životní optimismus.

2007 Karolína Martínková a Daniela Škrobánková, 9.B – za úspěchy v soutěžích, práci pro školní časopis a vynikající výsledky ve studiu po celou dobu školní docházky.

2006 Karolína Martínková, 8.B – za úspěchy v soutěžích, práci pro školní časopis a vynikající výsledky ve studiu.

Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 4/2024

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení