boženy němcové 2
Zkoumavé čtení

Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

NNTB – Nenech to být

Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Nenech to být!

Klikni zde!

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Žákovský parlament

Jazyková škola HELLO – partner školy
Pro páťáky

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2020/2021

Termín a místo konání jednotných testů:

 • Jednotné přijímací zkoušky se budou konat 9. června 2020.

Jednotná přijímací zkouška se koná pouze v jednom termínu.

 • zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit
 • škola uvedená na přihlášce v druhém pořadí, obdrží výsledky uchazeče z tohoto termínu

Obsah a forma přijímací zkoušky

Obsah i forma přijímací zkoušky zachovány tak, jak je definuje školský zákon, tedy odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání a nemění se ani ředitelem školy dříve stanovená kritéria či předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání. Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Vyhodnocování přijímacího řízení

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky. V případě náhradního termínu do 4 kalendářních dnů po dni konání náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky.

Ředitel stanoví pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. U přijatých uchazečů oznamuje rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.

 • Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.
 • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Zápisový lístek:

 • slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole
 • budou vydávány na naší škole první týden výuky na škole
 • musí být doručeny (doporučeně či osobně) na danou střední školu, kde byl žák přijat, nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. 
 • musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem

Ztráta zápisového lístku:

Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce.

Doporučené odkazy:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

https://www.statniprijimacky.cz/

https://www.kampomaturite.cz/jak-se-dostat-na-stredni-skolu/

Plán akcí na leden 2021

23. 12. St – 3.1. Ne

 • Vánoční prázdniny

od 4. 1. Po

 • Prezenční výuka pro 1.a 2.třídu
 • Distanční výuka pro ostatní třídy