boženy němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Pro páťáky

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2024/2025

 

Žáci nahlásí svůj zájem v průběhu ledna třídnímu učiteli, výchovný poradce v průběhu února připraví přihlášky. Přihlášku rodič i žák podepíše a odevzdá na střední škole do 1.března 2023.

Termín konání jednotných testů:

16.dubna 2024

17.dubna 2024

(náhradní termín 29. – 30. dubna 2023)

Obsah a forma přijímací zkoušky

Obsah i forma přijímací zkoušky zachovány tak, jak je definuje školský zákon, tedy odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání a nemění se ani ředitelem školy dříve stanovená kritéria či předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání. Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Zápisový lístek:

  • slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole
  • budou vydávány na naší škole – žák nebo rodič zažádá u výchovného poradce
  • musí být doručeny (doporučeně či osobně) na danou střední školu, kde byl žák přijat, nejpozději do 5 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. 
  • musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem

Ztráta zápisového lístku

Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce.

Doporučené odkazy:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

https://www.statniprijimacky.cz/

Plán školních akcí
Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení