Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Náš svět technologií

Letní kurz angličtiny v severní Anglii – léto 2024

Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Pro deváťáky

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Podrobné informace ohledně PZ najdete na stránkách Rodiče – Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz).

Pokud byste si ještě chtěli něco ujasnit nebo poradit, spojte se s výchovnou poradkyní Lenkou Bahenskou. S rodiči, kteří přišli na Klub rodičů, jsme se domluvili na schůzce v lednu, kde znovu vše probereme.

STRUČNÉ INFO:

Přihlášky

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy:

 • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA).
  Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému.
 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první.

Termín podání:

 • obory s talentovou zkouškou a konzervatoře – 30. listopadu 2023
 • obory vzdělávání bez talentové zkoušky –  od 1.února do 20.února 2024

Přijímací zkoušky

Je zachován princip, že každý uchazeč má právo konat JPZ dvakrát. Školy pro konání JPZ budou určeny systémem. Informaci o místu a čase konání JPZ i školní přijímací zkoušky získá uchazeč z pozvánky zaslané ředitelem střední školy.

Do 31. ledna 2022 – ředitelé škol vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení, tzn. že stanoví kritéria rozhodnutí o přijetí uchazečů na danou školu. Doporučujeme pravidelně sledovat informace na webu střední školy, na kterou se žák hlásí.

Jednotná přijímací zkouška JPZ – se skládá z písemných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky. Pokud se budete hlásit na dva obory s JPZ, zkoušku budete konat dvakrát a z těchto dvou konaných zkoušek se bude počítat vždy ten lepší výsledek. Testy se vyplňují jen černou nebo modrou propisovací tužkou, fixy a gumovací pera jsou zakázána. U testů z matematiky můžete ještě navíc použít tužku a rýsovací potřeby. Je zakázáno používat také jakékoli slovníky, pravidla českého pravopisu, kalkulačku a matematicko-fyzikální tabulky.

Termíny:

 • 1. termín – 12.dubna 2024
 • 2. termín – 15. dubna 2024
 • Náhradní termín – 29. -30. dubna 2024

Školní přijímací zkouška ŠPZ – o této zkoušce rozhoduje ředitel školy dané školy (Na většině škol se nekoná). Veškeré informace bývají na stránkách daných škol nebo v Atlasu školství.

Talentovaná přijímací zkouška TZ – jedná se o typ zkoušky, která se koná např. na sportovních gymnáziích, konzervatoří či jinak umělecky zaměřených oborech. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna 2023 do 15. ledna 2023. Do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 22023. Přesné termíny naleznete na webových stránkách škol.

Omluva. Může se stát, že se ze závažných důvodů nebudete moci k přijímací zkoušce dostavit. V takovém případě je ale nutné, abyste neúčast písemně omluvili, a to nejpozději do 3 pracovních dnů. Omluva se adresuje přímo řediteli střední školy. Uchazeč má pak právo konat přijímací zkoušku v náhradním termínu. Stejným způsobem probíhá i proces omluvení u ŠPZ.

Důležité změny:

 • Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání!
 • Určení priority jednotlivých škol:
  • Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.
  • Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.
  • Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.
 • Pokud je již podána přihláška do oborů s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2023, doplníte do pořadí dle priority i tyto obory vzdělání.

Přihláška a další formuláře budou po vydání ministerstvem ke stažení od cca 10. ledna 2024.

 • Známky na vysvědčení již nemusí být povinným kritériem pro přijetí na SŠ. Pokud ano, přikládá se kopie vysvědčení k přihlášce jako příloha.
 • Odvolání – bude se psát jen ve výjimečných případech (např. špatně spočítané body u školní zkoušky, nějaká technická závada, …). Žáci budou automaticky přijati na školy podle pořadí, které si zapsali na přihlášce. Tzn. že SŠ automaticky naplní třídy a nebude mít smysl psát odvolaní z důvodu uvolnění místa.
 • Zápisový lístek – zrušený

Další důležitá data 1. kola

 • 10., 13. a 14. května 2024 – nahlížení do spisu
 • 15. května 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a v informačním systému)

 

2.kolo přijímacích zkoušek

Pokud se žák nedostane na žádnou SŠ v prvním kole, čeká na vyhlášení 2. kola, kde si znovu může podat až 3 přihlášky.

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z 1. kola.

Termín zahájení 2. kola20. května 2024 – zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou v jednotlivých oborech vzdělání

Termín podání přihlášek do 2. kolado 24. května 2024

Další důležité data

 • 18., 19. a 20. června 2024 – nahlížení do spisu
 • 21. června 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky
Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 4/2024

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení