boženy němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Zkoumavé čtení

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

NNTB – Nenech to být

Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Nenech to být!

Klikni zde!

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Pro deváťáky

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Přihlášky

Přihláškou se rozumí jednotný formulář vydaný ministerstvem školství. Získáte ji od výchovného poradce. Přihláška musí být vlastnoručně podepsána uchazečem a zákonným zástupcem. Tento rok součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Termín podání:

 • obory s talentovou zkouškou a konzervatoře – 30. listopadu 2020
 • obory vzdělávání bez talentové zkoušky – 1. března 2021

Přijímací zkoušky

Je zachován princip, že každý uchazeč má právo konat JPZ dvakrát (mimo obory vzdělání víceletých gymnázií), v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Pokud má uchazeč na přihlášce uvedenu školu, která JPZ nekoná (buď z důvodu konání pouze školní přijímací zkoušky nebo z důvodu nekonání přijímací zkoušky vůbec), koná uchazeč JPZ v obou termínech na té škole uvedené v přihlášce, která JPZ koná. Informaci o místu a čase konání JPZ i školní přijímací zkoušky získá uchazeč z pozvánky zaslané ředitelem školy nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky.

Do 31. ledna 2021 – ředitelé škol vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení, tzn. že stanoví kritéria rozhodnutí o přijetí uchazečů na danou školu – jednotná přijímací zkouška (JPZ) nebude tento rok povinnou součástí přijímacího řízení. Pokud ředitel rozhodne, že se JPZ nekoná, musí se konat školní přijímací zkouška (ŠPZ).

Doporučujeme pravidelně sledovat informace na webu střední školy, na kterou se žák hlásí.

Jednotná přijímací zkouška JPZ – se skládá z písemných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky. Pokud se budete hlásit na dva obory s JPZ, zkoušku budete konat dvakrát a z těchto dvou konaných zkoušek se bude počítat vždy ten lepší výsledek. Testy se vyplňují jen černou nebo modrou propisovací tužkou, fixy a gumovací pera jsou zakázána. U testů z matematiky můžete ještě navíc použít tužku a rýsovací potřeby. Je zakázáno používat také jakékoli slovníky, pravidla českého pravopisu, kalkulačku a matematicko-fyzikální tabulky.

Termíny:

 • 1. termín – 3. května 2021
 • 2. termín – 4. května 2021
 • Náhradní termín – 2. – 3. června 2021

Školní přijímací zkouška ŠPZ – o této zkoušce rozhoduje ředitel školy dané školy (Na většině škol se nekoná). Veškeré informace bývají na stránkách daných škol nebo v Atlasu školství.

Talentovaná přijímací zkouška TZ – jedná se o typ zkoušky, která se koná např. na sportovních gymnáziích, konzervatoří či jinak umělecky zaměřených oborech. Přesné termíny naleznete na webových stránkách škol.

Požadavky na přijímací zkoušky se mohou lišit v závislosti na řediteli dané školy. Proto, abyste se o těchto požadavcích dozvěděli co nejdříve, je dobré sledovat webové stránky dané školy, kde by se veškeré informace měly objevit, popřípadě pak školu kontaktovat a na konkrétní dotazy se doptat.

Může se stát, že se ze závažných důvodů nebudete moci k přijímací zkoušce dostavit. V takovém případě je ale nutné, abyste neúčast písemně omluvili, a to nejpozději do 3 pracovních dnů. Omluva se adresuje přímo řediteli školy. Uchazeč má pak právo konat přijímací zkoušku v náhradním termínu. Stejným způsobem probíhá i proces omluvení u ŠPZ.

Odvolání

Pokud jste se na střední školu nedostali, máte možnost se proti rozhodnutí do 3 pracovních dnů písemně odvolat. Nejlepší je odvolání doručit osobně a nespoléhat se na poštu. Jak by mělo odvolání vypadat, není nikde přesně stanoveno, většinou ale naleznete vzor na webových stránkách dané střední školy.

Zápisový lístek

 • Do 30. 4. 2021 – žáci ZŠ, kteří podali přihlášku na obor vzdělávání bez talentové zkoušky, obdrží zápisový lístek

Slouží k potvrzení vašeho úmyslu stát se žákem příslušného oboru dané střední školy. Na své základní škole obdržíte pouze jeden zápisový lístek. Zápisový lístek na příslušnou školu je nutné doručit nejpozději do 10 pracovních dnů, a to ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává na základě písemné žádosti orgán, který jej vydal, náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče, že původní zápisový lístek uchazeč neuplatnil ani neuplatní ve střední škole. Vzhledem k tomu, že žádost o vydání náhradního zápisového lístku musí být opatřena podpisem uchazeče, případně ještě podpisem zákonného zástupce uchazeče, není možné podat žádost e-mailovou adresou.

 • Do 2.–4. 6. 2021 – odevzdání zápisového lístku na obor vzdělávání konající JPZ
Plán akcí na červen 2021

1. 6. Út

 • Netradiční soutěže pro děti – akce ŠD
 • Den dětí pro děti z MŠ Heydukova – IX.B (MŠ + školní pozemek)

2. 6. St

 • Exkurze do Arboreta III.A

3. 6. Čt

 • Topografická vycházka VI.A
 • 14:30 Provozní porada
 • 16:30 Třídní schůzky s volbou do ŠKOLSKÉ RADY

4. 6. Pá

 • Den dětí pro 1. – 3. třídy (IX.A)

7. 6. Po

 • Třída vynálezců IX.B (začátek 10:00)

8. 6. Út

 • Třída vynálezců IX.B (začátek 10:00)
 • Cyklovýlet Jilešovice VIII.A
 • DVPP Dopravní výchova – Matušek

9. 6. St

 • Třída vynálezců IX.B (začátek 10:00)
 • Dopravní výchova III.B

10. 6. Čt

 • Třída vynálezců IX.B (začátek 10:00)
 • Den památky obětí vyhlazení obce Lidice

11. 6. Pá

 • Třída vynálezců IX.B

14. 6. Po

 • Třída vynálezců IX.A (začátek 10:00)

15. 6. Út

 • Třída vynálezců IX.A (začátek 10:00)
 • Cyklovýlet Žimrovice VIII.A
 • Výlet Slavkov VIII.B
 • 16:00 Schůzka rodičů budoucích šesťáků

16. 6. St

 • Třída vynálezců IX.A (začátek 10:00)

17. 6. Čt

 • Třída vynálezců IX.A (začátek 10:00)
 • Dopravní výchova IV.B
 • Výlet Cvilín, Úvalno III.A

18. 6. Pá

 • Třída vynálezců IX.A

21. 6. Po

 • Výlet II.A

22. 6. Út

 • 16:00 Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
 • Výlet VIII.A

23. 6. St

 • Výlet Kravaře VIII.B
 • 14:30 Pedagogická rada

24. 6. Čt

 • 16:00 Školská rada
 • Výlet Teplice nad Bečvou VI.A

25. 6. Pá

 • Výlet Jakartovice III.A
 • Výlet Krnov, Úvalno VI.A + IV.A

28. 6. Po

 • Třídnické práce, výměna učebnic,…
 • Dopravní výchova III.A

29. 6. Út

 • Třídnické práce

30. 6. St

 • Předávání vysvědčení
Jazyková škola HELLO – partner školy
Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Žákovský parlament