boženy němcové 2
Zkoumavé čtení

Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

NNTB – Nenech to být

Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Nenech to být!

Klikni zde!

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Žákovský parlament

Jazyková škola HELLO – partner školy
Pro deváťáky

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Přihlášky

Přihláškou se rozumí jednotný formulář vydaný ministerstvem školství. Získáte ji od výchovného poradce. Přihláška musí být vlastnoručně podepsána uchazečem a zákonným zástupcem. Tento rok součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Termín podání:

 • obory s talentovou zkouškou a konzervatoře – 30. listopadu 2020
 • obory vzdělávání bez talentové zkoušky – 1. března 2021

Přijímací zkoušky

Do 31. ledna 2021 – ředitelé škol vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení, tzn. že stanoví kritéria rozhodnutí o přijetí uchazečů na danou školu – jednotná přijímací zkouška (JPZ) nebude tento rok povinnou součástí přijímacího řízení. Pokud ředitel rozhodne, že se JPZ nekoná, musí se konat školní přijímací zkouška (ŠPZ).
Doporučujeme pravidelně sledovat informace na webu střední školy, na kterou se žák hlásí.
Do 8. března 2020 – ředitel SŠ může rozhodnout o nekonání JPZ nebo ŠPZ, pokud počet podaných přihlášek nepřevyšuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů a oznámí to uchazečům.

Jednotná přijímací zkouška JPZ – se skládá z písemných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky. Pokud se budete hlásit na dva obory s JPZ, zkoušku budete konat dvakrát a z těchto dvou konaných zkoušek se bude počítat vždy ten lepší výsledek. Testy se vyplňují jen černou nebo modrou propisovací tužkou, fixy a gumovací pera jsou zakázána. U testů z matematiky můžete ještě navíc použít tužku a rýsovací potřeby. Je zakázáno používat také jakékoli slovníky, pravidla českého pravopisu, kalkulačku a matematicko-fyzikální tabulky.

Termíny:

 • 1. termín – 12. dubna 2021
 • 2. termín – 13. dubna 2021
 • Náhradní termín – 12. – 13. května 2021

Školní přijímací zkouška ŠPZ – o této zkoušce rozhoduje ředitel školy dané školy (Na většině škol se nekoná). Veškeré informace bývají na stránkách daných škol nebo v Atlasu školství.

 • 12.-28. 4 2021 – konání ŠPZ do 1.ročníku vzdělávání s maturitní zkouškou
 • 22.-30. 4 2021 – konání ŠPZ do 1.ročníku vzdělávání bez maturitní a talentové zkoušky

Talentovaná přijímací zkouška TZ – jedná se o typ zkoušky, která se koná např. na sportovních gymnáziích, konzervatoří či jinak umělecky zaměřených oborech. Přesné termíny naleznete na webových stránkách škol.

 • 4.-31. 1. 2021 – talentové zkoušky do oborů střední školy s talentovou zkouškou a konzervatoří
 • 4.1.-31. 3. 2021 – talentové zkoušky na Gymnázia se sportovním zaměřením

Požadavky na přijímací zkoušky se mohou lišit v závislosti na řediteli dané školy. Proto, abyste se o těchto požadavcích dozvěděli co nejdříve, je dobré sledovat webové stránky dané školy, kde by se veškeré informace měly objevit, popřípadě pak školu kontaktovat a na konkrétní dotazy se doptat.

Hodnocení zkoušek a výsledky

 • 5.-15. 2. 2021 – vyhlášení výsledků přijímacího řízení u oborů vzdělávání s talentovou zkouškou a konzervatoří
 • Do 30. 4. 2021 – vyhlášení výsledků přijímacího řízení u oborů vzdělávání konajících JPZ

Může se stát, že se ze závažných důvodů nebudete moci k přijímací zkoušce dostavit. V takovém případě je ale nutné, abyste neúčast písemně omluvili, a to nejpozději do 3 pracovních dnů. Omluva se adresuje přímo řediteli školy. Uchazeč má pak právo konat přijímací zkoušku v náhradním termínu. Stejným způsobem probíhá i proces omluvení u ŠPZ.

Odvolání

Pokud jste se na střední školu nedostali, máte možnost se proti rozhodnutí do 3 pracovních dnů písemně odvolat. Nejlepší je odvolání doručit osobně a nespoléhat se na poštu. Jak by mělo odvolání vypadat, není nikde přesně stanoveno, většinou ale naleznete vzor na webových stránkách dané střední školy.

Zápisový lístek

 • Do 31. 1. 2021 – žáci ZŠ, kteří podali přihlášku na obor vzdělávání s talentovou zkouškou, obdrží zápisový lístek
 • Do 15. 3. 2021 – žáci ZŠ, kteří podali přihlášku na obor vzdělávání bez talentové zkoušky, obdrží zápisový lístek

Slouží k potvrzení vašeho úmyslu stát se žákem příslušného oboru dané střední školy. Na své základní škole obdržíte pouze jeden zápisový lístek. Zápisový lístek na příslušnou školu je nutné doručit nejpozději do 10 pracovních dnů, a to ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává na základě písemné žádosti orgán, který jej vydal, náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče, že původní zápisový lístek uchazeč neuplatnil ani neuplatní ve střední škole. Vzhledem k tomu, že žádost o vydání náhradního zápisového lístku musí být opatřena podpisem uchazeče, případně ještě podpisem zákonného zástupce uchazeče, není možné podat žádost e-mailovou adresou.

 • Do 14. 5.2021 – odevzdání zápisového lístku na obor vzdělávání konající JPZ
Plán akcí na leden 2021

23. 12. St – 3.1. Ne

 • Vánoční prázdniny

od 4. 1. Po

 • Prezenční výuka pro 1.a 2.třídu
 • Distanční výuka pro ostatní třídy