Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Certifikát – 800 stromů pro Opavu

75. let výročí naší školy

Náš svět technologií

Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Pro deváťáky

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Podrobné informace ohledně PZ najdete na stránkách Rodiče – Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz).

Pokud byste si ještě chtěli něco ujasnit nebo poradit, spojte se s výchovnou poradkyní Lenkou Bahenskou. S rodiči, kteří přišli na Klub rodičů, jsme se domluvili na schůzce v lednu, kde znovu vše probereme.

STRUČNÉ INFO:

Přihlášky

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy:

 • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA).
  Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému.
 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první.

Termín podání:

 • obory s talentovou zkouškou a konzervatoře – 30. listopadu 2023
 • obory vzdělávání bez talentové zkoušky –  od 1.února do 20.února 2024

Přijímací zkoušky

Je zachován princip, že každý uchazeč má právo konat JPZ dvakrát. Školy pro konání JPZ budou určeny systémem. Informaci o místu a čase konání JPZ i školní přijímací zkoušky získá uchazeč z pozvánky zaslané ředitelem střední školy.

Do 31. ledna 2022 – ředitelé škol vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení, tzn. že stanoví kritéria rozhodnutí o přijetí uchazečů na danou školu. Doporučujeme pravidelně sledovat informace na webu střední školy, na kterou se žák hlásí.

Jednotná přijímací zkouška JPZ – se skládá z písemných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky. Pokud se budete hlásit na dva obory s JPZ, zkoušku budete konat dvakrát a z těchto dvou konaných zkoušek se bude počítat vždy ten lepší výsledek. Testy se vyplňují jen černou nebo modrou propisovací tužkou, fixy a gumovací pera jsou zakázána. U testů z matematiky můžete ještě navíc použít tužku a rýsovací potřeby. Je zakázáno používat také jakékoli slovníky, pravidla českého pravopisu, kalkulačku a matematicko-fyzikální tabulky.

Termíny:

 • 1. termín – 12.dubna 2024
 • 2. termín – 15. dubna 2024
 • Náhradní termín – 29. -30. dubna 2024

Školní přijímací zkouška ŠPZ – o této zkoušce rozhoduje ředitel školy dané školy (Na většině škol se nekoná). Veškeré informace bývají na stránkách daných škol nebo v Atlasu školství.

Talentovaná přijímací zkouška TZ – jedná se o typ zkoušky, která se koná např. na sportovních gymnáziích, konzervatoří či jinak umělecky zaměřených oborech. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna 2023 do 15. ledna 2023. Do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 22023. Přesné termíny naleznete na webových stránkách škol.

Omluva. Může se stát, že se ze závažných důvodů nebudete moci k přijímací zkoušce dostavit. V takovém případě je ale nutné, abyste neúčast písemně omluvili, a to nejpozději do 3 pracovních dnů. Omluva se adresuje přímo řediteli střední školy. Uchazeč má pak právo konat přijímací zkoušku v náhradním termínu. Stejným způsobem probíhá i proces omluvení u ŠPZ.

Důležité změny:

 • Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání!
 • Určení priority jednotlivých škol:
  • Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.
  • Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.
  • Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.
 • Pokud je již podána přihláška do oborů s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2023, doplníte do pořadí dle priority i tyto obory vzdělání.

Přihláška a další formuláře budou po vydání ministerstvem ke stažení od cca 10. ledna 2024.

 • Známky na vysvědčení již nemusí být povinným kritériem pro přijetí na SŠ. Pokud ano, přikládá se kopie vysvědčení k přihlášce jako příloha.
 • Odvolání – bude se psát jen ve výjimečných případech (např. špatně spočítané body u školní zkoušky, nějaká technická závada, …). Žáci budou automaticky přijati na školy podle pořadí, které si zapsali na přihlášce. Tzn. že SŠ automaticky naplní třídy a nebude mít smysl psát odvolaní z důvodu uvolnění místa.
 • Zápisový lístek – zrušený

Další důležitá data 1. kola

 • 10., 13. a 14. května 2024 – nahlížení do spisu
 • 15. května 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a v informačním systému)

 

2.kolo přijímacích zkoušek

Pokud se žák nedostane na žádnou SŠ v prvním kole, čeká na vyhlášení 2. kola, kde si znovu může podat až 3 přihlášky.

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z 1. kola.

Termín zahájení 2. kola20. května 2024 – zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou v jednotlivých oborech vzdělání

Termín podání přihlášek do 2. kolado 24. května 2024

Další důležité data

 • 18., 19. a 20. června 2024 – nahlížení do spisu
 • 21. června 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky
Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 4/2024

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení