Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Letní kurz angličtiny v severní Anglii – léto 2024
Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Zápis do 1. tříd

Vážení a milí rodiče!

Jsme rádi, že jste projevili zájem právě o naši školu. Můžeme Vám slíbit, že uděláme vše pro to, abychom nejen první kroky Vašemu „prvňáčkovi“ usnadnili. Zápis dětí do první třídy pro školní rok 2016/2017 proběhne na naší škole ve dvou dnech:

 • pátek 15. ledna 2016 od 14 do 18 hod
 • sobota 16. ledna 2016 od 8 do 11 hod

K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy, a přinesou s sebou

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc). Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. Formulář Žádost o odklad povinné školní docházky je možno vyzvednout při zápisu. Vyplněný formulář doložený příslušnými zprávami je třeba doručit ředitelství školy nejpozději do 31. května 2016.

Stanovení počtu žáků v 1. ročníku

V souladu s obecně závaznou vyhláškou č.10/2007, o stanovení školského obvodu základních škol zřizovaných Statutárním městem Opava a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání stanovuje ředitelství školy (dokument je k dispozici zde):

 • maximální počet žáků: 50
 • maximální počet tříd: 2
 • všechny děti budou při zápisu zapsány
 • po ukončení zápisu bude rozhodnuto o přijetí dítěte do 1. třídy
Kritéria k přijetí žáků do 1. třídy při vyšším počtu zapsaných, než je stanovený počet žáků:
 1. spádová oblast Opava
 2. sourozenec na škole
 3. pořadí u zápisu

Důležité informace k zápisu do prvních tříd

 • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2016 šest let.
 • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2015), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
 • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
 • Každé dítě dostane u zápisu identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.
 • Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dokument s názvem Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy (dokument je k dispozici ZDE).

Bližší informace je možno získat na telefonu …………………… nebo při osobní návštěvě školy.

Ukázkové hodiny na 1. stupni

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, budete-li mít zájem dozvědět se, kolik toho naši prvňáčci dokážou, přijďte se podívat na ukázkové hodiny, které proběhnou ve středu 13. ledna 2016.  Na Vaši návštěvu se těší všichni učitelé I. stupně. Zároveň Vás prosíme o dodržování začátků uvedených časů návštěv ve třídách.

 • 13. ledna 2016 v 9 hodin – první třídy
 • 13. ledna 2016 v 10 hodin – ostatní třídy 1. stupně
Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 12/2023

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení