Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

75. let výročí naší školy

Náš svět technologií

Letní kurz angličtiny v severní Anglii – léto 2024

Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Ve středu 22. května 2024 proběhla na naší škole finálová část 17. ročníku počítačové soutěže Bajtík, kterou naše škola pořádá pro žáky základních škol a víceletých gymnázií. Do finále postoupili z každé kategorie 4 soutěžící a ti před zaplněnou učebnou předvedli své práce. Hodnotící porotou byli pedagogové nebo rodiče, kteří své děti doprovázeli na soutěž.

Byli jsme velmi mile potěšeni, jak žáci dokázali využít svou kreativitu a dovednosti k vytvoření něčeho jedinečného, a také uměli své práce výborně odprezentovat. Za svá vystoupení byli všichni žáci odměněni hodnotnými cenami a diplomy.

Tématem:
  • pro kategorii Kilobajtík bylo vymyslet a nakreslit v programu Malování nový znak města Opavy.
  • pro kategorii Megabajtík bylo vytvořit prezentaci, ve které nám žáci představili nějakou zajímavou historickou událost města Opavy nebo zajímavé historické období města Opavy v programu na tvorbu prezentací (PowerPoint, Canva …) .
  • pro kategorii Gigabajtík bylo prvním úkolem nakreslit TVAR starého erbu Opavy a druhým úkolem vytvořit příběh, povídku nebo hru na téma “Jak vznikl název města Opavy” v programu Scratch.

V tomto 17. ročníku zvítězili tito žáci:

Kategorie
Příjmení
Jméno
Součet bodů
Pořadí
Kilobajtík
Wittková
Tereza
ZŠ Opava, Englišova 82
1. místo
Kašná
Ellen
ZŠ a MŠ Opava-Malé Hoštice
2. místo
Řeháková
Anežka
ZŠ Opava, B. Němcové 2
3. místo
Pavlorek
Marek
ZŠ Opava-Kylešovice
4. místo
Megabajtík
Malohlavová
Zuzana
ZŠ a MŠ Štítina
1. místo
Tošková
Sára
ZŠ Opava, Šrámkova 4
2. místo
Harazin
Vojtěch
ZŠ Opava, B. Němcové 2
3. místo
Zvoníček
Jáchym
ZŠ Opava, Englišova 82
4. místo
Gigabajtík
Broďák
Daniel
ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2
1. místo
Sedláček
Tadeáš
ZŠ Hradec nad Moravicí
2. místo
Martinienko
Mykyta
ZŠ Opava, Šrámkova 4
3. místo
Jamnická
Anežka
ZŠ Opava-Kylešovice
4. místo
Celá akce proběhla ve velmi přátelské atmosféře. Žáci měli příležitost ukázat, co se ve škole naučili.
Gratulujeme všem finalistům a děkujeme pedagogům, kteří připravovali své žáky a také všem, kteří se podíleli na organizaci této soutěže.
Těšíme se na další ročník soutěže Bajtík a na zajímavé práce nových soutěžících.
Za organizátory soutěže
Kristina Musilová a Jana Salamonová

Ve středu 24. 5. 2023 proběhlo na naší škole velké finále počítačové soutěže Bajtík, na které odborná porota pozvala z celkem 62 účastníků 13 nejlepších soutěžících z 15 škol okresu Opava. Tématem 16. ročníku soutěže byl „HMYZ“. Žáci kategorie Kilobajtík kreslili v malování „Nový druh hmyzu“, kategorie Megabajtík tvořila v PowerPointu prezentaci na téma „Zástupce říše hmyzu dle tvé fantazie“ a Gigabajtíci vymýšleli v aplikaci Scratch příběh, povídku nebo hru na téma „V říši hmyzu“. Žákům se podařilo přenést nás do světa fantazie, jejich vyprávění o říši hmyzu bylo napínavé a plné dobrodružství a kresby nového druhu hmyzu byly neuvěřitelně detailní a originální. Tyto prvky přispěly k celkovému dojmu z jejich práce. Nicméně ve finále šlo o více než jen o vizuální prvky a programování. Soutěžící se museli také odvážit vystoupit před publikum a představit svou práci i verbálně. Měli tak příležitost zdůraznit klíčové prvky své práce a ukázat, jakým způsobem se liší od ostatních soutěžících.

Porota, kterou tvořili zástupci škol pozvaných finalistů, rozhodla o pořadí soutěžících takto:

Konečné výsledky soutěže:

Pokračovat ve čtení

V pátek 13. května 2022 proběhl na naší škole již 15. ročník počítačové soutěže Bajtík. Zájem o tuto soutěž byl zase veliký. Ve třech věkových kategoriích soutěžilo celkem 54 žáků ze 12 základních škol. Tématem letošní soutěže byla „STAVBA BUDOUCNOSTI“.

Podívejme se na úkoly, které měli žáci soutěže Bajtík splnit:
  • V kategorii Kilobajtík měli žáci jako každoročně nakreslit obrázek v programu Malování, tentokrát na téma „Stavba budoucnosti“. Mohli znázornit svoji představu o bydlení v budoucnosti, tovární budovy nebo stavby sloužících k zábavě. Záleželo jen na jejich fantazii.
  • Úkolem Megabajtíků bylo vytvoření prezentace na téma „Architektura budoucnosti“. Téma bylo velmi obsáhlé. Soutěžící se mohli rozepsat o tom, jaké existují technologie, či materiály pro stavby budoucnosti, jak se bude v takových stavbách žít a bydlet, k čemu budou sloužit a podobně.
  • A protože vše se vyvíjí, rozhodli jsme se inovovat poslední kategorii Gigabajtík. Této kategorie se mohli poprvé účastnit žáci 6. – 9. ročníku. Jejich úkolem bylo zpracovat dva úkoly v programu Scratch. Prvním úkolem bylo nakreslit domeček, který musel splňovat dané podmínky. Druhým úkol bylo vytvoření programu na téma „Byl jednou jeden dům“.  Žáci vytvořili příběh, povídku nebo hru, ve které použili co nejvíce programových nástrojů (cyklus, podmínku, událost nebo proměnnou a jiné). Mohli kreslit vlastní postavy a jejich kostýmy nebo vlastní pozadí.

Žáci pracovali s velkou snahou, ale do finále mohli postoupit jen čtyři z každé kategorie. Velké finále proběhlo ve středu 25. května 2022. Tady už museli finalisté ukázat i druhou stránku soutěže – nebát se vystoupit před publikem a svými slovy svou práci prezentovat. Porota, kterou tvořili zástupci škol pozvaných finalistů, rozhodla o pořadí soutěžících takto:

Kategorie Jméno Škola Pořadí
Kilobajtík Inna Knapíková ZŠ Opava-Kylešovice 1. místo
Markéta Kolenovská ZŠ Opava, Boženy Němcové 2 2. místo
Václav  Sabaš ZŠ Opava, Englišova 82 3. místo
Tereza  Bartošková ZŠ TGM, Riegrova 13, Opava 4. místo
Megabajtík Tereza Kostihová ZŠ Opava, Boženy Němcové 2 1. místo
Jan Zálešák ZŠ Opava, Šrámkova 4 2. místo
Anna Fischerová ZŠ TGM, Riegrova 13, Opava 3. místo
Hynek Vícha ZŠ Hradec nad Moravicí 4. místo
Gigabajtík Bartoloměj Valtr ZŠ Opava, Englišova 82 1. místo
Adam Czech ZŠ Opava, Vrchní 19 2. místo
Tomáš Řehulek ZŠ Opava, Boženy Němcové 2 3. místo
Jan Riedl ZŠ gen. Heliodora Píky a MŠ Štítina 4. místo

Je dobojováno, je konec. Blahopřejeme vítězům, kteří si odnesli hodnotné ceny a diplomy, a vzdáváme čest poraženým. Poděkování patří nejen žákům za jejich pěkné práce, ale i všem pedagogům, kteří připravili své svěřence na tuto soutěž. Budeme se těšit, že příští rok na naší škole přivítáme a odměníme další talentované žáky!

Práce našich soutěžících:

  • kategorie KILOBAJTÍK: zde
  • kategorie MEGABAJTÍK: zde
  • kategorie GIGABAJTÍK: zde

Foto z okresního kola: zde

Foto z finále soutěže: zde

Ve středu 22. 5. 2019 proběhlo na naší škole velké finále počítačové soutěže Bajtík, na které odborná porota pozvala celkem 12 soutěžících. Tématem tohoto ročníku soutěže byly „Odpady a příroda“. Je vidět, že žákům odpady nejsou lhostejné, tato problematika je zajímá a i my jsme se dozvěděli něco nového. To, že finalisté vytvořili pěkné prezentace a nakreslili zajímavé obrázky a loga, již tolik o výsledném pořadí nerozhodovalo. Tady už museli finalisté ukázat i druhou stránku soutěže – nebát se vystoupit před publikem a svými slovy svou práci prezentovat. Porota, kterou tvořili zástupci škol pozvaných finalistů, rozhodla o pořadí soutěžících takto:

Konečné výsledky soutěže:

Kategorie Příjmení
(práce soutěžících)
Škola Pořadí
Kilobajtík Bittová Karolína ZŠ a MŠ Opava-Malé Hoštice 1. místo
Pavelková Nela ZŠ – TGM, Riegrova 13, Opava 2. místo
Natálie Karen Bára ZŠ Opava, Englišova 82 3. místo
Kořenek Kryštof ZŠ a Gymnázium Vítkov 4. místo
Megabajtík Jedlička Filip  ZŠ a MŠ Melč 1. místo
Vaňková Adéla ZŠ Opava, B. Němcové 2 2. místo
Barták Marek ZŠ a MŠ Ludgeřovice 3. místo
Šišmová Eliška ZŠ a MŠ Neplachovice 4. místo
Gigabajtík Svrček Matyáš ZŠ TGM, Riegrova 13, Opava 1. místo
Chobot Marek ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2 2. místo
Klepek Filip ZŠ Opava, B. Němcové 2 3. místo
Jaroš František ZŠ Opava, B. Němcové 2 4. místo

Všichni žáci byli odměněni diplomy a pěknými cenami. Věříme, že se soutěž líbila nejen samotným žákům, ale i učitelům, kteří žáky připravili, a za to Vám všem chceme moc poděkovat.

Foto:

Ve středu 23. května 2018 proběhlo na naší škole velké finále počítačové soutěže Bajtík. Mladí autoři z 10 škol přijeli předvést své práce, které vytvořili již v předešlém kole. Byli jsme velmi mile potěšeni kategorií Kilobajtík, kde tito nejmladší žáci oživili své obrázky příběhem a o to byla jejich prezentace zajímavější. Po sečtení bodů porotců, kterými byli učitelé a doprovod pozvaných žáků, můžeme vyhlásit konečné výsledky velkého finále. Všichni finalisté byli odměněni diplomem a pěknými cenami. Gratulujeme všem finalistům.

Kategorie Jméno žáka Škola Pořadí
Kilobajtík Viktor Toloch ZŠ Stěbořice 1. místo
Eliška Mičková ZŠ a MŠ Dolní Životice 2. místo
Eva Poustková ZŠ Opava, Englišova 3. místo
Mathias Antl ZŠ a MŠ Malé Hoštice 4. místo
Megabajtík Julie Kadlecová ZŠ a MŠ Ludgeřovice 1. místo
Marek Chobot ZŠ Opava, E. Beneše 2 2. místo
Šimon Petlák ZŠ Opava, Vrchní 19 3. místo
Gigabajtík Marek Chwistek Mendelovo gymnázium Opava 1. místo
Václav Lacheta ZŠ TGM Opava, Riegrova 13 2.-3. místo
František Jaroš ZŠ Opava, B. Němcové  2 2.-3. místo

V pátek 11. května 2018 proběhlo okresní kolo počítačové soutěže Bajtík. Soutěže se zúčastnilo celkem 56 žáků18 škol. A jaké bylo téma soutěže? Žáci měli vytvořit prezentaci nebo nakreslit obrázek na téma „Můj sportovní klub. Odborná porota, tvořená učiteli informačních technologií, vybrala jedenáct prací postupujících do finálového klání. Pořadí v tabulkách je čistě náhodné. Zároveň chceme upřímně poděkovat i všem ostatním účastníkům soutěže za jejich práce.  Mnohé z nich byly rovněž velmi zdařilé a bylo nám líto, že do finále musíme vybrat jen omezený počet prací. 

Zveme tedy finalisty na středu 23. května 2018 ve 14:30 hodin do naší školy ZŠ Opava, Boženy Němcové 2, kde žáci představí své práce před diváky.
Na všechny finalisty samozřejmě čekají hodnotné ceny.

Pokračovat ve čtení

Ve středu 24. května 2017 proběhl na naší škole v pořadí již 12. ročník finálové přehlídky počítačových prací žáků 4. až 9. tříd v rámci soutěže Bajtík. Odborná porota, která to neměla vůbec jednoduché, vybrala do finále zajímavé práce obsahem i obrazem z každé kategorie a jejich mladí autoři tyto práce veřejně předvedli svým vrstevníkům a učitelům. Po sečtení bodů porotců, kterými byli učitelé pozvaných škol, můžeme vyhlásit konečné výsledky velkého finále. Všichni finalisté byli odměněni diplomem a pěknými cenami.

Kilobajtík Šlejmar  Martin ZŠ Opava, B. Němcové 2 1
Zwinger Hynek ZŠ Stěbořice 2
Šípková Tereza ZŠ Opava, Mařádkova 15 3
Zemanová Hana ZŠ Opava, TGM, Riegrova 13 4
Bugárová Markéta ZŠ a MŠ Neplachovice 5
 
Megabajtík Kadlecová Julie ZŠ a MŠ Ludgeřovice 1
Anna Shehata ZŠ Opava, B. Němcové 2 2
Kapitánová Simona ZŠ Opava, TGM, Riegrova 13 3
Zedek Vojtěch ZŠ Opava, Mařádkova 15 4
Fojtíková Dorota ZŠ a MŠ Neplachovice 5
 
Gigabajtík Wojnarowicz Mateusz Wichterlovo gymnázium 1-2
Heralt Jiří ZŠ Opava, B. Němcové 2 1-2
Jašurek Dominik ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2 3
Močkoř Jiří Wichterlovo gymnázium 4

Tvůrčí nadšení mladých autorů, ale i odvaha vystoupit a představit před zraky publika své dílo by mohlo být inspirací a povzbuzením pro dosud skryté a váhající talenty. Už nyní se těšíme, že se objeví v dalším 13. ročníku naší počítačové soutěže!

 

Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 4/2024

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení