Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Certifikát – 800 stromů pro Opavu

75. let výročí naší školy

Náš svět technologií

Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Sadili jsme stromy k výročí

Úterý 21.5. byl velký den. Zasadili jsme společnými silami 6 stromů, abychom tak podpořili projekt 800 stromů pro Opavu. K výsadbě jsme vybrali sakuru, která krásně doplní současnou dvojici sakur v arboretu, ale také 5 ovocných stromů v rámci projektu rozšíření naší Stezky pěti smyslů. O výsadbu se zasloužili žáci z prvního i druhého stupně – vykopali jámy obohatili zeminu o hnojiva, zasadili a zalili vysazované stromy. V zalévání budeme pokračovat, ať se stromům u nás u školy líbí a poslouží tak i dalším generacím.

EVVO na škole

Ve dnech 18.4. a 2.5. proběhly na naší škole akce k oslavám Dne Země ve spolupráci se Statutárním městem Opava. 18. 4. jsme měli připraveny aktivity pro veřejnost a děti ze školní družiny a na 2. 5. pak dopolední aktivity pro mateřské školy. Společným tématem všech aktivit byl hmyz a další bezobratlí – naše akce se konala pod názvem „Kdo má víc nožiček“. Děti se mohly seznámit s vývojem motýlů prostřednictvím tvoření jejich cyklu. Skládaly tělíčka brouků z přírodnin. Zahrály si na včelky, když nosily „pyl“ do úlů. Děti mohly ale také bádat pomocí speciálního mikroskopu, pomocí kterého zkoumaly živočichy v kompostu.
Akcí se zúčastnilo kolem 70 dětí a velmi se všem líbila. Moc se těšíme na příště.

Přijel k nám zase Tonda Obal

Jeden lednový čtvrtek k nám přijel Tonda. Tonda Obal a nepřijel s prázdnou. Přivezl nám s sebou odměny za naši snahu. Snažit jsme se měli v poslouchání o novinkách v třídění a zpracování odpadu (recyklace separovaného a spalování směsného ve spalovnách) Také po nás chtěl prakticky ukázat, že třídit umíme a rozumíme tomu, co dělat, aby odpad raději vůbec nevznikal. Společnosti Ekokom za návštěvu děkujeme.

Žáci vytvořili pocitový chodníček

Třeťáci navštěvující  v loňském roce družinu se zapojili do soutěže vyhlášené MMO ke Dni Země. Navrhli, že by se jim líbil na školním dvoře pocitový chodníček. Nápad se líbil a v soutěži pro děti a žáky ke Dni Země 2023 získali 3. místo. To znamenalo, že na realizaci svého nápadu mohli využít 2600 Kč. S nákupem potřebného materiálu jim pomohly paní učitelky a paní sekretářka. Starší žáci jim pomohli s přípravou místa – odstranili drny. V další fázi potřebovali nařezat a sestavit dřevěný rám. Tato část také proběhla ve spolupráci se staršími žáky ve školní dílně. Půlkulatinu museli rozměřit a nařezat. Chodník podložili netkanou textilií a vzniklé prostory vysypali připraveným vhodným materiálem. Použili kaštany, šišky, písek a kameny rozmanitých struktur a barev. Své čerstvě dokončené dílo neváhali někteří hned vyzkoušet.

Den stromů

V letošním roce jsme si připoměli Den stromů na dvou akcích. První byla připravena pro veřejnost a děti  z naší školy. Následovala akce pro mateřské školky. Pro aktivity jsme využili Stezku pěti smyslů v prostorách školního hřiště. Návštěvníci si prověřili hmat, při “ lovení“ přírodnin, které připojili k obrázkům stromů a následně se přesunuli ke stojanům s ukázkou kůr a dedrofonu. U dendrofonu si všímali rozdílu  zvuku, které dřevo různých stromu vydává. Pohráli si s barevností listí, buď skládali na palety listy podle odstínů, nebo skládali mozaiku. Ochutnávka marmelád a určení z jakého ovoce je vyrobena, byla zakončena hledáním keře ze kterého pochází plody.

Stezka pěti smyslů je dokončena

Základní škola Boženy Němcové v Opavě měla příležitost obohatit prostranství školy o zážitkovou, edukativní stezku díky dotaci Moravskoslezského kraje v programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí. Škola získala 70 000,-Kč a za tuto částku vybudovala Stezku pěti smyslů, která si dala za cíl rozvinout smyslové vnímání žáků.

Stezka se skládá z vysazených aromatických rostlin. Ty povedou žáky k rozvoji čichu i k možnosti prakticky je využít při přípravě pokrmů v rámci výuky. Dále se skládá z různě barevně kvetoucích trvalek a cibulovin, které jednak zvýší biodiverzitu prostředí, jednak budou sloužit jako zdroj pylu a nektaru pro hmyz a v neposlední řadě budou přitahovat zrakovou pozornost žáků při jejich vlastním zkoumání okolí školy. Škola myslela i na chuťové pohárky dětí a byly vysazeny ovocné keře. Sluch a hmat posílí používání dendrofonu společně s ukázkami kůr našich dřevin – žáci jejich dřevo nejen uvidí, ale mohou si na něj i sáhnout, zahrát nebo udělat frotáž z kůry.

Pokračovat ve čtení

Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 4/2024

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení