Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

75. let výročí naší školy

Náš svět technologií

Letní kurz angličtiny v severní Anglii – léto 2024

Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

1 2 3 6
EVVO na škole

Ve dnech 18.4. a 2.5. proběhly na naší škole akce k oslavám Dne Země ve spolupráci se Statutárním městem Opava. 18. 4. jsme měli připraveny aktivity pro veřejnost a děti ze školní družiny a na 2. 5. pak dopolední aktivity pro mateřské školy. Společným tématem všech aktivit byl hmyz a další bezobratlí – naše akce se konala pod názvem „Kdo má víc nožiček“. Děti se mohly seznámit s vývojem motýlů prostřednictvím tvoření jejich cyklu. Skládaly tělíčka brouků z přírodnin. Zahrály si na včelky, když nosily „pyl“ do úlů. Děti mohly ale také bádat pomocí speciálního mikroskopu, pomocí kterého zkoumaly živočichy v kompostu.
Akcí se zúčastnilo kolem 70 dětí a velmi se všem líbila. Moc se těšíme na příště.

V sobotu 23. 3. proběhla poslední pohádková sobota pro předškoláky. V tomto pohádkovém světě děti procházely aktivitami spojenými s pohádkou O dvanácti měsíčkách. Předškoláci mohli nejprve hranou pohádku zhlédnout a po té se rozběhnout na jednotlivá stanoviště.

Postupně si vyrobili čelenku, kterou si vyzdobili podle ročních období. Slepili si plovoucí kytičku fialek. Vyzkoušeli si všemi smysly poznávat různé druhy ovoce a zeleniny. Pomocí ozobotů pomohli Marušce naplánovat cestu zimním lesem. Správným seřazením kartiček si znovu sami pohádku odvyprávěli a připomněli si jednotlivá roční období.

Aby děti nenamáhaly jen své hlavičky, mohly se protáhnout v tělocvičně, kde byla nachystána stezka. Ta prověřila jejich zdatnost a hbitost.

Na závěr dopoledne se jak děti, tak rodiče občerstvili v naší tematické kavárně.

Děkujeme za společně strávený čas a těšíme se na shledanou.

Přijel k nám zase Tonda Obal

Jeden lednový čtvrtek k nám přijel Tonda. Tonda Obal a nepřijel s prázdnou. Přivezl nám s sebou odměny za naši snahu. Snažit jsme se měli v poslouchání o novinkách v třídění a zpracování odpadu (recyklace separovaného a spalování směsného ve spalovnách) Také po nás chtěl prakticky ukázat, že třídit umíme a rozumíme tomu, co dělat, aby odpad raději vůbec nevznikal. Společnosti Ekokom za návštěvu děkujeme.

22. 3. měli vybraní žáci možnosti účastnit se výletu do ostravského muzea zemědělství a zemědělské techniky, kde byla kurátorkou připravena komentovaná prohlídka přidružené výstavy Světy české animace. Prohlídka byla zakončena workshopem, kde si žáci mohli vytvořit svoji vlastní animaci.

Výstava mapuje historický vývoj animace, ukazuje práci jednotlivých profesí věnujících se výrobě animovaných filmů. Představuje významné osobnosti české animace, i jak se čeští tvůrci podílí na moderních celosvětově známých filmech. Na výstavě byly ke zhlédnutí nejen animované filmy, ale i 3D loutky z nich.

Odpadový workshop

V březnu navštívila šikovná děvčata ze 6.B první a druhé třídy s připraveným workshopem o správném nakládání s odpady. Pro děti měla nachystána praktické ukázky materiálů, zvídavé otázky i typy, jak s odpadky, co nejlépe naložit.

Děti byly seznámeny s recyklačním cyklem, systémem barevných kontejnerů i se zásadami 3R – reduce, reuse, recycle. Děti rozhodovaly, které obaly nejlépe splňují tyto zásady a mohly na vlastní oči vidět, že princip zerowaste jde postupnými kroky zařadit i do vlastního života.

V dalších měsících máme v plánu třídy navštívit i s workshopem o kompostování, do kterého se u nás na škole chystáme zapojit i sběrem bioodpadu ve třídách. Už teď děti ve vybraných třídách mohou sledovat práci žížal ve vermikompostérech.

Projekt Nové školy o.p.s. Za horizontem

Projekt Nové školy o.p.s. Za horizontem – kreativní učení začal prakticky ve čtvrtek 20. 10. lekcí ve Slezském zemském muzeu.

V projektu jde o tvorbu lekcí ve spolupráci  učitele s edukátorem instituce, tak aby se žáci o různým tématech neučili jen v lavicích, ale i za pomoci využití nabídek sbírek, expozic nebo knih v různých institucích.

Naše škola navázala spolupráci s již zmíněným Muzeem a Knihovnou Petra Bezruče.
Třída 7. A absolvovala lekci věnovanou přadným rostlinám a jiným zdrojům materiálu pro výrobu oděvů. V lekci byly v rámci evokace využity exponáty různých druhů oděvů a cílem žáků bylo dohledat jejich původ nebo proces výroby. Následujicí lekce budou ověřovány s dalšími třídami v průběhu celého školního roku.

1 2 3 6
Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 4/2024

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení