Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Náš svět technologií

Letní kurz angličtiny v severní Anglii – léto 2024

Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Chemická olympiáda 2024

V průběhu ledna a února tohoto roku probíhalo na naší škole školní kolo Chemické olympiády.

Teoretická část soutěže byla letos zaměřena na biochemii, v praktické části žáci zkoumali vlastnosti vitamínu C. V závěrečném úkolu žáci využili nově získané poznatky z chemie ve vědomostním testu.

Olympiády se zúčastnilo několik žáků devátých tříd,  z nichž pouze žákyně 9. třídy Veronika Jarošová postoupila do okresního kola, které se uskutečnilo v pátek 1. 3. na ZŠ Englišova.

Těší nás, že Veronika obsadila krásné 9. místo a stala se tak úspěšným řešitelem soutěže a postupuje do krajského kola, které proběhne v pondělí 25. 3. 2024 v Ostravě.

Gratulujeme Veronice za chemické úspěchy nejen v této Chemické olympiádě a držíme palce na další úspěch v kraji.

Astronomická olympiáda

Galerie obsahuje celkem 8 obrázků.

Astronomická olympiáda je předmětovou soutěží z oboru astronomie a příbuzných oborů, která je určena pro žáky základních a středních škol. Cílem olympiády je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst. Astronomická olympiáda probíhá ve třech základních kolech – školním, korespondenčním a celorepublikovým finále. Na naší škole se zúčastnilo necelých 30 žáků školního kola, ze kterého do korespondenčního postoupilo 14. Zde byl nejúspěšnější Cyril Dvořák, který se probojoval do celorepublikového finále, které proběhlo v pátek 26. 5. 2023 ve spolupráci s Planetum v Praze. Ve své kategorii FG končil na krásném 11. místě. Moc gratulujeme a přejeme i další úspěchy.

V pondělí 24.4. 2023 se v ostravském středisku volného času Korunka konal další ročník krajského kola  Olympiády z jazyka ruského. Soutěž již tradičně probíhá v několika kategoriích – první kategorií, v níž jsme také měli zastoupení, je kategorie žáků ZŠ a víceletých gymnázií, další dvě kategorie pak tvoří žáci středních škol a v poslední  kategorii mezi sebou  soupeří ve znalosti ruštiny žáci rekrutující se  z rusky hovořících rodin. Naše škola měla v této soutěži, jejíž nedílnou součástí je  jednak poslech textu a následné odpovědi k slyšenému textu a jednak zhruba desetiminutová  konverzace  zahrnující různá témata běžného každodenního života v jazyce ruském probíhající mezi dvěma zkoušejícími komisaři a ´žákem, své žhavé želízko v ohni v podobě žákyně devátého ročníku. Naše soutěžící nás reprezentovala opravdu  důstojně a ve velké konkurenci, sestávající se nemalou měrou z žáků víceletých gymnázií, nakonec v kraji obsadila velmi pěkné 13. místo. Velice děkujeme a blahopřejeme ke krásnému umístění.

Chemická olympiáda

Na naší škole proběhlo školní kolo chemické olympiády. Šest chemiků z devátých ročníků odevzdalo vypracovanou domácí část olympiády. Ve školním kole si pak při testu lámali hlavu: Simona Č., Klára H., Laura M., Dominik S. a Matěj V.  

Laboratorní části se zúčastnila už jen děvčata.

Umístila se celkově takto: 1. Klára H., 2. Laura M., 3. Simona Č. 

Klárka a Laura postupují do okresního kola chemické olympiády, které se koná 7. 3. 2023 na ZŠ Englišova.

Okresní kolo biologické olympiády

Dne 22. 4. se žáci 6.tříd naší školy – Jana a Cyril zúčastnili okresního kola Biologické olympiády konané ve SVČ v Opavě, kde se umístili na 5. a 10. místě. Ve své kategorii patřili k mladším účastníkům, ale v příštím roce se jistě opět zúčastní a svůj letošní úspěch obhájí. Držíme palce!

Dějepisná olympiáda  

Dne 25.3. 2022 proběhlo na ZŠ Englišova v  Opavě okresní kolo Dějepisné olympiády pro základní školy. Naší školu reprezentovala dvojice Klára Hrušková a Tadeáš Koráb ze třídy 8.B. Klára Hrušková vybojovala krásné  2. místo  z celkového počtu 40 účastníků. 

Kláře gratulujeme k výbornému umístění a přejeme hodně štěstí v krajském kole. Foto: zde

V pátek 25. 3. 2022 proběhlo v Ostravě – Mariánských Horách krajské kolo Olympiády v jazyce ruském. Naši školu reprezentovala v kategorii  SŠ III.,  speciálně určené pro žáky, kteří mají možnost pravidelně komunikovat v ruštině  s blízkými rodinnými příslušníky, žákyně devátého ročníku Nasťa. V těžké konkurenci několika středoškoláků se prosadila na výbornou, ukázala své mimořádné komunikační schopnosti, pohotovost řešit jazykové situace, byla také nejlepší v získávání informací z poslechu a byť byla ze všech soutěžících v dané kategorii nejmladší, zvítězila.  Její vítězství by bylo možno shrnout do krátkého citátu:  „Veni, vidi, vici“ a my jí k tomuto krásnému úspěchu ze srdce blahopřejeme. Nasťa bude v soutěžním zápolení pokračovat na celostátní úrovni už 8. 4. Doufejme, že ji v dalším vítězném tažení nikdo nezastaví.

Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 4/2024

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení