Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

75. let výročí naší školy

Náš svět technologií

Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

1 2 3 5

Devátý ročník je pro každého žáka zásadním mezníkem v rozhodování jakým směrem se ve svém dalším životě vydat, jakou vhodnou profesi do budoucna zvolit. Mnozí žáci již mají vybráno, někteří ještě stále nad výběrem vhodné střední školy, či odborného učiliště váhají a své konečné rozhodnutí nechávají na poslední chvíli. Jedním z míst, které mohou pomoci při rozhodování o budoucí kariéře a výběru střední školy, je Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Opavě, jež naši deváťáci měli možnost  3.10, navštívit. V rámci exkurze byli seznámeni se samotnou činností Úřadu práce, jeho jednotlivými sekcemi, úkoly, kterými se zabývají. Dozvěděli se, s čím vším jim pracovníci ÚP mohou pomoci – počínaje kariérním poradenstvím, nabídkou rekvalifikačních kurzů, možnostech dalšího vzdělávání až po pomoc při hledání profese obecně či změně aktuální profese,  nebo  finanční podporou nejen v době nezaměstnanosti,  ale v obtížných životních situacích, v nichž se mohou ocitnout.  Zkušená odbornice je seznámila s mírou nezaměstnanosti v našem kraji, aktuálně nejžádanějšími profesemi na pracovním trhu, vysvětlila, jak postupovat při výběru budoucí profese, jaká kritéria jsou pro člověka při  samotné volbě povolání důležitá. Budoucí studenti získali přehled o aktuálních podmínkách přijímacího řízení na střední školy, informace o nabídce středoškolského vzdělávání v našem regionu, byla jim poskytnuta řada důležitých rad týkajících se profesního rozvoje. Sami  deváťáci si pak mohli nahlédnout do katalogů jednotlivých povolání a vyzkoušet si některé z počítačových aplikací pomáhajících s volbou povolání– co jimi zvolená pracovní pozice obnáší, jaké je její platové ohodnocení. V závěru byli také pozváni na Veletrh povolání, který je každoročně v Opavě pořádán a jehož se naši žáci 8. a 9. ročníků pravidelně v rámci kariérního poradenství účastní. Ani letos tomu nebude jinak. Věříme, že každý deváťák si  tu „svoji“ střední školu vybere naprosto správně a ke své vlastní spokojenosti.

Veletrh povolání Opava 2023

I v letošním roce připravila Okresní hospodářská komora Opava ve spolupráci s Úřadem práce ČR pro  žáky a jejich rodiče Veletrh povolání Opava. Akce proběhne ve dnech 18. a 19. října 2023 opět v prostorách Víceúčelové haly Opava a jejím bezprostředním okolí. Vystavovat letos bude 36 středních škol a více než 50 zaměstnavatelů z Opavska a okolí. Návštěva veletrhu je vhodná nejen pro žáky devátých, ale také osmých tříd.

Stejně jako v předešlých ročnících, i letos bude pro školy, které přijíždějí z okolí Opavy zajištěna kyvadlová doprava.

Součástí veletrhu  je také ON-LINE setkání zaměřené na kariérové poradenství (pro žáky, jejich rodiče) – jak podporovat dítě při volbě povolání 5. 10. 2023 od 16:00 na Google Meet.Na akci se můžete přihlásit prostřednictvím QR kódu uvedeného v pozvánkách a na plakátech. Medailonky vystupujících a témata, o kterých budou hovořit naleznete na www.veletrhpovolani.cz

Dopolední robotika z MŠ Heydukova

V pátek 31. 3. jsme měli ve škole návštěvu, na kterou jsme se všichni velmi těšili. Děti z MŠ Hejduková přišly strávit dopoledne s našimi deváťáky a společně se věnovaly programování robotů. Naše škola se proměnila v malou technologickou dílnu, kde jsme pro děti připravili čtyři stanoviště s různými typy robotů. Děti se na vlastní kůži přesvědčily, jak se roboti mohou používat a jak mohou být zábavní. Děti se velmi rychle naučily ovládat roboty a chtěly plnit stále těžší úkoly. Na každém stanovišti byly vidět úsměvy a nadšení z toho, co se jim podařilo vytvořit. I když čas utekl jako voda, všichni jsme si užili nezapomenutelné zážitky a děti odcházely s úsměvem na tváři. Děkujeme dětem a paním učitelkám z MŠ Heydukova za to, že k nám přišly a ukázaly nám své nadání. Těšíme se na další návštěvu, kdy se opět sejdeme s našimi malými kamarády a budeme spolu zkoumat nové možnosti, které nám roboti nabízejí.

Po nadšených ohlasech účastníků loňského letního kurzu v Brightonu jsme se rozhodli i v letošním roce znovu kurz angličtiny ve Velké Británii uspořádat. Tentokrát se odehraje na překrásné Anglické riviéře v termínu 19. 8. – 26. 8. 2023.

Zájezd je realizován ve spolupráci s CK  Školní zájezdy, s.r.o., Brno, mobil: 602 766 845, web: www.skolnizajezdy.cz

Základní informace k programu  prostřednictvím EduPage nebo osobním emailem na matusek@zsbnopava.cz, popř. WhatsApp 602 810 408.

Chemická olympiáda

Na naší škole proběhlo školní kolo chemické olympiády. Šest chemiků z devátých ročníků odevzdalo vypracovanou domácí část olympiády. Ve školním kole si pak při testu lámali hlavu: Simona Č., Klára H., Laura M., Dominik S. a Matěj V.  

Laboratorní části se zúčastnila už jen děvčata.

Umístila se celkově takto: 1. Klára H., 2. Laura M., 3. Simona Č. 

Klárka a Laura postupují do okresního kola chemické olympiády, které se koná 7. 3. 2023 na ZŠ Englišova.

Volba povolání je v současnosti  mimořádně aktuálním tématem právě pro deváté ročníky a v předmětu Člověk a svět práce se touto problematikou soustavně zabýváme. Proto se děvčata z IX. ročníku zúčastnila  dne 10.10. dvouhodinové lekce kariérního poradenství pod vedením lektorky paní Kateřiny Tvrdé (instituce Moravskoslezský  pakt zaměstnanosti). Děvčata se dověděla řadu cenných  informací –  kam a na koho  se při vyhledávání informací při volbě povolání obrátit, vyzkoušela si řadu interaktivních  zajímavých aktivit, uvědomila si, které faktory by měly zvážit při výběru budoucího povolání (mzda, osobní zájmy, budoucí uplatnění na trhu práce, pracovní prostředí,  studijní předpoklady, dovednosti, vlastnosti kreativita, spolehlivost…). Děvčata si prošla kvízem Kahoot – zaměřeným na finanční gramotnost a volbu povolání a vítězka byla odměněna sladkou odměnou, pracovala s  aplikací Můj život po škole. Stejným programem si v minulém týdnu prošli také žáci osmých ročníků. Paní lektorce děkujeme za příjemně strávený čas ve vyučování a cenné rady.

1 2 3 5
Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 4/2024

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení