boženy němcové 2
Aktuálně
 • Vánoční besídka – video
 • Volná tělocvična – informace zde
 • 19. 1. So – Pohádkový svět – pro předškoláky
 • VYHRÁLI JSME KANTORSKÝ VOLEJBAL!
 • Naše škola je zapojena do projektu Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol. Bližší informace o projektech naleznete zde.

Klub rodičů ve šk. r. 2018/2019

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

NNTB – Nenech to být

Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Nenech to být!

Klikni zde!

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 -

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Žákovský parlament

Jazyková škola HELLO – partner školy
Bajtík – počítačová soutěž

Co je to Bajtík? Bajtík je školní počítačová soutěž, která vznikla v naší škole v roce 2006 a každý rok v květnu nabízí žákům základních škol a víceletých gymnázií možnost si zasoutěžit v oblasti počítačových dovedností. Žáci jsou rozdělení do tří kategorií. Ti nejmladší, žáci 4. a 5. tříd, dostali jméno Kilobajtíci a mají za úkol během jedné hodiny namalovat obrázek v programu  Malování na dané téma. Starší žáci 6. a 7. tříd, Megabajtíci,  tvoří dvě a půl hodiny prezentaci v PowerPointu na dané téma. A nejstarší skupina, Gigabajtíci, kam patří žáci 8. a 9. tříd zpracovávají čtyři hodiny webovou prezentaci na dané téma. Obě skupiny Magabajtíků a Gigabajtíků současně musí ještě vytvořit ke své práci logo nebo symbol, který se vztahuje k danému tématu.

Aby to učitelé měli snazší a mohli vybrat opravdu ty nejlepší žáky, předchází samotné soutěži školní kolo. Tito vybraní žáci škol absolvují okresní kolo, které bývá v polovině měsíce května a čtyři vítězové z každé kategorie postupují do velkého finálového kola. V tomto kole hodnotí pořadí nejlepších prací již samotní učitelé, kteří doprovázejí své soutěžící. Žáci se mohou těšit na diplomy a krásné a hodnotné ceny.


Aktuální informace k 13. ročníku počítačové soutěže Bajtík ve školním roce 2017/2018:

TEST pro kategorii GIGABAJTÍK: zde 

Soutěž bude opět probíhat ve třech kategoriích:

 1. Kilobajtík 4. – 5. třídy
  • Grafický návrh
 2. Megabajtík 6. – 7. třídy
  • Tvorba prezentace
  • Grafický návrh
 3. Gigabajtík 8. – 9. třídy
  • Tvorba www stránek (v html kódu)
  • Grafický návrh
  • Vedle praktické části žáci kategorie Gigabajtík vypracují znalostní test v oblasti ICT

Termín soutěže: pátek 11. května 2018

Místo soutěže: ZŠ Opava, Boženy Němcové 2

Program soutěže:                 

 • 8:00 – 8:30 – Prezentace žáků
 • 8:30 – 8:45 – Úvodní slovo a zadání úkolu
 • 8:45 – 13:00 – Průběh soutěže (Kilobajtíci – pracují 1 h, Megabajtíci 2,5 h a Gigabajtíci 4,5 h)

 

Přihlášky zasílejte do pátku 4. května 2018. Od letošního roku bude přihlašování formou elektronického formuláře, který můžete zobrazit pomocí QR kódu nebo webového odkazu:

 • Pomocí QR kódu:

 

 • Nebo pomocí odkazu na formulář: zde

V každé kategorii je možné přihlásit maximálně 2 žáky ze školy. Časový rozpis soutěžících poté pošleme přihlášeným školám emailem.

Výsledky okresního kola budou odeslány všem zúčastněným školám a vítěze pozveme ve středu 23. května 2018 do velkého finálového kola, kde před publikem budou obhajovat své práce a bojovat o 1. až 4. umístění. Ve finálovém kole budou všichni soutěžící odměněni hodnotnými cenami.

Veškeré informace o této soutěži najdete na školním webu:
https://www.zsbnopava.cz/souteze/bajtik/

Abychom Vám usnadnili výběr těch nejlepších žáků, kteří budou reprezentovat Vaši školu, můžete uspořádat na Vaší škole školní kolo a dát tak šanci více žákům, kteří rádi soutěží.
Do okresního kola postoupí vítězové školního kola, tj. z každé kategorie maximálně 2 žáci.

Témata školního kola:

Kilobajtík (4. – 5. třídy)

Úkol: Nakreslete obrázek na téma „Čím chci být, až vyrostu“.

Určitě jsi někdy přemýšlel(a), čím bys jednou v životě chtěl(a) být a co bys chtěl(a) vystudovat. Možná, že tě láká práce strážce vesmíru, stavitele robotů, kapitána námořní lodi, zpěváka, popeláře, prodavače, doktora zvířat, policajta, učitele a já nevím co ještě.
Tvým úkolem bude nám o tom „povědět“ svou kresbou.

 

Megabajtík (6. – 7. třídy)

Úkol č. 1:  Vytvoř prezentaci na téma „Čím chci být, až vyrostu“.

Určitě jsi někdy přemýšlel(a), čím bys jednou v životě chtěl(a) být a  co bys chtěl(a) vystudovat. Možná, že tě láká práce strážce vesmíru, stavitele robotů, kapitána námořní lodi, zpěváka, popeláře, prodavače, doktora zvířat, policajta, učitele a já nevím co ještě. Také si možná kladeš otázky:

 • zda-li je tvá volba správná
 • jaké by měly být předpoklady pro tuto práci (mé slabé a silné stránky)
 • co mi práce přinese
 • co budeš muset obětovat, či naopak co musíš udělat, abys tuto práci mohl vykonávat
 • jaký je vliv rodiny na výběr povolání

Tvým úkolem bude nám o tom všem napsat. Otázek je mnoho, určitě i ty najdeš další a další a uvědomíš si, jak těžké (anebo také lehké) je vybrat své budoucí povolání.

 • Tvým úkolem bude vytvořit prezentaci v programu PowerPoint na téma „Čím chci být, až vyrostu“, kde předáš informace o svém pohledu na to, co budeš jednou v životě dělat.
 • Jakým způsobem tuto prezentaci pojmeš, je jen na tobě.
 • Do prezentace umísti piktogram postavy, která vykonává tvé zvolené povolání.

Úkol č. 2: Namaluj obrázek, který představuje piktogram tvého zvoleného povolání.  Tento obrázek vlož na titulní snímek své prezentace.

Piktogram je srozumitelný obrázek, který představuje nějakou věc, činnost, pojem nebo sdělení. Většinou jde o malý a srozumitelný nákres. Například toto je piktogram:

Můžeš použít tyto programy:

 • Malování
 • Corel Draw verze 12
 • Adobe Photoshop verze 8.0
 • GIMP

Požadavky na prezentaci:

 1. Prezentaci vytvoř v aplikaci Microsoft Office PowerPoint.
 2. Hodnocení soutěžních prací provede odborná porota jmenovaná organizátorem soutěže.
  Jako kritéria hodnocení soutěžních prezentací uvádíme především:

  • promyšlená a logická struktura prezentace
  • náročnost zpracování prezentace
  • obsahová a formální stránka prezentace
  • dodržování typografických pravidel
 3. V dokumentu Microsoft PowerPoint využij následující vlastnosti prezentace:
  • barevné uspořádání promítané prezentace
  • členění snímků, dodržování zásady „jedna myšlenka, jeden snímek“
  • text stručný, strukturovaný
  • velikost textu
  • použití vhodných grafických objektů
  • kvalita a rozlišení obrázků
  • využití tabulek a grafů
  • vhodně zvolené efekty – animace, přechody snímků, tlačítka akcí, odkazy
  • zvuk nebo video – není povinnou součástí
  • seznamy zdrojů na internetu, případně citace

 

Gigabajtík (8. – 9. třídy)

Úkol č. 1:  Vytvoř webovou prezentaci na téma „Čím chci být, až vyrostu“.

Určitě jsi někdy přemýšlel(a), čím bys jednou v životě chtěl(a) být a  co bys chtěl(a) vystudovat. Možná, že tě láká práce strážce vesmíru, stavitele robotů, kapitána námořní lodi, zpěváka, popeláře, prodavače, doktora zvířat, policajta, učitele a já nevím co ještě. Také si možná kladeš otázky:

 • zda-li je tvá volba správná
 • jaké by měly být předpoklady pro tuto práci (mé slabé a silné stránky)
 • co mi práce přinese
 • co budeš muset obětovat, či naopak co musíš udělat, abys tuto práci mohl vykonávat
 • jaký je vliv rodiny na výběr povolání

Tvým úkolem bude nám o tom všem napsat. Otázek je mnoho, určitě i ty najdeš další a další a uvědomíš si, jak těžké (anebo také lehké) je vybrat své budoucí povolání.

 • Tvým úkolem bude vytvořit webovou prezentaci na téma „Čím chci být, až vyrostu“, kde předáš informace o svém pohledu na to, co budeš jednou v životě dělat.
 • Jakým způsobem tuto webovou prezentaci pojmeš, je jen na tobě.
 • Na tento svůj web umísti piktogram postavy, která vykonává tvé zvolené povolání.

Úkol č. 2: Namaluj obrázek, který představuje piktogram tvého zvoleného povolání.  Tento obrázek vlož na úvodní stránku své webové prezentace.

Piktogram je srozumitelný obrázek, který představuje nějakou věc, činnost, pojem nebo sdělení. Většinou jde o malý a srozumitelný nákres. Například toto je piktogram:

Můžeš použít tyto programy:

 • Malování
 • Corel Draw verze 12
 • Adobe Photoshop verze 8.0
 • GIMP

Požadavky na webovou prezentaci:

 1. Webovou prezentaci můžeš vytvořit např. v textovém editoru Poznámkový blok nebo freeware Html editoru PSPad či jiném vhodném editoru (nikoliv  WYSIWYG HTML editor).
 2. Hodnocení soutěžních prací provede odborná porota jmenovaná organizátorem soutěže.
  Jako kritéria hodnocení soutěžních prezentací uvádíme především:

  • promyšlená a logická struktura webové prezentace
  • náročnost zpracování webové prezentace
  • obsahová a formální stránka webové prezentace
  • dodržování typografických pravidel
  • citace zdrojových odkazů
  • webová stránka by měla obsahovat
   • vložený grafický návrh loga technického vynálezu
   • hypertextové odkazy
   • tabulky
   • seznamy, apod.
  • nezapomeň dodržovat základní strukturu html stránky (html, head, title, body)

Webová prezentace může být doplněna o další prvky:

 1. Využití multimediálních prvků (video, zvuk).
 2. Online formuláře.
 3. Meze se nekladou, vše záleží na tvých znalostech, přehledu ale i představách a jak toto téma uchopíš a budeš je chtít prezentovat.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, pište prosím na adresu: bajtik@zsbnopava.cz

Budeme se těšit na Vás i Vaše děti

Kristina Musilová a Jana Salamonová
organizátoři soutěže

Kalendář akcí na leden 2019

3. 1. Čt

 • Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
 • DVPP Lyžařský kurz – Matušek, Černá

4. 1. Pá

 • DVPP Lyžařský kurz – Matušek, Černá

7. 1. Po

 • DVPP Lyžařský kurz – Černá

8. 1. Út  

 • 13:45 Schůzka jazykářů se zástupci Hello

9. 1. St

 • Školní kolo olympiády NJ
 • 14:00 Schůzka Pohádkový svět (k 20.1.)
 • 4:30 Pracovní porada
 • Schůzka koordinátorů EVVO

10. 1. Čt

 • 10:00 Broučci (SD – 70,-Kč) – II.A, II.B
 • Florbal IV. Kategorie
 • Školní kolo olympiády AJ

15. 1. Út

 • Sociometrické šetření VIII.B

16. 1. St

 • Emise Ch
 • Sportovní odpoledne – akce ŠD

17. 1. Čt

 • Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR – Pozvánka na Přípravný kurz – 14:00 hodin, Patrik Plaček 9.B

19. 1. So

 • Pohádkový svět – pro předškoláky

22. 1. Út

 • Práce se třídou VIII.B
 • Do 8:00 uzavření známek

23. 1. St

 • 14:30 Pedagogická rada

24. 1. Čt

 • DVPP Logopedie – Schreierová
 • Družinová superstar – akce ŠD
 • 16:00 Klub rodičů „Psychosomatika u dětí“  – MUDr. Štecová
 • Vzájemná návštěva školních asistentů na školách

25. 1. Pá

 • DVPP Logopedie – Schreierová

29. 1. Út

 • Trestní odpovědnost OSPOD VIII.A, VIII.B (1. a 2.v.h)
 • Šplh II. Kategorie
 • Okresní kolo geologická olympiády

30. 1. St

 • Chemická pohádka (MG) – II.A, III.B
 • Šplh III. + IV. Kategorie
 • Okresní kolo MO Z5, Z9 – M. Valtrová
 • DVPP Geografický seminář – Černá, Bartošík
 • DVPP Logopedie – Schreierová

31. 1. Čt

 • 8:30 Planeta Země – kino Mír (4. – 9. ročník)
 • DVPP Logopedie – Schreierová

1. 2. Pá

 • Pololetní prázdniny