Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

75. let výročí naší školy

Náš svět technologií

Letní kurz angličtiny v severní Anglii – léto 2024

Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Náplň práce MP
  • koordinuje tvorbu a realizaci Minimálního preventivního programu školy
  • zajišťuje realizaci aktivit, které jsou zaměřeny na prevenci projevů sociálně patologických jevů
  • spolupracuje s pedagogickými pracovníky školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů a podílí se na řešení jejich případného výskytu
  • zprostředkovává spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s okresním metodikem prevence a s dalšími pracovišti, působícími v oblasti prevence sociálně patologických jevů
  • kontaktuje odpovídající odborná pracoviště v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů
  • vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření
  • poskytuje individuální konzultace pro žáky a jejich zákonné zástupce.
  • komunikuje s žáky i jejich rodiči a s vyučujícími
Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 4/2024

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení