Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Náš svět technologií

Letní kurz angličtiny v severní Anglii – léto 2024

Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Výchovný poradce (VP)

Mgr. Lenka Bahenská – výchovný poradce

VZDĚLÁNÍ:

 • Slezská univerzita Opava, Filozoficko – přírodovědecká fakulta, obor Ma – Fy, Mgr. 1999

PEDAGOGICKÁ PRAXE:

 • Základní škola Kouty, Opava, 1998 – 1999
 • Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 p.o., 1999 – dosud

DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁNÍ:

 • 2006 – SU v Opavě, Filozofická- přírodovědecké fakulta, rozšiřující studium Informatika
 • 2013 – Instruktor snowboardingu
 • 2014 – Zdravotník zotavovacích akcí
 • 2017 – Instruktor školního lyžování
 • 2020 – OU- pedagogická fakulta- výchovné poradenství

KURZY A ŠKOLENÍ (odborné znalosti a dovednosti):

 •           Metodický seminář pro začínající učitele
 •            Počítačová grafika a digitální fotografie
 •            Dyskalkulie a další poruchy učení v matematice u žáků na 2. stupni
 •           Alternativní a obnovitelné zdroje energie
 •            Tabulkové kalkulátory
 •            Podíl učitele Ma na 2. stupně na tvorbě ŠVP
 •            Fyzika v pokusech
 •            Podvečer pokusů z fyziky
 •            Perspektiva 2010- výukové objekty na internetu ve fyzice
 •            perspektiva 2010- Profesionální prezentující
 •            Perspektiva 2010 – výukové objekty na internetu v matematice
 •            Interaktivní výuka s Pasco modul T1, T2, M1
 •            Novinky v oblasti ICT – komunikační dovednosti
 •            Novinky v oblasti ICT – videokonferenční přenosy
 •            Činnostní učení ve výuce matematiky
 •            Použití metod RWCT v hodinách matematiky
 •            Proč a jak s dětmi bádat
 •            Tvorba moderních www stránek ve výuce na ZŠ a SŠ
 •            Webové stránky
 •            Geometrie dynamicky na počítači
 •            Finanční gramotnost – s využitím simulace Finanční svoboda
 •            Basic Mathematical Terminology
 •            „Práce s diferencovanou třídou v matematice“

KURZY A ŠKOLENÍ (profesní znalosti a dovednosti):

 •            Jak na ŠVP
 •            Klíčové kompetence a projektové vyučování na ZŠ
 •            učitel a autoevoluace
 •            ŠVP a jeho tvorba
 •           Jak v ŠVP spojit kompetence s odbornými výstupy
 •            Řeč těla
 •            Integrace na druhou- Typologie MBTI a její využití ve škole
 •            Integrace na druhou- Práce s dětmi s poruchami učení
 •            Hodnocení jako součást učení
 •            Hodnocení jako součást učení II
 •            Čtením a psaním ke kritickému myšlení
 •            Základy konstruktivní komunikace
 •            Rozvoj sociálně psychologických dovedností v pedagogické praxi
 •            Vedení obtížného rozhovoru
 •            Řešení konfliktů s rodiči
 •            Osobnostní a sociální výchova pedagogů
 •            Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi
 •            Škola pro všechny II
 •            Inkluzivní vzdělávání nadaných žáků na základní škole
 •            PLPP a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrných opatření
 •            „Tvorba IVP žáka ZŠ v rámci přiznaného podpůrného opatření“

SOUVISEJÍCÍ PRAXE:

 • 2005           Projekt SIPVZ – Mobilní interaktivní učebna
 • 2010           Odborná lektorka kurzu – Přírodovědné předměty s ICT
 • 2014           Kreativní a motivující výuka na školách
 • 2014           Lektor v projektu RESTART
Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 4/2024

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení