boženy němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Zkoumavé čtení

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

NNTB – Nenech to být

Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Nenech to být!

Klikni zde!

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Výchovný poradce (VP)

Mgr. Lenka Bahenská – výchovný poradce

VZDĚLÁNÍ:

 • Slezská univerzita Opava, Filozoficko – přírodovědecká fakulta, obor Ma – Fy, Mgr. 1999

PEDAGOGICKÁ PRAXE:

 • Základní škola Kouty, Opava, 1998 – 1999
 • Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 p.o., 1999 – dosud

DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁNÍ:

 • 2006 – SU v Opavě, Filozofická- přírodovědecké fakulta, rozšiřující studium Informatika
 • 2013 – Instruktor snowboardingu
 • 2014 – Zdravotník zotavovacích akcí
 • 2017 – Instruktor školního lyžování
 • 2020 – OU- pedagogická fakulta- výchovné poradenství

KURZY A ŠKOLENÍ (odborné znalosti a dovednosti):

 •           Metodický seminář pro začínající učitele
 •            Počítačová grafika a digitální fotografie
 •            Dyskalkulie a další poruchy učení v matematice u žáků na 2. stupni
 •           Alternativní a obnovitelné zdroje energie
 •            Tabulkové kalkulátory
 •            Podíl učitele Ma na 2. stupně na tvorbě ŠVP
 •            Fyzika v pokusech
 •            Podvečer pokusů z fyziky
 •            Perspektiva 2010- výukové objekty na internetu ve fyzice
 •            perspektiva 2010- Profesionální prezentující
 •            Perspektiva 2010 – výukové objekty na internetu v matematice
 •            Interaktivní výuka s Pasco modul T1, T2, M1
 •            Novinky v oblasti ICT – komunikační dovednosti
 •            Novinky v oblasti ICT – videokonferenční přenosy
 •            Činnostní učení ve výuce matematiky
 •            Použití metod RWCT v hodinách matematiky
 •            Proč a jak s dětmi bádat
 •            Tvorba moderních www stránek ve výuce na ZŠ a SŠ
 •            Webové stránky
 •            Geometrie dynamicky na počítači
 •            Finanční gramotnost – s využitím simulace Finanční svoboda
 •            Basic Mathematical Terminology
 •            „Práce s diferencovanou třídou v matematice“

KURZY A ŠKOLENÍ (profesní znalosti a dovednosti):

 •            Jak na ŠVP
 •            Klíčové kompetence a projektové vyučování na ZŠ
 •            učitel a autoevoluace
 •            ŠVP a jeho tvorba
 •           Jak v ŠVP spojit kompetence s odbornými výstupy
 •            Řeč těla
 •            Integrace na druhou- Typologie MBTI a její využití ve škole
 •            Integrace na druhou- Práce s dětmi s poruchami učení
 •            Hodnocení jako součást učení
 •            Hodnocení jako součást učení II
 •            Čtením a psaním ke kritickému myšlení
 •            Základy konstruktivní komunikace
 •            Rozvoj sociálně psychologických dovedností v pedagogické praxi
 •            Vedení obtížného rozhovoru
 •            Řešení konfliktů s rodiči
 •            Osobnostní a sociální výchova pedagogů
 •            Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi
 •            Škola pro všechny II
 •            Inkluzivní vzdělávání nadaných žáků na základní škole
 •            PLPP a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrných opatření
 •            „Tvorba IVP žáka ZŠ v rámci přiznaného podpůrného opatření“

SOUVISEJÍCÍ PRAXE:

 • 2005           Projekt SIPVZ – Mobilní interaktivní učebna
 • 2010           Odborná lektorka kurzu – Přírodovědné předměty s ICT
 • 2014           Kreativní a motivující výuka na školách
 • 2014           Lektor v projektu RESTART
Plán akcí na září 2021

1. 9. St

 • Zahájení školního roku

3. 9. Pá

 • Zahájení plaveckého výcviku – IV.A, III.A

6. 9. Po

 • Adaptační pobyt VI.A

7. 9. Út

 •  Adaptační pobyt VI.A
 • 15:00 Videokonference „Dešťovka“ – Lexová
 • 9:00 Nadaní žáci – Lexová
 • Zahájení plaveckého výcviku V.A, V.B

8. 9. St

 • Kreslení na asfalt – akce ŠD

9. 9. Čt   

 • Adaptační pobyt VI.B

10. 9. Pá 

 • Adaptační pobyt VI.B
 • Zkoumavé čtení – projekt – Svozilová, Neuvirtová Slováčková, Sokolová, Honajzerová, Maschková, Dočkalová

15. 9 . St

 • 14:30 Pracovní porada

17. 9. Pá  

 • Focení prvňáčků

22. 9. St   

 • Šipkovaná – akce ŠD

30. 9. Čt

 • 16:00 Schůzka třídních důvěrníků
 • 17:00 Třídní schůzky
Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Žákovský parlament