boženy němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Zkoumavé čtení

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

NNTB – Nenech to být

Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Nenech to být!

Klikni zde!

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Výchovný poradce (VP)

Mgr. Lenka Bahenská – výchovný poradce

VZDĚLÁNÍ:

 • Slezská univerzita Opava, Filozoficko – přírodovědecká fakulta, obor Ma – Fy, Mgr. 1999

PEDAGOGICKÁ PRAXE:

 • Základní škola Kouty, Opava, 1998 – 1999
 • Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 p.o., 1999 – dosud

DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁNÍ:

 • 2006 – SU v Opavě, Filozofická- přírodovědecké fakulta, rozšiřující studium Informatika
 • 2013 – Instruktor snowboardingu
 • 2014 – Zdravotník zotavovacích akcí
 • 2017 – Instruktor školního lyžování
 • 2020 – OU- pedagogická fakulta- výchovné poradenství

KURZY A ŠKOLENÍ (odborné znalosti a dovednosti):

 • 2004           Metodický seminář pro začínající učitele
 • 2005           Počítačová grafika a digitální fotografie
 • 2005           Dyskalkulie a další poruchy učení v matematice u žáků na 2. stupni
 • 2005           Alternativní a obnovitelné zdroje energie
 • 2006           Tabulkové kalkulátory
 • 2007           Podíl učitele Ma na 2. stupně na tvorbě ŠVP
 • 2007           Fyzika v pokusech
 • 2007           Podvečer pokusů z fyziky
 • 2009           Perspektiva 2010- výukové objekty na internetu ve fyzice
 • 2009           perspektiva 2010- Profesionální prezentující
 • 2009           Perspektiva 2010 – výukové objekty na internetu v matematice
 • 2010           Interaktivní výuka s Pasco modul T1, T2, M1
 • 2010           Novinky v oblasti ICT – komunikační dovednosti
 • 2010           Novinky v oblasti ICT – videokonferenční přenosy
 • 2010           Činnostní učení ve výuce matematiky
 • 2013           Použití metod RWCT v hodinách matematiky
 • 2013           Proč a jak s dětmi bádat
 • 2013           Tvorba moderních www stránek ve výuce na ZŠ a SŠ
 • 2013           Webové stránky
 • 2015           Geometrie dynamicky na počítači
 • 2015           Finanční gramotnost – s využitím simulace Finanční svoboda
 • 2016           Basic Mathematical Terminology
 • 2017           „Práce s diferencovanou třídou v matematice“

KURZY A ŠKOLENÍ (profesní znalosti a dovednosti):

 • 2004           Jak na ŠVP
 • 2004           Klíčové kompetence a projektové vyučování na ZŠ
 • 2005           učitel a autoevoluace
 • 2005           ŠVP a jeho tvorba
 • 2005           Jak v ŠVP spojit kompetence s odbornými výstupy
 • 2009           Řeč těla
 • 2009           Integrace na druhou- Typologie MBTI a její využití ve škole
 • 2009           Integrace na druhou- Práce s dětmi s poruchami učení
 • 2010           Hodnocení jako součást učení
 • 2010           Hodnocení jako součást učení II
 • 2011           Čtením a psaním ke kritickému myšlení
 • 2011           Základy konstruktivní komunikace
 • 2011           Rozvoj sociálně psychologických dovedností v pedagogické praxi
 • 2013           Vedení obtížného rozhovoru
 • 2014           Řešení konfliktů s rodiči
 • 2014           Osobnostní a sociální výchova pedagogů
 • 2015           Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi
 • 2016           Škola pro všechny II
 • 2017           Inkluzivní vzdělávání nadaných žáků na základní škole
 • 2017           PLPP a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrných opatření
 • 2017           „Tvorba IVP žáka ZŠ v rámci přiznaného podpůrného opatření“

SOUVISEJÍCÍ PRAXE:

 • 2005           Projekt SIPVZ – Mobilní interaktivní učebna
 • 2010           Odborná lektorka kurzu – Přírodovědné předměty s ICT
 • 2014           Kreativní a motivující výuka na školách
 • 2014           Lektor v projektu RESTART
Plán akcí na červen 2021

1. 6. Út

 • Netradiční soutěže pro děti – akce ŠD
 • Den dětí pro děti z MŠ Heydukova – IX.B (MŠ + školní pozemek)

2. 6. St

 • Exkurze do Arboreta III.A

3. 6. Čt

 • Topografická vycházka VI.A
 • 14:30 Provozní porada
 • 16:30 Třídní schůzky s volbou do ŠKOLSKÉ RADY

4. 6. Pá

 • Den dětí pro 1. – 3. třídy (IX.A)

7. 6. Po

 • Třída vynálezců IX.B (začátek 10:00)

8. 6. Út

 • Třída vynálezců IX.B (začátek 10:00)
 • Cyklovýlet Jilešovice VIII.A
 • DVPP Dopravní výchova – Matušek

9. 6. St

 • Třída vynálezců IX.B (začátek 10:00)
 • Dopravní výchova III.B

10. 6. Čt

 • Třída vynálezců IX.B (začátek 10:00)
 • Den památky obětí vyhlazení obce Lidice

11. 6. Pá

 • Třída vynálezců IX.B

14. 6. Po

 • Třída vynálezců IX.A (začátek 10:00)

15. 6. Út

 • Třída vynálezců IX.A (začátek 10:00)
 • Cyklovýlet Žimrovice VIII.A
 • Výlet Slavkov VIII.B
 • 16:00 Schůzka rodičů budoucích šesťáků

16. 6. St

 • Třída vynálezců IX.A (začátek 10:00)

17. 6. Čt

 • Třída vynálezců IX.A (začátek 10:00)
 • Dopravní výchova IV.B
 • Výlet Cvilín, Úvalno III.A

18. 6. Pá

 • Třída vynálezců IX.A

21. 6. Po

 • Výlet II.A

22. 6. Út

 • 16:00 Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
 • Výlet VIII.A

23. 6. St

 • Výlet Kravaře VIII.B
 • 14:30 Pedagogická rada

24. 6. Čt

 • 16:00 Školská rada
 • Výlet Teplice nad Bečvou VI.A

25. 6. Pá

 • Výlet Jakartovice III.A
 • Výlet Krnov, Úvalno VI.A + IV.A

28. 6. Po

 • Třídnické práce, výměna učebnic,…
 • Dopravní výchova III.A

29. 6. Út

 • Třídnické práce

30. 6. St

 • Předávání vysvědčení
Jazyková škola HELLO – partner školy
Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Žákovský parlament