boženy němcové 2
Aktuálně
 • Nenechte si ujít Pohádkový svět. Další setkání s předškoláky bude 18. ledna 2020.

 • Batůžkový projekt
  Mnoho dětí nemá základní učební pomůcky jako tužky a sešity. Darujete, prosím,  batůžek s věcmi, které d​ě​ti potřebují, a usnadn​ě​te jim učení. Pro mnoho z nich bude batůžek  jediným dárkem, který kdy dostali.

 • Máte-li zájem o pronájem naší tělocvičny, nabízíme vám ještě volné termíny.

Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Klub rodičů ve šk. r. 2019/2020

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

NNTB – Nenech to být

Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Nenech to být!

Klikni zde!

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 -

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Žákovský parlament

Jazyková škola HELLO – partner školy
Výchovný poradce (VP)

Mgr. Marie Ševčíková – výchovný poradce

Zaměstnání:

 • pedagogická praxe od roku 1999
 • na ZŠ Boženy Němcové  od roku 2008 -současnost
 • Jazyková škola Faktum

Vzdělání:

 • Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Učitelství pro 1.stupeň základní školy
 • Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Výchovné poradenství pro ZŠ a SŠ
 • Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Taneční pohybová terapie

Doplňující vzdělávání:  

 • Studium k výkonu specializovaných činností – Prevence sociálně patologických jevů (výcvik v rozsahu 250 vyučovacích hodin)
 • Integrativní korekční program pro děti s ADHD
 • Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi
 • Techniky práce s výchovně náročnými žáky se zaměřením na relaxaci a výtvarnou tvorbu
 • Techniky práce s výchovně náročnými žáky se zaměřením na vzájemnou komunikaci a hudební tvorbu
 • Terapeutické techniky se zaměřením na komunikaci a hudební tvorbu
 • Terapeutické techniky se zaměřením na relaxaci a výtvarnou tvorbu
 •  Studium odborné kvalifikace „Pedagog body and Mind“

Kurzy, školení, semináře:

 • Drogová závislost z pohledu moderní psychologie
 • Žáci na ZŠ a sexuální výchova – „Erotické děti“
 • Kouření a já – preventivní program pro základní školy
 • Nekázeň ve školním prostředí, řešení výchovných problémů
 • Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají problémové chování
 • Efektivní komunikace
 • Specifické poruchy učení a chování
 • Jak vytvořit efektivní strukturu reedukační péče
 • Podpůrná opatření ve vzdělávání dětí a žáků se SVP
 • Typologie MBTI u dětí
 • Učební styly
 • Myšlení, učení a katastrofa školní praxe
 • Muzikoterapie – využití hudebních prostředků
  … a další
Kalendář akcí na leden 2020

7. 1. Út

 • Školení 1. pomoci – 8. ročník
 • Florbal

8. 1. St

 • 13:00 Schůzka koordinátorů EVVO

9. 1. Čt

 • Exkurze Archiv bezpečnostních složek Praha – projekt Post Bellum
 • Záškoláctví (OSPOD) – IV.A, IV.B, V.A, V.B
 • Příklady dobré praxe pracovníků OSPOD – VII.A, VII.B
 • 16:00 O2 Chytrá škola „Nebezpečí internetu“ – přednáška pro rodiče

10. 1. Pá

 • Exhibicionismus VI.A, VI.B
 • DVPP Dramatická výchova – Slováčková

13. 1. Po

 • 9:00 Abraka muzika – 3.,4.,5. Ročník
 • Školní kolo ZeO

14. 1. Út

 • Školení 1. pomoci 8. ročník

15. 1. St

 • 8:00 Přednáška o rapu
 • Příprava k praktické části chemie – Filip Ruský
 • Svět techniky V.B
 • Sportovní odpoledne – akce ŠD

17. 1. Pá

 • DVPP Sitmalidisová

18. 1. So

 • Pohádkový svět

21. 1. Út

 • Trestní odpovědnost (probační úředník, OSPOD) VIII.B

22. 1. St

 • 14:30 Pedagogická rada

23. 1. Čt

 • Trestní odpovědnost (probační úředník, OSPOD) VIII.A
 • Emise – chemie
 • Superstar – akce ŠD

29. 1. St

 • Přehazovaná 1. Stupeň
 • MO-Z9 okresní kolo

30. 1. Čt

 • Planeta Země – 5. – 9. Ročník
 • Filmové představení – 1. – 4. ročník
 • Rozdávání vysvědčení, třídnická hodina

31. 1. Pá

 • Pololetní prázdniny

3. 2. – 7. 2.

 • Jarní prázdniny