boženy němcové 2
Aktuálně
 • Nabídka pronájmu tělocvičny: zde
 • Nenechte si ujít informační systém obsahující vzdělávací nabídku středních škol – více na www.infoabsolvent.cz
 • Naše škola je zapojena do projektu Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol. Bližší informace o projektech naleznete zde.

Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Klub rodičů ve šk. r. 2019/2020

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

NNTB – Nenech to být

Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Nenech to být!

Klikni zde!

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 -

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Žákovský parlament

Jazyková škola HELLO – partner školy
Výchovný poradce (VP)

Mgr. Marie Ševčíková – výchovný poradce

Zaměstnání:

 • pedagogická praxe od roku 1999
 • na ZŠ Boženy Němcové  od roku 2008 -současnost
 • Jazyková škola Faktum

Vzdělání:

 • Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Učitelství pro 1.stupeň základní školy
 • Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Výchovné poradenství pro ZŠ a SŠ
 • Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Taneční pohybová terapie

Doplňující vzdělávání:  

 • Studium k výkonu specializovaných činností – Prevence sociálně patologických jevů (výcvik v rozsahu 250 vyučovacích hodin)
 • Integrativní korekční program pro děti s ADHD
 • Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi
 • Techniky práce s výchovně náročnými žáky se zaměřením na relaxaci a výtvarnou tvorbu
 • Techniky práce s výchovně náročnými žáky se zaměřením na vzájemnou komunikaci a hudební tvorbu
 • Terapeutické techniky se zaměřením na komunikaci a hudební tvorbu
 • Terapeutické techniky se zaměřením na relaxaci a výtvarnou tvorbu
 •  Studium odborné kvalifikace „Pedagog body and Mind“

Kurzy, školení, semináře:

 • Drogová závislost z pohledu moderní psychologie
 • Žáci na ZŠ a sexuální výchova – „Erotické děti“
 • Kouření a já – preventivní program pro základní školy
 • Nekázeň ve školním prostředí, řešení výchovných problémů
 • Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají problémové chování
 • Efektivní komunikace
 • Specifické poruchy učení a chování
 • Jak vytvořit efektivní strukturu reedukační péče
 • Podpůrná opatření ve vzdělávání dětí a žáků se SVP
 • Typologie MBTI u dětí
 • Učební styly
 • Myšlení, učení a katastrofa školní praxe
 • Muzikoterapie – využití hudebních prostředků
  … a další
Kalendář akcí na prosinec 2019

2. 12. Po  

 • Výtvarný workshop Malíř uličník IX.A
 • Vyhodnocení Ligy sportu
 • Úkony PČR  – VII.B

3. 12. Út

 • Den jazyků SŠ hotelnictví – 9. r.
 • Vánoční laťka
 • Úkony PČR – VII.A
 • Exkurze do Hasičské zbrojnice – VIII.B
 • Mikulášský míč – akce ŠD

 4. 12. St

 • Svět techniky – V.B
 • 10:00 Beseda s Adolfem Dudkem (MK) I.A, I.B
 • Po 1. hod porada ke zkoušce akademie (zapojení) – v jazykové učebně
 • Konference ICT – Musilová
 • DVPP Hodnocení líného učitele – Bahenská

 5. 12. Čt

 • Hledáme nejlepšího chemika ČR – 4 žáci 9.r.
 • 10:00 Zkouška na akademii – tělocvična školy
 • 14:30 Pracovní porada
 • 16:30 Třídní schůzky

6. 12. Pá

 • Malíř uličník III.A, IX.B
 • Mikuláš – pro 1. stupeň
 • Metodická poradna pro ředitele školy – Lexová

9.12. Po

 • Generální zkouška na akademii v kině Mír
 • Soutěž ŠD v aerobiku – akce ŠD

10.12. Út    

 • Halový fotbal
 • 9:00 Ptáci kolem nás – VII.A
 • Emise – fyzika
 • Návštěva Hasičské zbrojnice VIII.A

11. 12. St

 • Bricks Game a Bridge Builder Game

12. 12. Čt  

 • 16:00 Vánoční akademie školy – kino Mír
 • Setkání ŠSP

13. 12. Pá 

 • Přírodovědná soutěž MGO – 6 žáků

16. 12. Po

 • 12:35 Vánoční pokusy SGO

17. 12. Út

 • Exkurze Čistička odpadních vod – VIII.A, VIII.B
 • Bylo-nebylo (Dům umění) III.A, III.B
 • Exkurze a workshop do výrobny svíček – IV.A
 • Odpoledne stolních her – akce ŠD

18. 12. St

 • Vystoupení v domově seniorů Bílá Opava
 • Opavské vánočky

19. 12. Čt  

 • Cinestar V.A, IV.B, I.B, VII.A, VIII.A
 • Deskové hry – 2. stupeň

20. 12. Pá  

 • kino IX.A, IX.B, VI.B, VII.B