Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

75. let výročí naší školy

Náš svět technologií

Letní kurz angličtiny v severní Anglii – léto 2024

Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Náplň práce VP

Výchovný poradce upozorňuje na novinky v oblasti legislativy – přijímací řízení na SŠ.

  • Spolupracuje se Školním poradenským pracovištěm při práci se třídami na základě vyhodnocení sociometrických šetření.
  • Spolupracuje s dalšími pracovníky Školního poradenského pracoviště.
  • Poskytuje informace o činnosti školy a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb.
  • Koordinuje činnosti zaměřené k volbě dalšího vzdělávání žáka – kariérové vzdělávání a diagnosticko-poradenské činnosti.
  • Poskytuje metodickou pomoc v otázkách kariérového rozhodování žáků.
  • Provádí individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem).
  • Zajišťuje skupinové návštěvy žáků školy v informačních poradenských střediscích, úřadu práce a poskytuje informace žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.
Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 4/2024

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení