Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Certifikát – 800 stromů pro Opavu

75. let výročí naší školy

Náš svět technologií

Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Žáci vytvořili pocitový chodníček

Třeťáci navštěvující  v loňském roce družinu se zapojili do soutěže vyhlášené MMO ke Dni Země. Navrhli, že by se jim líbil na školním dvoře pocitový chodníček. Nápad se líbil a v soutěži pro děti a žáky ke Dni Země 2023 získali 3. místo. To znamenalo, že na realizaci svého nápadu mohli využít 2600 Kč. S nákupem potřebného materiálu jim pomohly paní učitelky a paní sekretářka. Starší žáci jim pomohli s přípravou místa – odstranili drny. V další fázi potřebovali nařezat a sestavit dřevěný rám. Tato část také proběhla ve spolupráci se staršími žáky ve školní dílně. Půlkulatinu museli rozměřit a nařezat. Chodník podložili netkanou textilií a vzniklé prostory vysypali připraveným vhodným materiálem. Použili kaštany, šišky, písek a kameny rozmanitých struktur a barev. Své čerstvě dokončené dílo neváhali někteří hned vyzkoušet.

Den stromů

V letošním roce jsme si připoměli Den stromů na dvou akcích. První byla připravena pro veřejnost a děti  z naší školy. Následovala akce pro mateřské školky. Pro aktivity jsme využili Stezku pěti smyslů v prostorách školního hřiště. Návštěvníci si prověřili hmat, při “ lovení“ přírodnin, které připojili k obrázkům stromů a následně se přesunuli ke stojanům s ukázkou kůr a dedrofonu. U dendrofonu si všímali rozdílu  zvuku, které dřevo různých stromu vydává. Pohráli si s barevností listí, buď skládali na palety listy podle odstínů, nebo skládali mozaiku. Ochutnávka marmelád a určení z jakého ovoce je vyrobena, byla zakončena hledáním keře ze kterého pochází plody.

Velká cena malých zoologů 2023

Také v letošním roce jsme se zúčastnili v ZOO Ostrava tradiční soutěže Velká cena malých zoologů. Letošní téma bylo atraktivní a znělo: „Proč by se Karkulka neměla šelem bát.“ Do prvního kola vědomostní soutěže, v němž se utkalo 82 týmů, se připravovaly dva týmy z naší školy sestavené z žáků čtvrtých a pátých tříd, kteří mají nejen zájem o přírodu, ale také jim nevadí pohyb. První kolo zvládly oba naše týmy výborně! Umístily se na 5. a 7. místě. Do finálového kola se probojoval ovšem jen ten lepší z nich.
Finále soutěže se konalo v ZOO Ostrava dne 29. září.  Týmy musely plnit různé úkoly – například přiřazovaly stopy zvířat, vyzkoušely si také udělat sádrový odlitek stopy šelmy (rysa), společně zodpověděly na záludné otázky ohledně šelem. Při úkolu, kdy měli žáci zjistit, čím se dané zvíře živilo, mohly děti prozkoumat a osahat jejich lebky. Zajímavý a zároveň také náročný byl úkol na určování zvířat podle zvuků. Ve finále náš finálový tým obhájil své postupové umístění.

Děkuji oběma týmům za přípravu i nasazení v soutěži

Pepíci – Ema Schreierová, Zoe Kovářová, Terezie Harazinová, Matěj Šotek, Adam Jedlička, Ondřej Matušek

K4 šelmy – Júlia Nociarová, Adéla Havrlantová., Adéla Schonová, Ema Vlčková, Amálie Kuchařová, Matěj Cupal, Lukáš Demel

Třeťáci ve Vitaminátoru

Na poslední červnové pondělí jsme měli domluvenu návštěvu v rodinné firmě Vitaminátor v nedaleké obci Sosnová. Připravili si pro nás program s názvem Sadařův rok. Příjemná lektorka nás na začátku seznámila s historií firmy a způsobem péče o rostliny a rozlehlé pozemky. Při  procházce jsme nahlédli také do části se zvířaty. Některé děti měly poprvé příležitost mít v dlani králíčka a sáhnout si na prase. Děti cestou plnily společně úkoly a v horkém dni si užily také  aktivní odpočinek ve stínu v podobě lanové dráhy.

Stezka pěti smyslů slavnostně otevřena a to při příležitosti setkání Klubu rodičů a schůze Školské rady.
V úterý 20.6. jsme na našem prostranství za školou přivítali hosty z řad rodičů, představili jim náš výsledek v podobě výsadby rostlin, na které se podíleli naši žáci a také instalace ukázek druhů dřev z různých stromů, s kterou nám pomohlo Střední odborné učiliště stavební, Opava. Rodiče se také zapojili do dokončovacích prací, za což jim děkujeme:) Stezka pěti smyslů bude k dispozici všem dětem při vyučování nebo při aktivitách družiny. Stezka mohla vzniknouti díky  finančním zdrojům, které jsme získali z grantu Moravskoslezského kraje pro rozvoj EVVO.
Stezka pěti smyslů – jaro

V jarních měsících pokračujeme v dokončování Stezky pěti  smyslů. Po zimě jsme provedli kontrolu podzimní výsadby. Proběhlo umístění dendrofoonu a tabule s ukázkou kůr vybraných stromů. Tabule pro naši školu zhotovili žáci Stavebního učiliště Opava. Také jsme vysázeli s dětmi nižšího stupně zástupce bylinek, které využijeme zvláště pro rozvoj čichu. Trvalky jsme umístili na jejich stanoviště, s ohledem na jejich barevnost pro rozvoj zraku. Pan školník nám pomohl s obrubníkem záhonu. Blížíme se k dokončení práce a čeká nás již jen zakůrování záhonu, které proběhne na Klubu rodičů 20. června 2023.

Už ani sousto nazmar!

Se třeťáky jsme se vypravili do Obecního domu. Zde jsme navštívili galerijní animaci k výstavě Zachraň jídlo! Žáci se zamysleli, jak dlouhou cestu některé potraviny urazí, něž se dostanou na náš talíř. Také kolik lidí se na této cestě podílí. Přemýšleli také nad možnostmi, jak s jídlem neplýtvat. Jeden ze způsobů bylo použít surovinu v novém receptu. Představili a „uvařili“ si takto tři recepty.

Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 4/2024

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení